Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standarder og veiledere for karakteriseing av mineralavfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standarder og veiledere for karakteriseing av mineralavfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standarder og veiledere for karakteriseing av mineralavfall
Ingar Walder Kjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april

2 Kjeøy Research & Education Center
Research (600 m2 Research Lab) Mining Environmental Issues Mineral Processing Education Workshops / Conferences Short Courses (for the industry and Master-PhD students) In-House training Consulting services (Norge, Sverige, Bolivia, USA, Ecuador, EU, Greenland, Germany) Expert reviews (Titania, LKAB, EU-CEN) Waste material characterization – Kinetic testing, mineralogy etc Regulatory framework/Guideline development Students Support Current: 1 Master (Sulitjelma-Røros), 1 PhD (Bolivia-Hungary) New: 2 PhD (San Cristobal Mine, Bolivia; Råna Nickel-Olivine)

3 Innledning Aznacollar, Spain, 1998 Baia Mare, Romania, 2000
Kjeøy Research & Education Center

4 Innledning Gruveavfalls direktivet Kommisjons- beslutninger (3)
Veiledninger og EU-Standarder (5) Kjeøy Research & Education Center

5 Gruveavfallsdirektivet
Utvikle standarder for syre-base analyser (ABA) Utvikle standarder for kinetiske tester Hovedkrav om avfallskarakterisering To type fasiliteter (anleggninger) Kun avfall (gråberg, [sand-]avgang, ikke mineralisert overdekke) ikke avrenning fra gruver Avfall fra metallgruver, sand og grus, industrimineraler, kull, on-shore olje-gass, kalksten etc) Kjeøy Research & Education Center

6 Kommisjonsbeslutninger
Avfalls-fasilitet Inert avfall Karakterisering Kjeøy Research & Education Center

7 Utvikling av Veiledere og EU-standarder
CEN TC292 / WG 8 Vurderer hva som er nødvendig av standarder og veiledere for avfall fra mineralindustrien Utarbeider forslag til standarder og veiledere på oppdrag for EU-kommisjonen WG 8 arbeider med En standard (EN 15875, godkjent, publisert) En veileder (teknisk spesifikasjon, godkjent under publ.) Tre veiledere (tekniske rapporter, under godkjenning) Kjeøy Research & Education Center

8 ABA standard - EN 15875 Videreutvikling av modifisert Sobek (Lawrence and Wang, 1997) Syredannende potensialet og syrenøytraliserende potensialet Kan bruke total svovel eller svovel spesifisering Resultatet brukes bl.a. til Vurdering av Inert avfall Generall karakterisering Vurdering for behov for kinetiske tester Kjeøy Research & Education Center

9 Generell veiledning for karakterisering av Mineralavfall
Hensikten er å gi veiledning og anbefalinger i bruk av metoder for karakterisering av mineralavfall Både geotekniske og geokjemiske metoder Spesifisering av EU-kommisjonsbesluting om mineralavfallskarakterisering Lete,- produksjons, og -avsluttingsfasen (inkl stengte gruver) Utvikle avfallshåndteringsplan PROBLEMSTILLING RUNDT FJORDDEPONERING ER IKKE BEHANDLET SPESIFIKT Kjeøy Research & Education Center

10 Prosessen 3. Prinsipper og prosesser 4. Avfalllskategorier og potensiell miljøpåvirkning 5. Bakgrunnsinformasjon 6. Karakteriseringsredskap 7. Evaluering og tolkning 8. Dokumentering og rapportering

11 Prosessen

12 Veileder for Prøvetagningsplan
Veileder for å lage en prøvetagningsplan Bygger på EN14899, avfallskarakterisering Store forskjeller mellom mineralavfall og annet avfall ”Basic, verification, compliance” karakterisering

13 Veileder for Prøvetagningsplan
Hensikt (med prøvetagningen) Beskriver elementene i en Prøvetagningsplan Hvordan håndtering av prøver i felt Dokumentasjon Annexer Eksempler på prøvetagningsplaner Letefasen (kalksten og dagbrudd kobber malm) Produksjonsfasen (aktiv gråberg sandmagasin anlegning) Kjeøy Research & Education Center

14 Veileder Kinetisk Testing
Hensikt – beskrive hvordan kinetiske tester kan settes opp, problemstillinger – gi fleksibilitet Langtidstesting av sulfidoksidering og- nøytraliserings-reaksjoner dvs mineralreaksjonshastigheter og kan brukes ved mulig saltvannsdeponering For avfall hvor ABA test gir usikkert resultat om avfallet vil gå surt eller ikke (NP:AP<3) NP Kjeøy Research & Education Center

15 Kinetisk test - problemstillinger
Partikkelstørrelse Oksygentilgjengelighet (hvis oksiderende mineraler) Temperatur Salinitet (Norsk Veileder) Sekundær mineralfelling/utlaking Luftgjennomstrømning (ikke relevant ved SSTD) Vannstrøm/vanngjennomstrøm. (Norsk Veileder) Reaksjons- og utlakningshastigheter Kjemikalier (Norsk Veileder) Kjeøy Research & Education Center

16 Veileder Kinetisk Testing
Kjeøy Research & Education Center

17 Veileder Kinetisk Testing
Humidity cell Kolonner Feltskala Fullskala Gråberg/sandmagasin/deponering Felt skala?

18 Veileder for vurdering av saltvannsdeponering
Hensikten er å beskrive metoder for karakterisering av mineralavfall og forholdene hvor avfallet potensielt skal deponeres i saltvann Geokjemisk og geoteknisk karakterisering av avgang (inkludert utlekkingspotensialet og kjemikalier) Karakterisering av strømningsforhold,vannkvalitet etc. Karakterisering av marine organismer og bunnforhold Tolkninger (m. modellering) av data (deponeringssystem, langtidsvirkning etc.) Kjeøy Research & Education Center

19 Konklusjon Ny ABA test (EN15875) (EN)
Generell Veileder for karakterisering (TR) Veileder for prøvetagningsplan (TR) Veileder for kinetiske tester (TR) Norsk Veileder for karakterisering ved potensiell saltvannsdeponering (TR?) Kurs og Workshop høsten 2012 se 1. Bruk av veiledere 2. Karakterisering (med PADRE) 3. Geokjemisk prospektering

20 Takk for oppmerksomheten
VELKOMMEN TIL KJEØY RESEARCH & EDUCATION CENTER


Laste ned ppt "Standarder og veiledere for karakteriseing av mineralavfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google