Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF
Sårstell Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF

2 Nasjonal prevalens (%) av sykehusinfeksjoner i helseinstitusjoner for eldre – fordelt på infeksjonstype. Total prevalens vår 2007 var 6,7 % 22 % 4 % 22 % 52 %

3 Forebygging Unngå at sår oppstår Ved sårinfeksjon:
Redusere risiko for at sår/ rifter oppstår under pleie og behandling Ved sårinfeksjon: Unngå endogen smitte Unngå smitteoverføring til andre

4 Hvor kommer smitten fra?
Egen mikrobeflora (hud, luftveier, tarmkanal) Personalets hender og tøy Forurenset utstyr, salver o.l. Smittebærere i miljøet

5 Sårstell – er et sår et sår?
Generelle prinsipper Ren prosedyre Rene hender Beskyttelsesfrakk/ hansker/ evt. munnbind Tilrettelegge/ planlegge Håndtering av avfall = god forebygging

6 Prosedyrer for sårbehandling
Skriftlige prosedyrer for behandling av ulike typer sår Trykksår Venøse sår Arterielle sår Diabetessår Infiserte sår Sårjournal: Mål såret, beskrivelse, evt. bilder Sårgruppe/ såransvarlig

7 Generell sårbehandling
Vurder hele pas. ikke bare såret Hva er målet? Livskvalitet, smerter, sosial isolasjon, sengeleie Egnet prosedyre i f.h.t. totalvurdering Vurdere ernæring Kun anerkjente dokumenterte metoder Ta mål og bilder Dokumenter alt du observerer og gjør og begrunn metodevalg Et behandlingsopplegg bør prøves ut i min. 14 dager før evt. forandring

8 Kari Hansen 79 år Bor i egen leilighet Diabetes
Infisert sår, påvist gule stafylokokker Hjemmetjeneste daglig Hjemmehjelp Sykepleier til sårskift

9 Vurdering og tiltak Valg av metode for sårbehandling?
Isoleringstiltak? Hjemme: Ikke isolering Institusjon: Isolering hvis ukontrollerbar sekresjon; med unntak Til poliklinikk el.l.: Gi beskjed om infeksjon. Beskyttelsesutstyr Ulikt for hjemmehjelp/ hjemmesykepleier? Smittefrakk og hansker ved sårstell + munnbind v/fare for sprut Ellers god håndhygiene Obs. privat arbeidstøy

10 …fortsatt vurdering, tiltak
Håndtering av avfall I gule sekker/ risikoesker Undersøk rutinene for lokalt avfallsselskap Håndtering av tøy Eksternt/ internt vaskeri? Generelt: Vaskes på 85º C Noe tøy tåler ikke høy temp., vaskes så varmt som mulig På institusjon: Ikke vaskes sammen med annet tøy. Evt. tom maskin, 85º C, etter vask av infisert tøy for desinfeksjon.

11 Prosedyrer for: Opplæring av personalet Isoleringstiltak
Mengde sekresjon fra sår? Kontrollerbart? Mikrobe? Beskyttelsesutstyr Smittefrakk, hansker, munnbind? Håndhygiene Før/etter sårstell Håndtering av avfall Brukt bandasjemateriell behandles som smitteavfall

12 ….. forts. prosedyrer for Prøvetaking,
Når? Metode, penselprøve til dyrkning Dekontaminator; bruk, kontroll, vedlikehold Engangsutstyr? Rutiner for oppbevaring m.m. Håndtering av tøy Vask

13 = Infeksjonskontrollprogram

14 Resultatet ikke helt som forventet? Prøv igjen!


Laste ned ppt "Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google