Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Stjørdal, Malvik og Trondheim, STFK, NTFK Det Digitale Trøndelag –II (DDT-II)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Stjørdal, Malvik og Trondheim, STFK, NTFK Det Digitale Trøndelag –II (DDT-II)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Stjørdal, Malvik og Trondheim, STFK, NTFK Det Digitale Trøndelag –II (DDT-II)

2 Overordnede mål: • Forbedre kommunal service og tilgjengelighet for innbyggere og næringsliv •Redusere kommunens kostnader i den offentlige forvaltningen •Bidra til en samordnet offentlig forvaltning

3 Operative mål: Alle DDT-kommunene har tatt i bruk minimum 20 nye E-tjenester Minst 5 av disse er integrert med kommunens interne fagsystem Etablere ”min side” på den enkelte kommunes hjemmeside Minst 3 nye E-tjenester for fylkeskommuner /fylkesmenn

4 Operative mål: Enkel utrulling av E-tjenester Ta i bruk innsynsløsning mellom fylkesmannen og kommunene i klagesaker fra plan og bygn.enhet Ta i bruk digital signatur (PKI for E- tjenester mot innbyggerne.) Ta i bruk digitale virksomhetssertifikat for kommunikasjon mellom forvaltn.niåene.

5 Noen hjul er allerede funnet opp … - Ta i bruk standardiserte it-løsninger - Vi bygger på DDT-I - Fosen.net… noe for oss? - Andre Høykomprosjekt

6 Nytteverdi Økt produktivitet Høyere kvalitet Økt tilgjengelighet Reduserte kostnader Vi kan løse to behov: Økt service til innbyggeren, og økt effektiv forvaltning internt.

7 Hvilke E-tjenester? E-service … økt service til våre innbyggere E-forvaltning …forenkling og effektivisering internt E-demokrati.. kommunikasjon mellom innbyggere og politikere

8 Organisering

9 En kontaktperson i hver kommune 1. Bindeledd mellom ”omverden”og egen organisasjon. •AU i DDT, •Prosjektleder i DDT •Andre deltakere i DDT kommuner •Andre eksterne aktører 2. Bindeledd mellom ulike deler av intern org. •Interne delprosjekt •Nye brukere (ledere og ansatte) •Egen rådmann Oppgaver

10 Tidsplan

11 kostnader Utgifter totalt: 11.4 mill kr Egeninnsats: 5.7 mill kr Høykom støtte: 5.7 mill kr Prosjektperiode 1.9.2005-31.12.2006

12 Egeninnsats STFK 200 timer NTFK 200 timer FMNT 200 timer FMST 500 timer Frosta 400 timer Verdal 400 timer Malvik 400 timer Steinkjer 600 timer Levanger 650 timer Stjørdal 1.550 timer Trondheim 2.900 timer Til sammen 2.800 timer i 2005 Til sammen 5.200 timer i 2006 Fokus og Sparebank1’s bidrag er 850’ kr hver i prosjektperioden

13 INFORMASJON www.detdigitaletrondelag.no Internt: Fylkesutvalg, Formannskap, mm Ledergruppe, enhetsledere, ansatte Eksternt: Innbyggere, næringsliv, offentlige etater, sentrale myndigheter mm


Laste ned ppt "Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Stjørdal, Malvik og Trondheim, STFK, NTFK Det Digitale Trøndelag –II (DDT-II)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google