Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfall – fra problem til ressurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfall – fra problem til ressurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfall – fra problem til ressurs
Avfallsplaner – hvorfor? Avfallsplaner – hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Lovverk for BA-avfall Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene Kurset består av 8 foredrag. Dette foredraget er sist oppdatert 15. mars Sjekk på for å se om det finnes en nyere versjon! Har du kommentarer eller forslag til endringer i foredraget, kan du ta kontakt med NHP-nettverket, Nasjonal Handlingsplan for bygg og anleggsavfall, ved sekretariatet på e-post; Fra nettsiden kan du laste ned en full Powerpoint-versjon av foredragene. Aktuelle utskriftsversjoner, med eller uten forelesernotater, gjøres etter eget ønske. 1. april 2012 1

2 Kildesortering og organisering av arbeidet på byggeplass
1. april 2012 2

3 Disposisjon Innføring i hvordan sortere smart
Hvilke fraksjoner sorteres når i prosessen Logistikk Vernerunder og rent, tørt bygg 1. april 2012

4 Avfallsplanen er grunnlaget.... Avfallsplanen tar for seg:
Ombrukspotensiale Beregning av avfallsmengder Metodikk Logistikk Utstyr og mannskap Bestemmes praktisk på byggeplass av entreprenør! Viktig: Finn en dyktig avfallstransportør og -mottaker! Avfallsplanen er et viktig verktøy i prosjekteringen. En god avfallspan/planlegging er en forutsetning for å lykkes med avfallshåndteringen. En avfallsplan er en teoretisk øvelse, det er byggeplassledelsen som avgjør hvor godt resultatet blir. Med andre ord må det være fokus på avfallshåndteringen hele veien, og det er viktig at det til enhver tid er noen som har ansvaret for at avfallshåndteringen blir gjennomført iht. avfallsplanen. Det er også av stor betydning at man knytter til seg en dyktig og samarbeidsvillig transportør/mottaker, som stiller med nødvendige containere til de ulike fraksjonene. 1. april 2012 4

5 Viktige aktører for å unngå/redusere avfallsmengdene
Arkitekt: Prosjektere for minst avfall Rådgiver: Lage en god avfallsplan Entreprenør: Smart sortering, logistikk Transportør: Tilrettelegging, containerløsninger, avhending Alle ledd i kjeden er viktige for å unngå at avfall oppstår (arkitekt og rådgiver) og at kildesorteringsgraden blir høy (entreprenør og transportør). 1. april 2012 5

6 Avfallsgenerering i ulike faser
Figuren synliggjør at det oppstår ulike typer avfall i de forskjellige periodene av byggeprosjektet. For eksempel er det ofte ikke nødvendig å ha plass til container for betong og papp samtidig. Dette er det viktig å være klar over ved planlegging av riggplass. Det er f.eks. behov for maks. 8 containere, og noen av dem behøver ikke være store. 1. april 2012 6

7 Tabellen gir en oversikt over hvilke avfallsfraksjoner som kan forventes å oppstå i ulike prosjekter. Det er selvsagt viktig å tenke gjennom dette, for å finne ut hvilke fraksjoner det er aktuelt å kildesortere på byggeplass. Pris på levering av de ulike fraksjonene, mengder, miljøgevinst ved sortering, hvilke mottaksmuligheter som finnes for de fraksjoner det er aktuelt og sortere mv. er kriterier som er avgjørende når det tas avgjørelser om hvilke fraksjoner som skal kildesorteres på byggeplassen. Kryss betyr at avfallet vanligvis oppstår, kryss i parentes at avfallet kan oppstå. 1. april 2012 7

8 Logistikk på byggeplass
God planlegging gir mindre tidsforbruk Planlegg hvordan avfallet skal fraktes ut av etasjene Lag miljøstasjoner på flere steder Bestem antall fraksjoner til enhver tid Bygg ramper fra 2. etasje til containerne Gjør det lettere å finne riktig container Mindre løfting for de ansatte, mindre sykefravær? Plasser restavfallscontaineren lengst unna! På de neste foilene vises eksempler på hvordan avfallet kan sorteres på byggeplass. På større byggeplasser kan man gjerne lage flere miljøstasjoner (steder hvor avfallscontainerne står). Bestem hvilke fraksjoner som skal sorteres når i prosjektet. 1. april 2012 8

9 Tegningen viser hvordan avfallet er tenkt fraktet, fra der det oppstår til det havner i den aktuelle containeren. Tilgjengeligheten for avfallstransporteren er og også tatt med. Under utarbeidelsen av en slik plan kartlegges behovet for ”Starke-Arvid”-traller, stativer, antall containere som kan sorteres på plassen og hvilke containere som skal velges med videre. 1. april 2012 9

