Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk, ansvar og god praksis Direktør Dag Westby Byggeavfallskonferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk, ansvar og god praksis Direktør Dag Westby Byggeavfallskonferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk, ansvar og god praksis Direktør Dag Westby Byggeavfallskonferansen 2012

2 En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret

3 Bidra til et moderne forsvar Løsninger som møter nye miljøkrav

4 Vår policy  Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og egen utvikling være en pådriver for miljøriktige løsninger i bygge- og eiendomsbransjen Det betyr at:  Vi skal bidra til utvikling av miljøvennlege løsninger.  Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.  Vi skal følge opp miljøprestasjonene til leverandørene våre.  Vi skal fortløpende informere omverdenen om miljøarbeidet vårt

5 Fra policy til handling  Relevante kvalifikasjonskrav overfor leverandøren.  Tildelingskriterier med vekt på sluttbehandlingsmetode.  Kontraktsvilkår og ytelsesbeskrivelser  Rapporteringsrutiner  Kontroll  Sanksjoner

6 Hva skal til før en leverandør ikke velges selv om prisen er lavest?  Tildelingskriteriene er et viktig verktøy. Bygger ikke bare på pris  I tillegg til pris vektlegges sluttbehandlingsmåte. Metodene evalueres etter prioritet vist nedenfor: a)Materiellgjenvinning b)Energigjenvinning c)Forbrenning med energiutnyttelse d)Forbrenning uten energiutnyttelse e)Deponering

7 Omdømme  Worst case: a)Manglende oversikt over farlig avfall b)Feil håndtering av farlig avfall (avfallsforskriften) med fare for helse, miljø og sikkerhet

8 God praksis er godt for miljøet og omdømmet  God kildesortering er når avfallet kan brukes som råvare helt eller delvis i produksjon av nye varer  Holde ressursene i et kretsløp uten behov for stadig å hente ut nye naturressurser.  Forsvarsbyggs arenakonsept: Smarte, sikre og grønne arenaer

9 Kontraktsfilosofi  Vi stiller krav til håndtering av byggeavfall i kontrakten og forventer at leverandøren følger opp  Sluttbehandlingen er viktigst. Materiellgjenvinning gir høyest score, mens deponering gir lavest score.

10 Kontroll  Avtalefestet kontrolloppfølgningssystem  Krav om kildesortering  Krav til rapportering til ulike fraksjoner (årlig og/eller ved kontraktens slutt)  Rapportering som del av konsesjon

11 Kontroll  Leverandøren utarbeider kontrollplan(er) for både rutinemessige og spesielle kontroller.  Kontrollplan(ene) skal omfatte kvalitet, helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

12 Rapport for sortering av avfall – månedlig krav om 70 % kildesortering Avfall – ordinært TypeEnhetDenne månedAkkumulert Mengde kildesortert fraksjoner av:-  Trevirke Tonn  Papir, papp og kartong. Tonn  Fraksjon glass Tonn  Metaller Tonn  Gipsbaserte materialer Tonn  Plast. Tonn  Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer. Tonn  Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) Tonn  Husholdningsavfall Tonn Mengde restavfallTonn Total mengde avfallTonn Oppgi avfallsrenovatør og mottaker(e)/deponi(er) som er benyttet:

13 Revisjon  Mulighet til gjennom revisjon å føre kontroll med at leverandørene overholder kravene i kontrakten  Gjennomføre systemrevisjoner av entreprenørens / leverandørens kvalitetssystem / internkontrollsystem.  Å være tilstede ved interne og eksterne revisjoner som entreprenøren gjennomfører.  Entreprenøren skal legge fram egne planer for revisjoner av systemet, og gi Forsvarsbygg tilgang til dokumentasjon av revisjonene.


Laste ned ppt "Etikk, ansvar og god praksis Direktør Dag Westby Byggeavfallskonferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google