Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved Jan og Synne Platander Elverum 29/10

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved Jan og Synne Platander Elverum 29/10"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved Jan og Synne Platander Elverum 29/10
Prosessledelse ved hjelp av aktive, kreative metoder. Hvordan få møtedeltakere opp av stolen? Kreativt verksted Ved Jan og Synne Platander Elverum 29/10

2 I dag skal vi: Bli kjent Dele erfaringer fra rollen som ungdomsrepresentant Dele erfaringer fra ulike prosjekter i fylket Reflektere over våre erfaringer og lære av dem Se på veien framover Jobbe med ulike metoder for å engasjere og få alle med!

3 Hvem er her? Aktive øvelser for å synliggjøre alle som er med
lære navn bli kjent på ulike måter

4 Bli kjent-øvelser Navn i alfabetisk rekkefølge
Navn etter antall stavelser Født på året Ungdomsskole /vdg. Skole / voksne (andre) Finn 3 ting dere har felles! Alle som……………….. tar ett skritt inn i ringen Hva vil du vite om de andre? Kommunene Tid som ungdomsrepresentant

5 Hva – hvordan Alle prosesser inneholder både et
HVA (innhold/mål) og et HVORDAN (prosessen/veien) Et godt samtaleklima bidrar til større åpenhet og delaktighet. Som leder av prosessen kan du påvirke klimaet. Både hva som gjøres og hvordan det gjøres har betydning. Alt for ofte gir vi bare fokus til saken og ikke til prosessen. Vi blir mye mer effektive om vi også skaper en god prosess!

6 Likhet - ulikhet Hva forener oss og hva skiller oss?
Det som er LIKT er trygt og stabilt. Det som er ULIKT utfordrer og utvikler. Som prosessledere vil vi skape et klima som synliggjør både likheter og ulikheter og gir rom for å tenke forskjellig. Der ulikheter møtes kan nye tanker, idéer og muligheter oppstå!

7 Bli sett – bli inkludert - bidra
Alle mennesker har noen grunnleggende behov felles: Å bli sett (føle seg viktig og inkludert) Å få bidra (føle seg kompetent, gjøre nytte) Å bli satt pris på (føle seg verdifull, bekreftet) Den som selv blir sett og bekreftet har lettere for å se og bekrefte andre!

8 Hvordan er det å være ungdomsrepresentant?
Hva er jeg glad og stolt over att ha fått til? Hva syns jeg er utfodrende eller vanskelig?

9 Ståa i prosjektene Hva driver vi med i vår kommune?
Hva er blitt gjort så langt? Hvordan ser prosjektet ut når det er i mål? Hver gruppe jobber for seg med en kort presentasjon av sitt prosjekt. De som er helt i startgropen snakker om hvilke planer de har. Skriv og/eller tegn på et stort felles ark. Husk navn!

10 Hva vil du vite mer om? Hvilke av prosjektene vekker din nysgjerrighet i dag? Du får tre (3) markeringer (pins) å fordele på to eller tre av prosjektene. Alle må bruke sine tre markeringer. Du får ikke gi dem til deg selv eller gi tre til samme prosjekt. De kan fordeles 2-1 eller

11 Noen konkrete Case Fordypning og utforskning av noen konkrete prosjekt (de som har fått flest “pins”). Refleksjoner og lærdommer (med hjelp av ulike metoder)

12 Veien videre… Utvikling av noen prosjekt som ikke har tatt fart, eller som ønsker hjelp for å komme videre... Idestorming! (med hjelp av ulike metoder)

13 Akvarium En gruppe sitter i en ring i midten med stolene vendt mot hverandre. De samtaler med hverandre om en aktuell problemstilling. Refleksjon og eventuelle spørsmål. Den ytre ringen lytter og observerer. Noen fra den ytre ringen tar plass i midten. Snakker om det de har hørt og bygger videre på det. Den første gruppa setter seg i den ytre sirkelen, lytter og observerer. Den første gruppa går tilbake i akvariet og får kommentere det de har hørt. Hva kan de bruke? Hva tar de med seg videre? Til slutt inviteres den ytre sirkelen til å komme med sine kommentarer. Obs! Vær konstruktiv og bygg videre på det dere har hørt i stedet for å kritisere eller gå inn i debatt og argumentasjon. Hensikten er å få tilgang til et mangfold av tanker og perspektiv, slik at vi lettere kan ta noen kloke valg for veien videre!

14 Tidsvandring Presentere et arbeid eller et prosjekt i form av en fysisk vandring langs en tidslinje på gulvet. Stopp og fortell om noen viktige hendelser langs veien. For eksempel… Høydepunkter Oppdagelser Viktige lærdommer Status nå Framtiden (Man kan også begynne i nåtid eller framtid og se bakover i tiden…)

15 Edvard de Bono: Seks tenkende hatter

16 Perspektiv og overblikk! Elva – stranda – fjellet
Hverdagen er ofte en stri strøm av inntrykk og gjøremål. Noen ganger må vi ta en liten tenkepause, gå ut av den strie strømmen og se på “elven” fra strandkanten... … og noen ganger bør vi gå helt opp på fjellets topp for å få perspektiv og overblikk. Gjennom å tenke over det vi driver med (refleksjon), gjerne sammen med andre, kan vi få nye innsikter og kanskje oppdage at ting kan gjøres på andre måter… … Når vi så går ut i strømmen igjen, er vi bedre forberedt på å håntere hverdagen på en effektiv og god måte!

17 Drivende og hindrende krefter
Hva driver oss framover ? (indre og ytre drivkrefter) Hva står i veien? (indre og ytre hinder) Hvilke hinder er lette å fjerne, slik at våre tanker, planer og prosjekter kan ta fart?

18 Lavt hengede frukter Noen skritt er lette å ta. Noen frukter er lette å plukke… Hva er modent i dine omgivelser? Hvilke”frukter” henger lavt og er lette å plukke?

19 Oppsummering og refleksjoner
Hva har vi gjort? Hva har dere oppdaget? Hva har overrasket deg? Hva har dere lært? Hva kan brukes i din kommune?

20 “Du må være den forandring du ønsker å se i verden” -Mahatma Gandhi


Laste ned ppt "Ved Jan og Synne Platander Elverum 29/10"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google