Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidsverksted - involverende og kreative prosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidsverksted - involverende og kreative prosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidsverksted - involverende og kreative prosesser

2 Fremtidsverksted Teori 11.15-12.00 Praksis 13.00-15.00 Hva er det?
Hvorfor? Eksempler fra Drammen kommune Innledning til praktisk økt etter lunsj Praksis Vi prøver ut kreative metoder.

3 Hva er et fremtidsverksted?
Utpekt og synlig prosessleder Tilpassede og strukturerte arbeidsformer Deltakere har interesse, kompetanse og/eller blir berørt av utviklingsarbeidet Bør preges av fri og åpen dialog Kan ta en halvtime eller gå over flere dager

4 Kjært barn – mange navn! Medvirknings-prosess Helsefremmende prosess
Fremtids-verksted ”Workshop” Prosess-arbeid Kreative og involverende metoder

5 Hvorfor? Helsefremmende Felles viljedannelse Samordning på tvers
Fremmer medvirkning og medbestemmelse (maktperspektiv). Gjør utviklingsarbeid mer begripelig, håndterbart og meningsfylt. (Antonovsky – Salutogenese) Felles viljedannelse Sikrer bedre å få frem alle viktige aspekter Samordning på tvers Felles planer Den prosessen som setter mennesker og organisasjoner i stand til å øke kontroll over faktorer som påvirker helsen”.

6 Forutsetninger Nødvendig og mulig Innenfor realistiske rammer
Åpenhet for nye utfall og løsninger Håndterbart konfliktnivå Riktig ”timing” og klar funksjon Avklarte forventninger til deltagernes roller og innsats. Avklarte rammer. Hensiktsmessig deltagersammensetning

7 Mange ulike metoder Individuell – gruppe – plenum (IGP-metoden)
SWOT-analyse Cafe-dialog ”speed-dating” Gap-analyse osv…

8 Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg
Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, lærer jeg. (Kinesisk ordtak) Kinesisk ordtak

9 Åpne- og lukkefase Åpne Lukke Kreativitet! Belyse alle sider
Få frem alle gode idèer Lukke Prioritere, velge ut Konkludere, ”lande” TID

10 Et verksted kan ha mange faser
Åpne: Hvilke utfordringer har vi? Lukke: Hvilken er viktigst å jobbe med i dag? Åpne: Hva er årsakene til utfordringen? Lukke: Hvilke kan vi gjøre noe med, er sentrale? Åpne: Hvilke handlingsalternativer har vi? Lukke: Hvilke velger vi å gå for? Lage plan – hvem – hva – når? - og følge opp!

11 Helsefremmende prosess på et sykehjem
Hva er viktig for dere? Prioriterte temaer: Samhandling / miljøregler Positive holdninger Kreativ problemløsning Faglig utvikling Ramme: 5 samlinger, hver på 1 time 15 min.

12 Tema: Kreativ problemløsning
Viktigste utfordring: Det er for lang tid mellom kveldsmat og frokost. Beboere får ikke nok næring. Årsaker: Lav bemanning, gammel vane, kvelds for tidlig, frokost for sent, tidspunkt for levering fra kjøkken, tidspunkt for vakter, arbeidsfordeling Løsninger: Nattevakt tar to kveldsstell, og avlaster kveldsvakter som får bedre tid til kveldsmating. Samarbeid med frivillige? Mer næringsrik kveldsmat. Mulighet for frokost på sengen. Plan skal lages på neste personalmøte, følges opp!

13 Fremtidsverksted – del 1
Hvem skal være bordvert? Bli enige på bordet! Oppgaver bordvert: Sørge for at alle slipper til ordet, at alle idèer kommer frem. Oppsummere og skrive med STORE BOKSTAVER på flipp-over eller A4 ark Bli sittende ved bordbytte, og oppsummere hva som er sagt til nye dialogpartnere.

14 Hva er personal/HR sine største utfordringer frem mot 2020?
”Åpnefase” Hva er personal/HR sine største utfordringer frem mot 2020? 3 min individuell brainstorming – alle noter på post it lapper 10 min runde rundt bordet – bordvert oppsummerer og samordner forslag på A4 ark Bordvertene velger ut to utfordringer, som sekretariatet skriver på Flipp-over på veggen. Neste bord tar to nye utfordringer osv..

15 ”Lukkefase” Hvilke av utfordringene mener DU er de viktigste å utforske videre? Alle får utdelt to røde prikker som de kan bruke for å prioritere den eller de største utfordringene. Når prikkene er plasser på flipp-over, kan dere gå til lunsj! Prosess fortsetter etterpå.

16 Velkommen tilbake! Mål: Lære om kreative og involverende metoder i praksis – OG jobbe med de største utfordringene for vårt fagfelt.

17 De tre største utfordringene!
Rekruttere – hvordan sikre nok og riktig kompetanse i kommunene i 2020? Beholde og utvikle – hvordan beholde og utvikle kompetansen vi har? Lederutvikling – hvordan sikre gode ledere frem mot 2020? Dere skal jobbe med samme utfordring i hele økta, men alle (unntatt bordvertene) skal bytte bord 2 ganger underveis.

18 Kl Hva er våre styrker nå i forhold til aktuell utfordring? 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer Hva er våre svakheter nå i forhold til aktuell utfordring?

19 Rotering….. Inndeling i 1’ere og 2’ere. (Unntatt bordvert)
1-ere går til samme-tema-bord – med klokka 2-ere går til samme-tema-bord – mot klokka

20 Kl Hvilke muligheter ligger i våre omgivelser eller i fremtiden i forhold til aktuelle utfordring? 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer Hvilke trusler ligger i våre omgivelser eller i fremtiden i forhold til aktuelle utfordring?

21 Rotering….. 1-ere og 2’ere bytter til det bordet de ikke har sittet ved ennå - innen samme tema.

22 Kl – 14.00 Bordvert oppsummerer først kort styrker, svakheter, muligheter og trusler som har kommet frem ved bordet. Hvilke handlingsalternativer/løsninger har vi i forhold til aktuelle utfordring? 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer på flipp-over

23 Står dere fast? For å fremme kreativiteten, velg ut et par ”briller”
Hva ville en økonom gjort? Hva ville en tillitsvalgt gjort? Hva ville en mellomleder gjort? Hva ville en privat næringsdrivende gjort? Hva ville en prest gjort? Hva ville en 6-åring gjort?

24 Pause! Bordvertene henger opp flipp-overarkene med løsningsforslagene, samlet for samme utfordring.

25 Kl – 14.50 Bordvertene presenterer alle løsninger innen hver utfordring. En vert begynner – de to andre supplerer. 7 minutter pr. utfordring!

26 Oppsummering og avslutning
Spørsmål til individuell refleksjon: Hvilke av utfordringene tenker du er størst for din kommune/fylkeskommune? Hvilke av løsningsforslagene vil du ta med deg hjem? Hvilke refleksjoner gjør du deg om bruk av kreative og involverende metoder?


Laste ned ppt "Fremtidsverksted - involverende og kreative prosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google