10 Bildet er tatt på byggeplassen for Telenors hovedkvarter på Fornebu
Bildet er tatt på byggeplassen for Telenors hovedkvarter på Fornebu. Her er det ramper også mellom containerne slik at det blir lettere å fordele avfallet jevnt i containerne. 1. april 2012 10

11 Bildet er tatt på byggeplassen for Marienlyst park i Oslo (PEAB)
Bildet er tatt på byggeplassen for Marienlyst park i Oslo (PEAB). Legg merke til de røde ”Starke-Arvid”-trallene som avfallet blir lagt i der det oppstår før det trilles ut på rampen. Det er viktig at de ulike avfallsfraksjonene ikke blandes, så det må være nok traller på byggeplassen om disse benyttes. Containerne her er godt merket, fra begge sider. Merking tar liten tid og gir store resultater, særlig der hvor flere aktører/personer er med. 1. april 2012 11

12 Riggplan Planlegg miljøstasjoner.
Disse bør ligge innenfor kranas aksjonsradius Riggplan fra "Marienlyst Park" i Oslo. Prosjektet hadde fokus på avfallshåndteringen hele veien, og dette ga gode resultater. Prosjektet vant blant annet "Plastcupen" fordi de var den byggeplassen som sorterte mest plast pr. kvadratmeter BTA. (Vinneren av Plastcupen fikk dette året var en tur for 12 personer til en ligakamp i England, med reise og opphold). Prosjektet hadde en kildesorteringsgrad på rundt 80 %, og sparte derfor store beløp ved å kildesortere avfallet, da det er langt dyrere å levere restavfall. Prosjektet hadde god dialog med saksbehandleren som var ansvarlig for avfallshåndteringen i kommunen, som blant annet hadde flere tilsyn på byggeplassen. 1. april 2012 12

13 Olje, maling, kjemikalier + miljøsanering
Farlig avfall Olje, maling, kjemikalier + miljøsanering Skal alltid sorteres ut Låsbare containere Forskjellige beholdere - ikke bland! Tomme malingspann er Tomt og Tørt! Oppsamlingskar for søl Det er ikke lov å levere farlig avfall som noe annet enn farlig avfall. Et malingsspann med uherdet maling, kan for eksempel ikke kastes i containeren for restavfall. Malingsspann som er tomme og tørre, kan leveres i "Tomt og tørt" ordningen. Det finnes en rekke ulike typer farlig avfall. Det er svært viktig at dette avfallet blir forsvarlig håndtert. Blanding av ulike typer farlig avfall må ikke forekomme, dette kan i de verste tilfeller føre til eksplosjoner og brann. Det er viktig å snakke med avfallsselskapet om hvordan farlig avfall skal håndteres. Det vil alltid oppstå noe farlig avfall, som for eksempel tomme spraybokser og uherdet maling, lakk, lim og fugemassepatroner. Som du vil se senere i foredraget, finnes det flere typer containere. Best er det nok med en låsbar, lukket container med oppsamlingskar i bunnen (har ikke bilde av en slik). 1. april 2012 13

14 Grunnarbeidsfasen Metall Trevirke Farlig avfall Restavfall
Avfall som oppstår under grunnarbeidene 1. april 2012 14

15 Flinkeste gutten i klassen?
Det er viktig at ansvaret for den praktiske håndteringen plasseres hos en person. Bjørn Pettersen i Veidekke AS er et eksempel på en som tar denne jobben seriøst, og dermed oppnår gode resultater. Hans prosjekt fra Asker sentrum blir vist på de neste sidene. 1. april 2012 15

16 Råbygg/innredning Flere containere: Plastfolie Hardplast Isopor Kabler
EE-avfall Gips Farlig avfall Impregnert tre Rent trevirke Tegl/betong Restavfall Avfall som oppstår under råbygg- og innredningsfasen. Bildet viser de fleste containerne på byggeplassen, som er sentralt plassert på tunet på byggeplassen. 1. april 2012 16

17 Gips og plast I samme container En tung og en lett fraksjon
containeren veier omtrent det samme Mindre transport 4x7 plastfoliesekker Det er gratis å levere plastfolie. Avfallsmottakene vil ofte tillate at egne sekker med plastfolie legges på toppen av containere med andre fraksjoner. Ved å stable som vist, får du plass til 28 sekker øverst på containeren. Mottaket kan da for eksempel registrere 10 kg med plastfolie hver gang de mottar en slik sekk. 1. april 2012 17

