Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status meldingsutbredelse i region Midt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status meldingsutbredelse i region Midt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status meldingsutbredelse i region Midt
1 kartlegging i KomUt Totalt antall besvarelser: 84

2 Hvor mange kommuner er orientert om det pågående arbeidet i Midt?
Kommuner som svarer nei er: Røros, Ørland og Stranda. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

3 Hvilke journalsystemer er i bruk i Midt
Alle tar i bruk Journalsystem. CosDoc kunder er:Meldal, Oppdal, Aukra, Vestnes og Rindal kommune Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

4 I hvor stor grad brukes journalsystemet i Pleie og omsorg?
«Annet»: Gjemnes, Rennebu og Averøy . De kommenterer følgende; 1) Brukes i stor grad, men fungerer imidlertid ikke fullt ut pga manglende opplæring og for gammel versjon av Profil pr idag. 2) En har ikke svart 3) Er i startfasen med å ta i bruk Gerica mobil-pleie «I liten grad»:Midtre Gauldal «I noen grad»:Skodje, Tingvoll, Sykkylven, Nærøy, Skaun, Vikna, Leka, Leksvik og Nesset Kommentar: 84,5 % bruker journalsystemet i stor grad. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

5 Antall kommuner som samhandler med leger
Namsos Frosta Overhalla Kristiansund Verdal Meråker Levanger Namdalseid Fosnes Flatanger Selbu Tydal Meldal Oppdal Osen Rissa Roan Åfjord Trondheim Stjørdal Hitra De som samhandler med legene (21 kommuner) «dekker» 45% av innbyggerne i Midt(312591/687968). 13 er små kommuner, 5 mellomstore og 3 store. Definert etter en standard: (små kommune), (mellomstor kommune) og ….(stor kommune) Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

6 Prosentandel av legene i Midt som samhandler med kommunene
Det er totalt registeret 674 leger i Midt samhandler med kommunen. En kommune( Rissa ) setter 7? . Det blir regnet som null. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

7 Hvilke PLO meldinger brukes av de 21 kommunene?
Ved spørsmål om samhandling med leger svarte 63 kommuner «ikke/nei». Ved spørsmålet om hvilke medlinger viser det seg at det er 61 kommuner som svarer «ingen» meldinger. Burde vært 63. Grunnen er at 3 kommuner har krysset av for IKKE samhandling med leger, men allikevel krysset av for PLO meldinger mellom lege og kommune; Stranda, Aukra og Smøla . Så har Osen kommune krysset av for samhandling med leger, men krysset av for «ingen» meldinger. (Molde skriver at de mottar epikrise og lab svar fra sykehuset) Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

8 Antall kommuner som samhandler med HF?
Trondheim er i samhandling med HF Dette gir en «dekning» på 25% av innbyggerne. (Eide og Fræna er kommuner som kommenterer de jobber aktivt med dette. Fræna er i implementeringsfasen). Trondheim Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

9 Hvilke PLO meldinger brukes?
Utskrivingsrapport, motta er ikke i bruk. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

10 Helsestasjoner i Midt De som «Vet ikke» er :Midtre Gauldal og Herøy System X:Midsund og Stranda Plenario:Sandøy Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

11 Hvilke meldinger sendes/mottas på helsestasjonen?
«Ja, meldinger til/fra HF» er : Molde, Namsos, Overhalla, Kristiansund, Ålesund, Levanger, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Trondheim «Ja, meldinger til/fra HELFO/NAV»:Namsos, Overhalla,Namdalseid ,Fosnes, Flatanger og Halsa «Ja, meldinger til/fra Fastleger»:Namsos, Overhalla,Namdalseid ,Fosnes og Flatanger «Sysvak»: Skodje, Volda ,Eide, Namsos, Frosta, Overhalla, Kristiansund ,Sunndal, Tingvoll, Giske, Haram ,Namdalseid, Sula, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Fosnes, Flatanger, Nærøy, Tydal, Malvik, Ørskog, Aure Averøy, Norddal, Sandøy og Rindal Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

12 Høyeste risikofaktorene i regionen
En del av de som krysser «Annet» går igjen i de nevnte alternativene. I tillegg kan det nevne at noen kommenterer: Usikkert hva dette vil koste økonomisk Ikke kartlagt(ca en 20 kommuner) Noen er små kommuner og det gjør dem sårbare Sertifisering, lovverk må på plass Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Laste ned ppt "Status meldingsutbredelse i region Midt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google