Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Dag 10:30 Velkommen til samlingen Mette H. og Jostein Soland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Dag 10:30 Velkommen til samlingen Mette H. og Jostein Soland"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Begeistringsskolen» : Agenda samling 1 Før kurset – forarbeid med leder i egen bedrift
Dag Dag 10:30 Velkommen til samlingen Mette H. og Jostein Soland Presentasjon av program og stab Forventninger til hverandre Sigurd Kristiansen 11:0 «Diversity Icebreaker» Hvem er du? Hvilke preferanser har du? Hvordan kommuniserer vi samhandling? Sigurd 08: Start: Refleksjoner over gårsdagen 08:45: Den norske ledelsesmodellen og verdibasert ledelse June Kristin Lima Bru 09: Pause 10: Hvor er du i dette bildet? Hva er viktig for deg i ditt lederskap? June og Sigurd 11: Kort pause 11: Intro til paradokser og dilemma Sigurd 12:30 Lunsj og spasertur (to og to – vi skifter makker for hver tur) 12: Lunsj og spasertur (to og to) 14:00 Hvordan håndtere forskjelligheter, og hvordan begeistre? Sigurd 15:00 Pause 15:15 Begeistring i praksis: Hvem er vi og hva vil vi – strategi, retning og mål for bedrifter? Hva vil bedriften med meg og jeg med bedriften og mine ansatte? Kenneth Hansen 16:45 Pause Fokus på egen situasjon – hvor er vi, og hva står øverste på din agenda Sigurd 18:00 Slutt 13: Dilemmatrening gjennom modeller for problemløsning Sigurd 14: Intro til læringsgrupper: Deltakerne deles i to læringsgrupper Hva skal skje? Og hva skal vi bruke læringsgruppene til? Hvordan gjør vi det? June og Sigurd 15: Hva er dine utfordringer? Hva er du god/dårlig til? 16: Kort oppsummering og intro «hjemmearbeid»: Oppgave til samling Sigurd 16: Slutt 19:00 Middag 16: Avreise Vekstleder

2 Begeistringsskole : Agenda samling 2
Dag Dag 10:30 Velkommen og takk for sist Sigurd 10: Rolleanalyse: 360 graders forventningsavklaringer mot egen leder og medarbeidere Jostein Soland og Sigurd 08:30 Start: Refleksjoner over gårsdagen 08:45: Den nødvendige samtalen, trening – Hvilke tema er vanskelige? Personlige relasjoner og hygiene, alkohol- bruk, kleskoder med mer. Sigurd 10:15 Pause 10:30 Motivasjon og begeistring: Hva vil det si å skape motivasjon? Hva er det som motiverer? Skaper begeistring? Hva er gratis? Og hva koster? 12:30 Lunsj og spasertur (parvis) 12:00 Lunsj og spasertur (parvis) 14: Rolleanalyse forts. Jostein og Sigurd 15: Oppsummering i plenum Hvilke fellesnevnere fant vi? 15:30 Åpen kommunikasjon: Hvordan kommuniserer Samtaletrening, spørretek- nikker og lytting 17:00 Pause Forberedelse til «den nødvendige samtalen» samtalen som må tas uansett Sigurd 18:00 Slutt 14: Tidsklemmen: Tid i et arbeidsperspektiv Cecilie 16: Pause 16: Arbeidsnarkomani – å lese signalene i tide Cecilie Gruppearbeid Cecilie og Sigurd 18: Slutt 19:00 Middag 19: Middag Dag 08:30 Refleksjon – vi snakker om gårsdagen. Trening i å reflektere – aktiv fra morgenen av. Sigurd 08:45 Etiske dilemma: Hva er etikk? Verdigrunnlaget og bedriftens etiske retningslinjer: Hvordan skal vi engasjere medarbeiderne? 10:30 Konflikt og konflikthåndtering 12:00 Lunsj og spasertur (parvis) 14:00 Min utviklingsplan - «Den varme stolen»: Hva hører jeg om meg selv? Hvilke utfordringer har jeg? Hvilke råd kan vi gi? Gjensidig evaluering i læringsgruppene. Jostein og Sigurd 15:30 Oppsummering 16: Slutt 16: Avreise Vekstleder

3 Begeistringsskole : Agenda samling 3
Dag Dag 10: Velkommen og takk for sist Sigurd Kristiansen 10: Team og teamarbeid: Hvordan utvikle «teamet» som bedriftens problemløser? Å tenke i team Sigurd 08:30 Start: Refleksjoner og læring. Lederen som utvikler: Hvordan utvikle egne medarbeidere? Vi diskuterer praktisk coaching etter GROW-modellen. Hva vil det si å lære? 08:45: Coaching - trening 11: Pause 11: Ledelseskultur. Hva er ledelseskultur? Hvordan fungerer lederen som kulturbygger? Hva vil det si å være «modell»? Hvilke kulturelementer styrker bedriftens konkurransekraft? Eller svekker den? June 12:30 Lunsj og spasertur (parvis) 12:30 Lunsj og spasertur (parvis) 14:oo Endringsledelse og hvordan håndtere behovet for endring – modell «Endringshuset» – en praktisk modell for å ta organisasjonen gjennom hele endringsprosessen. Hva skjer når vi ikke «går i takt»? Hvordan komme seg videre? Erfaringsutveksling Sigurd 16: Pause 16: Styret og styrearbeid - samspillet mellom daglig leder og styret. Styret utfordrer og styret utfordres. Hvordan formidle styrets beslutninger til de ansatte? Jostein 17:30 Forberedelse til coaching-trening - utfordringer mellom daglig leder og styret: Hvordan kan vi utveksle erfaringer? 18:00 Slutt 14:00 Min utviklingsplan . Hvordan jobbe med egenutvikling? Sigurd og June 16: Slutt og evaluering 19:00 Middag 16:30 Avreise Vekstleder


Laste ned ppt "Dag Dag 10:30 Velkommen til samlingen Mette H. og Jostein Soland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google