Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører
Innhold: Metallisk kvikksølv og egenskaper System og utstyr med potensial for å bli kvikksølvforurenset Risikoutsatte grupper Vernetiltak Målinger Verneutstyr Avfall

2 Metallisk kvikksølv Kvikksølv finnes i olje og gass. Metallisk kvikksølv er giftig ved innånding og kan opphopes i kroppen. Kvikksølv fordamper svært raskt! Kvikksølv er også meget gift for vannlevende organismer (akkumulerer) Eksponeringsveier: Innånding (75-80%) Hud – begrenset Mage/tarm (0,01) % Akutt eksponering: Forgiftning som ligner metallfeber; frysninger, kvalme, dårlig allmenntilstand, brystsmerter, kortpusthet, hoste, betennelse i tannkjøttet. Hudkontakt kan medføre allergisk reaksjon. Kronisk eksponering: Permanent skade på hjerne eller nyrene kan være dødelig. Skader på sentralnervesystemet kan påvirke motorikk og kognitive evner (redusert konsentrasjon/hukommelse). Kan opphopes i kroppen.

3 Metallisk kvikksølv forts.
Fysiske egenskaper: Sølvhvit væske Dampen er fargeløs og luktfri, fordamper raskt Fravær av synlig flytende kvikksølv, betyr ikke at kvikksølv ikke er tilstede 1 liter kvikksølv veier ca. 13 kg Kvikksølv kan reagere med flere metaller (unntatt for rustfritt stål)

4 System og utstyr med potensial for å bli kvikksølvforurenset
Kvikksølv kan forekomme i olje og gass kondensat og følger produksjonsstrømmen i ulike kjemiske former. Utstyr er mest utsatt for kvikksølv under følgende forhold: Prosessutstyr i service for C3-C5 strømmer Strømmer som blir avkjølt (eks. i varmevekselere) Trykkfall Utstyr laget av karbonstål eller aluminium Utstyr belagt med materiale eller betong Kvikksølv kan reagere med flere metaller (unntatt for rustfritt stål) og kan akkumulere i utstyr over tid

5 System og utstyr med potensial for å bli kvikksølvforurenset forts.
Fig 1: Kvikksølvdråper i flens fra varmeveksel

6 Utstyrstyrsvurdering
Fig 2: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en produksjonsinnretning offshore

7 Utstyrstyrsvurdering forts.
Fig 3: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en produksjonsinnretning onshore (raffineri) Pipestill (Crude destiller)

8 Utstyrstyrsvurdering forts.
Fig 4: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en produksjonsinnretning onshore (raffineri) Powerformer (Reformer)

9 Utstyrstyrsvurdering forts.
Fig 5: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en produksjonsinnretning onshore (raffineri) Visbreaker

10 Risikoutsatte grupper
Vedlikeholdsarbeidere Prosessoperatører Inspektører/Inspeksjon Andre personellgrupper kan også bli eksponert, for eksempel hvis det er utilstrekkelig driftskontroll Kontraktører utfører ofte samme type vedlikeholdsoperasjoner på ulike installasjoner. Som et resultatet av dette, kan denne gruppen bli oftere eksponert for kvikksølv

11 Vernetiltak Forebyggende tiltak for å redusere risikoen for kvikksølveksponering: Utstyret skal steames (vanntemperatur > 60 °C) Overskytende damp skal slippes til et lukket system eller til et sikkert område hvis lukket system ikke er mulig. Området rundt skal være sikret, for å forhindre at personell blir eksponert for damper. Vindretning under rengjøring skal evalueres for å redusere risiko for mulig kvikksølv eksponering i området der steaming operasjoner skjer for å sikre korrekt plassering av barrierer under demontering av flenser og koblinger Utstyret skal avkjøles maksimalt og ventileres før entring er tillatt Utstyret skal luftes/ventileres og kjøles godt, også under vedlikehold på innsiden av utstyret Prosessutstyr som har potensial for å være kvikksølvforurenset, må steames etter demontering og før reparasjon. Mottakere av demontert utstyr må informeres om risikoen, samt motta skriftlige instruksjoner for hvordan man håndterer kvikksølvforurenset utstyr. Utstyret merkes med advarsel

12 Målestrategi Det anbefales å utføre målinger under følgende forhold:
I området der steaming operasjoner skjer for å sikre korrekt plassering av barrierer under demontering av flenser og koblinger Før entring av utstyr og under arbeid på innsiden (kontrolltiltak) Under varmetest (kun hvis det kan gjøres uten å påvirke sikkerheten for personell) før steaming, sveising, skjæring, på forhånd for å verifisere behovet for forebyggende tiltak og bruk av korrekt verneutstyr Ved gjennomføring av aktiviteter som genererer varme. (f.eks. steaming, sveising, skjæring, knusing), og ved direkte solskinn på utstyret Ved personlig måling under rengjøring og vedlikehold

13 Personlig verneutstyr

14 Avfallshåndtering Kvikksølvforurenset avfall skal samles inn for korrekt håndtering av farlig avfall. Kvikksølvforurenset avfall kan være slam, scaling, metall etc. Personen som er ansvarlig for avfallsbehandling vil anbefale avhendingsrute Som en tommelfingerregel skal følgende gjelde: Unngå at kvikksølvforurenset avfall blir kjørt inn i prosessen igjen (gjelder for onshore) Rengjør kvikksølvforurenset utstyr før det sendes til vedlikehold. Mottakeren av demontert utstyr må informeres om risikoen, og motta skriftlig instruksjoner om hvordan kvikksølvforurenset utstyr skal håndteres. Utstyr må også merkes

15 For mer informasjon, se verneinstruks
for kvikksølv


Laste ned ppt "Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google