Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?
Spørreskjema til alle zippylærere i 1.klasse

2 Foreldresamarbeid Zippy - Foreldresamarbeid Spørsmål til lærer :
1. Hvordan er foreldre blitt informert om Zippy før igangsetting og underveis i programmet ? 2. Har du noen tanker /ideer om hvordan foreldresamarbeidet kan forbedres ? 3. Hvordan kan foreldrene bidra og evt forsterke effekten av programmet ? 4. Kommentarer

3 1.Hvordan er foreldre blitt informert om Zippy før igangsetting og underveis i programmet ?
Muntlig informasjon på første foreldremøte i høst. Skriftlig informasjon gjennom ukeplan. Foreldreinformasjonsbrosjyre Powerpoint presentasjonen fra Zippy

4 1.Foreldresamarbeid forts
Lagt ut link til sidene Voksne for barn og lagt ut annen informasjon på skolens side It's learning. På foreldremøte etter jul snakket jeg om hvordan arbeidet med Zippy gikk, og ga et eksempel på hvordan en time kan forløpe

5 2.Har du noen tanker /ideer om hvordan foreldresamarbeidet kan forbedres ?
Ha egne temakvelder for de voksne der de selv kan få prøve seg på utfordringer fra Zippy. Brukes bevisst i forhold til foreldre-elevkonferanser for å belyse en elevs sosiale kompetanse. Gi enkelte elever/foreldre tettere oppfølging/veiledning

6 2.Forbedre foreldresamarbeide forts
Snakke om effekten av programmet – om de merker noe som foreldre..? Ukelekse der elevene blir utfordret til å bruke problemløsningsmetoder fra Zippy hjemme, på skolen og i fritida… der foreldre kunne ha gitt en tilbakemelding i slutten av uken??

7 2. Forbedre foreldresamarbeid forts
Kafedialog kunne nok vært brukt her. Hvert bord har hvert sitt kapittel fra Zippy. Legge vekt på ord , begreper som brukes i Zippy og skape en felles forståelseramme. Bevisstgjøre foreldrene i at det er riktig og viktig å ta ungenes følelser på alvor. Ha en Zippytime med foreldrene på foreldremøtet.

8 2.Forbedre foreldresamarbeidet forts
Kanskje foreldrene kunne ha fått kopi av historiene som innleder hver modul. Dette tror jeg ville gitt dem en bredere forståelse av hva delene handler om, kunne vært en hjelp til å få til samtaler om det hjemme. Kunne ha et lite utdrag fra modul 1 på første foreldremøte slik man gjør det på work-shop. Kunne skrive litt i månedsbrevet til hjemmene.

9 3.Hvordan kan foreldrene bidra og evt forsterke effekten av programmet ?
De dagene vi har hatt Zippy kan foreldrene spørre elevene hva de har snakket om den dagen, og samtale om det. Kan helsesøster kanskje involveres ved tettere oppfølging mot heimen? Å holde fram elevers sosiale ferdigheter og utvikling av dem gir større Zippyeffekt – også på lang sikt.

10 4.Kommentarer En STOR fordel å ha med trinn to og tre mot bare å ha første trinn i samlingene. Materiellet bør videreutvikles til å ha symboltegninger på viktig informasjon/oppsett. Splitter opp timene; tar to halvtimes økter i stedet for en 45 minutts økt. Savner enda litt flere gjøre-oppgaver i Zippy opplegget. Elevene er små i første klasse, det blir ofte litt for mye samtale. Gjøre oppg. Fenger mest.

11 Kommentarer forts Savner også flere små historier som belyser problemer vi tar opp. Selv om små barn liker gjentakelser av historier og lignende, merker jeg at noen blir litt lei av samme historie i hver modul.. Finnes det en side for ideer/innspill for oss som driver med Zippy? Noen ganger hadde det vært greit å få litt påfyll når en sitter og planlegger timene. Godt opplegg som jeg tror fungerer bra for elevene. Positivt samarbeid med helsesøster.

12 Kommentarer forts Hadde cafe-dialog på et foreldremøte på våren og det var veldig interessant å snakke med foreldrene på en litt mer uformell måte. FUG har laget et spill som går på samarbeid hjem – skole som jeg kunne tenkt meg å bruke i denne sammenhengen. Zippy er et fint program. Vi har tatt opp temaer og jobbet med følelser og konfliktløsning på en måte som vi ikke hadde klart ellers. Zippyprogr hjelper oss å organisere det Mener elevene har stort utbytte av zippy!


Laste ned ppt "Foreldresamarbeid Kan vi gjøre det enda bedre ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google