Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater fra spørreundersøkelse • 90 tidligere lærebedrifter invitert til å svare på en nettbasert spørreundersøkelse • Inviterte bedrifter hadde lærling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater fra spørreundersøkelse • 90 tidligere lærebedrifter invitert til å svare på en nettbasert spørreundersøkelse • Inviterte bedrifter hadde lærling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater fra spørreundersøkelse • 90 tidligere lærebedrifter invitert til å svare på en nettbasert spørreundersøkelse • Inviterte bedrifter hadde lærling i 2007/2008 men har ikke tatt inn ny lærling etter innføringen av Kunnskapsløftet • Spørring åpen til 10/1 10 • 14 bedrifter besvart innen fristen • 10 av bedriftene vil bli fulgt opp fra fagopplæringskontoret som følge av mottatte svar • Resultatene er som følger:

2 For å bli godkjent som lærebedrift kreves blant annet at bedriften må være faglig vurdert av fylkeskommunen. Bedriften må ha en eller flere faglig kvalifiserte personer som har ansvar for opplæringen. I tillegg må det utarbeides en intern opplæringsplan basert på læreplanen i faget samt kvalitetsrutiner for opplæringen. Bedriften må holde seg oppdatert på regelverk som omhandler fagopplæring 1 Kravene til å være lærebedrift er for høye 1 2 Dagens krav til lærebedrifter er nødvendige for å sikre tilstrekkelig kvalitet på opplæringen13 3 Det bør stilles høyere krav til lærebedrifter enn det gjøres i dag for å sikre tilstrekkelig kvalitet0

3 Ved innføring av reformen Kunnskapsløftet ble det blant annet utarbeidet nye læreplaner i alle fag. Planene ble utarbeidet av representanter for de ulike fagenes egne bransjeorganisasjoner. De nye læreplanene åpner for et mer fleksibelt og lokalt tilpasset innhold i opplæringen enn tidligere. Det kreves imidlertid at lærebedriftene foretar en tilpasning av læreplanen til sin bedrift gjennom en intern opplæringsplan. For å sikre at alle lærebedrifter har gjort de nødvendige tilpasninger i sin bedrift har fagopplæringskontoret bedt om å få tilsendt intern opplæringsplan ved første gangs innsending av lærekontrakt etter reformen LK06. 1 Jeg har ikke satt meg inn i de nye læreplanene 7 2 De gamle læreplanene var mer detaljerte og mer hensiktsmessig for vårt fag2 3 De nye læreplanene gjør at vi får en opplæring som er mer tilpasset vår bedrifts produksjon 3 4 Nytt krav til innsending av intern opplæringsplan har gjort at vi ikke ønsker å ta inn ny lærling 2

4 De fleste lærlinger utløser et tilskudd til lærebedriften fra fylkeskommunen på 102,000.- i løpet av læretiden. (sats 2010) 1 Beløpet er tilstrekkelig ift bedriftens kostnader til å drive med opplæring10 2 Beløpet er for lavt ift bedriftens kostnader med å drive med opplæring4

5 1 Ja, i tilstrekkelig grad11 2 Nei, verdiskapningen er for lav i forhold til lærlingens lønn3

6 1 Ja 5 2 Nei 0 3 Opplæring av lærlinger fører til kompetanseheving i hele bedriften 7 4 Tidligere lærlinger er fortsatt ansatt i bedriften8

7 Rekruttering av lærlinger: Fylkeskommunen formidler søker til læreplass fra videregående skole til godkjente lærebedrifter i de ulike fagene. I tillegg oppfordres elevene til å sende søknad om læreplass direkte til lærebedriftene. 1 Ja, vi har nok kvalifiserte søkere til bedriften6 2 Nei, vi har for få kvalifiserte søkere8

8 1 Ja 6 2 Nei 8 I hvilket fag har din bedrift søkt etter lærling uten å lykkes? Institusjonskokk Hånbokbinder Møbelsnekker Maling og gulvlegging Butikk og transportfag

9 Lærlingenes kompetanse fra skole: De fleste lærlinger går to år på videregående skole før de tegner lærekontrakt Ja 1 2 De fleste har god nok kompetanse 8 3 De fleste har ikke god nok kompetanse 4 4 Nei 1 Hvilken kompetanse synes du lærlingen mangler fra skole? ”Teoretisk kompetanse innen faget.” ”Arbeidsmoral” ”Basisferdigheter” ”Kompetanse på praktisk arbeid er alt for dårlig”

10 Samarbeid skole - bedrift Ja 5 Nei 9 Ja 4 Nei 5

11 Lærekandidatordningen: Lærekandidatordningen er en alternativ opplæringsordning for elever som sikter på å oppnå kompetanse på et lavere nivå enn fullt fag-/svennebrev. Det utbetales tilskudd for lærekandidater på samme måte som for lærlinger. 1 Ja 2 2 Jeg kjenner ikke nok til mulighetene som ligger i å ta i bruk slike alternative opplæringsløp 6 3 Nei 6 4 Jeg ønsker mer informasjon om lærekandidatordningen 2

12 Begrunnelser for ikke å ta inn lærling: 1 Det følger for mye ansvar med å ha lærling 2 2 Økonomisk tilskudd står ikke i forhold til innsats fra lærebedriften3 3 Lønnen til lærlingene er for høy 0 4 Tidspress i hverdagen 2 5 Har ikke funnet egnede kandidater 5 6 Kravene til å være lærebedrift ikke oppfylt 1 7 Økonomiske årsaker / lav ordretilgang 1 8 Annet, spesifiser:5 ”Skal ta inn ny lærling om halvannet år” ”Utover vår/ sommer 08 så det ut til å bli en stille vinter, derfor turde vi ikke å ta inn ny lærling” ”Omorganisering” ”Bedriften er omorganisert for over 2 år siden og dette vet dere!” ”Har ikke hatt noen ønsker om å bli for mange i firmaet. Vi har i høst og i fjord hatt en utplassert fra byggfag”

13 Ja 8 Nei 6 Hva skal til for at din bedrift vil ta inn lærling i framtiden? ”En lærling. Oppdatering på læreplan o.a.” ”Tilskuddet må bli høyre, sitter igjen med 0 i fortjeneste etter alle utgifter. Blir mye å følge opp i forhold til inntjening på lærlingen.” ”At fremtiden ser lysere ut enn den gjør nå” ”Jeg må ha langsiktig ordre som gjør at lærlingen får den opplæringen han er tjent med” ”Profilen på lærlingen” ”Jeg er nå alene i frisørsalongen etter å ha hatt flere ansatte over lengre tid. Er snart 63 år og ønsker derfor ikke å binde meg til å ha en lærling” ”Har ikke lyst til at firmaet skal bli større. Synes det er vanskelig å ansette en lærling uten å ansette lærlingen etterpå” ”Vi har i de 2 siste årene ikke fått inn noen søknader fra lærlinger så jeg ringte til vg. 2 for å høre om det snart var muligheter for noen lærlinger da vi kunne tenke oss det som snarest” ”Egnede kandidater og god nok kompetanse i bedriften”

14 Samarbeid med fagopplæringskontoret 1 Godt 102 Kunne vært bedre 4 Hvorfor har ikke samarbeidet med fagopplæringskontoret vært så godt som det burde? ”De må være mer på offensiven. vi har mer enn nok annet å tenke på”

15 1 Ja 4 2 Nei 10 1 Ja 2 2 Nei 12


Laste ned ppt "Resultater fra spørreundersøkelse • 90 tidligere lærebedrifter invitert til å svare på en nettbasert spørreundersøkelse • Inviterte bedrifter hadde lærling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google