18 Gips Recycling Hovedsakelig på Østlandet i første omgang
Men det kommer svært mye gipsavfall fra Bergensområdet også 1. april 2012

19 Sjekk mottaksmuligheter, ikke bland PVC og PE
Hardplast Sjekk mottaksmuligheter, ikke bland PVC og PE Hard PE-plast kan gjenvinnes PVC kan ikke gjenvinnes (med få unntak) Ulike hardplasttyper må det ofte skilles mellom. Hør med avfallsmottaket om hvordan dette skal håndteres. Dette bildet er noen år gammelt. Ny kunnskap i dag er at trekkerør til el er EE-avfall, og skal leveres som dette. Trekkerør inneholder antimontrioksid og HBCD, to flammehemmere, og dette gjør det til farlig avfall. Men det leveres gratis som EE-avfall. 1. april 2012 19

20 Isopor/skumplast Containeren settes på taket, der avfall oppstår
Samles i sekker i bygget Avfallsansvarlig bærer opp Nett over Komprimering av plasten Skumplast (Isopor med mer). Det er ikke alle mottak som har en ordning for dette. Komprimeres med krana, og nett må legges over for å hindre at det blåser utover. Her står containeren på taket, der mesteparten av denne fraksjonen oppstår. Sekker settes på avtalte steder i hver etasje, og avfallsansvarlig bringer disse til containeren. 1. april 2012 20

21 Kabler og ee-avfall Kabler er EE-avfall og skal samles inn
Lysrør Andre lyskilder Kabler Knuselige enheter Store, tunge enheter EE-avfall skal helst sorteres i 5 fraksjoner: Det er gratis å levere EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Grunnen til at det ikke skal betales for EE-avfall, er at det blir betalt et gebyr når EE-produkter kjøpes. Dette gebyret går til å finansiere innsamlingen. EE-avfall inneholder ofte ulike typer miljøgifter, det er derfor viktig at EE-avfallet ikke håndteres så det knuser og blandes avfall. Det er også viktig å sortere EE-avfallet i de 5 gruppene. 1. april 2012 21

22 Farlig avfall Maling Lakk Lim Fugemasser mm
Under hele prosjektet må det være plassert containere for farlig avfall. Disse er ofte små, som vist på bildet, og er ekstra sikret mot lekkasje, trykk og transportskader. En lukket, låsbar container med spillkar under er nok å foretrekke. Alle byggeplasser har plass til en slik! 1. april 2012 22

23 Trevirke Unngå “luft”, det er dyrt å transportere... Helt rent
Behandlet Impregnert Trevirke deles inn i tre fraksjoner: "Rent trevirke" er trevirke som ikke har vært behandlet på noen måte (fritt for lakk, maling, impregneringsmiddel og andre stoffer) "Behandlet trevirke" er trevirke som er malt eller lakkert. "Impregnert trevirke", eller annet trevirke som kan være farlig avfall på grunn av at det inneholder miljøgifter, skal ikke leveres som "behandlet trevirke". "Rent trevirke" kan leveres sammen med "behandlet trevirke". Men dette gjør at det rene trevirke ofte ikke kan benyttes til biobrensel, og det kan være dyrere enn å levere "rent trevirke" som egen fraksjon. 1. april 2012 23

24 Restavfall Det som ikke kan sorteres eller behandles
Minst mulig restavfall Restavfallet er dyrest å levere Kan du sortere enda en fraksjon? Kan du unngå produkter for å unngå restavfall? Om restavfall (kalles også blandet avfall). Det er viktig å passe på at EE-avfall og farlig avfall aldri havner i restavfallet! Restavfall er den fraksjonen som er dyrest å levere, så unngå mest mulig avfall her! 1. april 2012 24

25 Var det noen som klaget på dårlig plass?
Eksempel fra Hausmanns gate i Oslo Mellomlagring i påvente av container Bildene viser at det lar seg gjøre å kildesortere selv på de trangeste steder, så lenge viljen er der. Det innfelte bildet er tatt fra en rehabilitering rett ved Stortinget i Oslo. På grunn av at trikken gikk utenfor, fikk de bare lov til å leie litt gateplass 20 minutter hver morgen. Løsningen ble da å mellomlagre avfallet innendørs, i adskilte fraksjoner, for så å kaste det direkte i containerbilene som stod "på rekke og rad" de 20 minuttene de hadde til disposisjon. Det store bildet er fra et rehabiliteringsprosjekt i Hausmanns gate i Oslo. Her var det kun plass til 3 containere på gategrunn, og disse ble fylt opp ved at containeren heises opp utenfor et vindu. 1. april 2012 25

