Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALS Scandinavia Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand torgeir.rodsand@alsglobal.com Drammensveien 173, 0277 Oslo Right solutions….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALS Scandinavia Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand torgeir.rodsand@alsglobal.com Drammensveien 173, 0277 Oslo Right solutions…."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALS Scandinavia Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand Drammensveien 173, 0277 Oslo Right solutions…. ….Right partner

2 Analyser av bygningsmaterialer
Temaer Prøvetaking Håndtering av prøver Analyser Usikkerheter og grenser Mål: Vite hva som kan påvirke analyseresultatene ved prøvetaking og håndtering av prøver Vite bakgrunn for analyseresultatene

3 Analyser av bygningsmaterialer
Stor spredning i materialtyper er en utfordring for laboratoriet siden disse kan ha varierende innvirkning på analysen

4 Analyser av bygningsmaterialer
Asbest (pre ca. 1980) PCB-7 PAH-16 Mineralolje Br.fl.hemmere Pentakl.fenol Tungmetaller Ftalater (DEHP) Cl-tot (PVC) KFK Organotinn (TBT) Kl.Paraffiner Betong X Maling Tegl Trevirke Vegg-/takplater (x) Isolasjon: rørisolasjon Skum Gulvbelegg vinyl, plast, etc. Tepper Gummi og plast Tekstiler Oljer Lim- og fugemasse Hvilken virksomhet har vært i lokalene ?  Andre analyser ?

5 Kjemiske analyser Hver av stegene kan innvirke på resultatet
Prøvetaking og oppbevaring Prøve bearbeiding Deling/knusing Homo-genisering Uttak av analyse-prøve Ekstraksjon Løsningsmiddel Teknikk Opprensing og evt. fortynning Fjerne ”støy” Finne målbart område Separasjon og deteksjon Kvantifi- sering/ Tolkning Resultat Hver av stegene kan innvirke på resultatet

6 Prøvetaking og håndtering av prøver
Beskytt deg selv! (Leter man etter forurensede materialer bør man beskytte seg deretter) hansker, briller, munnbind Hvor ble prøven tatt? Sporbar til lokalitet, sted (f.eks etg. /rom nr) og materialtype Er prøven representativ?  Unngå ”krysskontaminering” Utstyr renses mellom hvert prøvetakingspunkt. Prøver for asbest pakkes i doble plastposer Prøver for organiske analyser pakkes inn i alufolie og legges i en plastpose Prøver for (tung)metaller pakkes kun i plastpose Ta én prøve pr analyse  unngår unødig håndtering av prøven

7 Prøvetaking og håndtering av prøver
Ta nok prøve: 10 g eller mer pr analyse Entydig analysebestilling Dersom prøven består av flere lag/deler : angi hvilken del som skal analyseres, eller om hele prøven skal homogeniseres Avfall eller gjenbruk? Kan være forskjell på hvilke analyser som må bestilles (rapporteringsgrense) Prøvetakingskit for bygningsmaterialer:

8 Kjemiske analyser Resultat Prøvetaking og oppbevaring Prøve
bearbeiding Deling/ knusing Homo-genisering Uttak av analyse-prøve Ekstraksjon Løsningsmiddel Teknikk Opprensing og evt. fortynning Fjerne ”støy” Finne målbart område Separasjon og deteksjon Kvantifi- sering/ Tolkning Kontroll Resultat

9 Prøvepreparering Større biter knuses og males Trevirke/plater kvernes
Fugemasse klippes i mindre biter (<1mm) Uttak av analyseprøve Mål: Homogen prøve og større areal tilgjengelig for ekstraksjon

10 Ekstraksjonseffektivitet = Gjenfinning
Forbehandling Ekstraksjon Løsningsmiddel Teknikk Opprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Kvantifi- sering/ Tolkning Resultat Mål med ekstraksjon: å få frigjort forbindelsene fra prøven og over i en målbar form (som regel væskefase) Ekstraksjonseffektivitet = Gjenfinning Gjenfinning= % av ”Reelt innhold” som ekstraheres ut Mål: 100% gjenfinning

11 Ekstraksjon Gjenfinning avhengig av: Løsningsmiddel
Ekstraksjonteknikker Enkleste: Rysting Avanserte: ASE (Accellerated Solvent extraction), Soxhlet Ekstraksjonstid Prøve preparering (større biter gir dårligere ekstraksjon enn mindre biter)

12 Fjerne interfererende stoffer
Forbehandling Ekstraksjon Opprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Kvanti- fisering/ Tolking/ Kontroll Resultat Mål: Fjerne interfererende stoffer Hvis nødvendig: omdanne aktuelle forbindelser til målbare forbindelser Oppkonsentrere (inndampe) evt. fortynne (ved høyt innhold)

13 Rensing av ekstrakt Eks på opprensing: Oljeanalyse av uforurenset torv
Uten rensing (1400 mg/kg TS) C10 C20 C30 C35 C40 Med florisil rensing (150 mg/kg TS) Med humus rensing (< 50 mg/kg TS)

14 Separasjon: Deteksjon:
Forbehandling Ekstraksjon Opprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Kvanti- fisering Resultat Separasjon: Skille forbindelser i tid slik at de kan detekteres ”Letteste først, tyngste sist” Eks. GC (Gasskromatografi), LC (Væskekromatografi) Deteksjon: Måle signalstyrke (konsentrasjon) når en bestemt forbindelse passerer detektoren

15 Sammenlikne signalstyrken med en referanse med kjent konsentrasjon
Forbehandling Ekstraksjon Opprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Kvantifi- sering/ Tolkning/ kontroll Resultat n-alkanstandard Sammenlikne signalstyrken med en referanse med kjent konsentrasjon Diesel/fyringsolje

16 Resultater ”0.37 mg/kg  20%” Usikkerhet:
Område der ”sann” verdi med stor sannsynlighet er innenfor. Flere muligheter: +/- 2*RSD (Anbefales! Gir konfidensinterval på 95%) +/- Standard avvik +/- Relativt standard avvik (RSD)

17 ”< 0.1 mg/kg” - ”Deteksjonsgrense”
Laveste nivå et signal kan registreres over bakgrunn Definisjon: 3*Bakgrunn Rapporteringsgrense: Laveste nivå man med sikkerhet kan angi konsentrasjon Ca. 10*Bakgrunn

18 Analysetid Standard analysetid: 5–10 virkedager
Ekspressanalyser: 1-3 dager avh. av analysetype Begrenset kapasitet Dyrere Tips: Billigere å kartlegge på forhånd til standard analysetid enn underveis med ekspress. Takk for meg!


Laste ned ppt "ALS Scandinavia Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand torgeir.rodsand@alsglobal.com Drammensveien 173, 0277 Oslo Right solutions…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google