Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Samarbeid (re)habilitering i Frostating •22.06.01 Vedtak om å utrede samarbeid. •26.04.02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Samarbeid (re)habilitering i Frostating •22.06.01 Vedtak om å utrede samarbeid. •26.04.02."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Samarbeid (re)habilitering i Frostating •22.06.01 Vedtak om å utrede samarbeid. •26.04.02 ”Jobbe videre med saken”. Utvalg oppnevnt. •August -02. Kartlegging gjennomført i kommunene •Veien videre?

2 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Kartlegging •Spørreskjemaene er besvart av 6 kommuner (Stjørdal, Frosta, Inderøy, Levanger, Verdal og Steinkjer). •To svarte ikke (Meråker og Verran). •Skjemaene ble i hovedsak besvart av folk i ledende stillinger innen rehabilitering.

3 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Hva svarte kommunene? •Alle svarte: JA, det er ønskelig å samarbeide med andre Frostatingskommuner om rehabilitering.

4 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Hvilke områder egner seg for samarbeid ? •Korttidsopphold i kommunal institusjon •Dagrehabilitering i grupper •(Re)habilitering av særskilte målgrupper gjennom grupper, kurssamlinger o.l.

5 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Hvilke områder egner seg ikke? (Re)habilitering i •Hjem •Skole •Barnehage

6 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Hvordan organisere samarbeid? •Kjøp/salg? Gjensidig bytte? Interkommunale selskaper? •Kjøp og salg av tjenester fikk størst tilslutning.

7 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Hvilke tjenester egner seg for kjøp/salg? •Heldøgns institusjonstjenester. •Profesjonelle tjenester som logoped, psykolog, sosionom. •Deltagelse i dagtilbud. •Fritidstilbud.

8 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Hvilke utfordringer ser kommunene? •Dilemma ifht forskrift om rehabilitering og vektlegging av tjenester i brukerens eget miljø. (6) •Økonomi, midler til å kjøpe tjenester (5) •Tid og ressurser til koordinering, planlegging, forhandlinger, saksbehandling. (5) •Lokaliseringsdebatter (5) •1,5-linjenivå vil føre til ytterligere fragmentering av tilbudet for brukeren. (4) •Holdninger til interkommunalt samarbeid generelt.(2)

9 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Avsluttende refleksjoner •Mål med interkommunalt samarbeid: bedre kvalitet og høyere effektivitet. Frostatingskommunenens utfordring: •I hvilken grad vil interkommunalt samarbeid omkring rehabilitering gi en mer effektiv tjeneste? •I hvilken grad vil det gi en kvalitativt bedre tjeneste? •Er noen av de skisserte utfordringene så store at omkostningene vil bli større enn fordelene?

10 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Effektivitet +Samordne lokaler, utstyr, bygg, fagfolk +Bedre ressursutnyttelse. -Tid til koordinering, planlegging etc. -Kjøp av tjenester man ikke har i dag.

11 Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Kvalitet +Brukergrunnlag for å skape gode rehabiliteringsmiljøer. +Mer solide fagmiljøer -Rehabilitering i brukerens eget miljø kan svekkes -Rehabiliteringstilbudet kan bli ytterligere fragmentert


Laste ned ppt "Frostating 06.12.02 – REHABILITERINGSPROSJEKTET – Eli Rognes Solbu Samarbeid (re)habilitering i Frostating •22.06.01 Vedtak om å utrede samarbeid. •26.04.02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google