26 Små eller trange byggeplasser:
Mange byggmestere kjører en tilhenger til gjenbruksstasjon og sorterer selv. Dette gir ingen dokumentasjon på sorteringsgrad “I Sekk” og lignende er et alternativ for økt kildesortering, og du får dokumentasjonen 1. april 2012

27 Rent, tørt bygg (RTB) RIF har veileder for dette
RTB gir mange fordeler: Rent og ryddig Mindre sykefravær Bedre avfallssortering "Rent, tørt bygg" er en innarbeidet praksis i mange prosjekter. "Bieffekt" av RTB er ofte bedre kildesortering. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har laget en omfattende veileder for RTB. 1. april 2012 27

28 Vernerunder Avfall skal også være tema
Vernerunder for eksempel hver torsdag Feilsortering og rot fotograferes Varsling sendes “synderen” Hvis ikke rettet innen fredag, sendes faktura (Forutsetter at dette er tatt inn i kontraktene med UE!) Avfallshåndteringen tas opp på vernerundene, som gås hver uke på fastsatt dag. Det anbefales at hovedentreprenøren stiller krav til hvordan underentreprenøren skal håndtere avfallet, og at disse bestemmelsene tas inn i konkraktene. Det kan for eksempel stilles krav til hvilke fraksjoner som skal kildesorteres, og at underentreprenøren må betale et bestemt beløp om det oppdages at avfallet ikke blir kildesortert som avtalt. 1. april 2012 28

29 Eksempel fra PEAB på markering av skrot og rot
Eksempel fra PEAB-s prosjekt "Marienlyst Park". Her har entreprenøren notert ned aktuelle funn etter en vernerunde. Eksempel fra PEAB på markering av skrot og rot 1. april 2012 29

30 Bildet viser notatet PEAB har utarbeidet etter en vernerunde på "Marienlyst Park". Det blir her gitt en begrunnelse, med bilde på at avfallshåndteringen ikke er iht. avtalen mellom hoved- og underentreprenør. PEAB har også regnet ut pris for hvor mye feilsorteringen ville koste (3.375 kr for en feilsortert pappeske!), med mindre det ble rettet opp. 1. april 2012 30

31 “Bieffekter” av kildesortering:
Bedre stabling i containerne Færre containertransporter Mer oppmerksomhet omkring avfall, gir mindre (farlig) avfall Mange fraksjoner levert til redusert pris, noe får man betaling for! Mange fordeler ved kildesortering, men det viktigste er kanskje at det blir større oppmerksomhet rundt farlig avfall, og at mer av dette avfallet leveres som påkrevd. 1. april 2012 31

32 Eksempel på rapport fra en seriøs avfallstranportør/mottaker
Eksempel på rapport fra en seriøs avfallstranportør/mottaker. Her får du vite fordelingen og vekt av fraksjonene, samt sorteringsgraden! 1. april 2012 32

33 Avfallstype Avfall pr. m2 Tonn hittil Sorteringsgrad i %
Her får du tall for fraksjoner levert i siste periode, og akkumulert siden prosjektet startet - både i vekt og i tonn/m2. Dette er nyttige opplysninger for å sikre at man oppnår målsettingen. 1. april 2012 33

34 Sammenlign Skanska har intern konkurranse om god kildesortering. Her er forskjellige prosjekter sammenlignet mot hverandre, og mot kravet på minimum 60% kildesortering. I dag har Skanska et intern krav på 70% sortering, og i «Grønn arbeidsplass»-prosjekter hele 90% kildesortering(!) Intern konkurranse fører til at man strekker seg litt lengre. 1. april 2012 34

35 Kan kildesortering være LØNNSOMT ????
1. april 2012

36 Besparelse ved kildesortering
Rosinen i pølsa: Besparelse ved kildesortering Priser er “stk-pris” ved større mengder kan man som regel forhandle seg fram til bedre priser, samt få levert fraksjoner som mottaket normalt ikke tar i mot. Tabellen viser eksempel på besparelser man oppnår hos avfallsmottak i Østfold, ved å kildesortere avfallet. Beregningene er basert på en avfallsmengde på 50 tonn, og viser at det er mulig å spare inntil kroner på å kildesortere. Aanerud & Sønn kommer dårlig ut, sannsynligvis fordi de ikke tar imot betongavfall. 1. april 2012 36

37 “Litteratur”: Kildesorteringsveileder fra NHP www.byggemiljo.no
1. april 2012


Laste ned ppt "Byggavfall – fra problem til ressurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google