Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens"— Utskrift av presentasjonen:

1 Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens

2 Personlighets-utvikling
Konseptuelle tema Personlighets-utvikling Kontinuitet, konsistens og stabilitet i personer over tid - og samtidig den endring som kontinuerlig foregår. “Noen ting endrer seg, og noen ting forblir som de var…”

3 Personlighets-utvikling
Stabilitet Koherens Endring

4 Trekk A5 A6 Trekk A1 A2 A3 A4 Tid

5 Relativ stabilitet og endring (Rank Order)
Gruppe-nivå stabilitet og endring (Mean Level) T1 T2

6 Tre analyse-nivå Populasjons-nivå Gruppe-nivå Individ-nivå

7 Personlighets-stabilitet over tid
Stabilitet i temperament i spedbarnsperiode Stabilitet gjennom barndom Relativ stabilitet i voksen alder Gruppe-nivå stabilitet i voksen alder

8 Temperament hos spedbarn
Stabile individuelle forskjeller framstår svært tidlig i livet Moderat stabilitet i løpet av første leveår Høyere stabilitet over kortere tidsintervaller Økt stabilitet med økt alder

9 Stabilitet i barndom Flere distinkte trekk framstår Moderat stabilitet Barndoms-målinger kan til en viss grad predikere senere personlighet, men predikerbarhet avhenger av tidsspenn.

10 Relativ stabilitet hos voksne
Fem-faktor trekkene viser moderat til høy grad av stabilitet (nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet, varme og samvittighet) 3-30 år: test-retest korrelasjon

11 Gruppe-nivå stabilitet
Fem-faktor trekkene viser relativt stabile gruppe-nivå over tid, MEN Åpenhet, ekstraversjon og nevrotisisme gradvis reduksjon med alder. Varme og samvittighet gradvis økning.

12 Personlighetsendring
i livstidsperspektiv Selvfølelse: M+, K- (ungdom til voksen) Fleksibilitet og impulsivitet: reduksjon Autonomi, dominans, ledelse: økning Stimulus søking: opp-og-så-ned Opplevd kompetanse: økning

13 Ekteskap, stabilitet, tilfredshet og skilsmisse
Koherens over tid Ekteskap, stabilitet, tilfredshet og skilsmisse Nevrotisisme og manglende impulskontroll hos mann, og nevrotisisme hos kvinne funnet som prediktorer for skilsmisse.

14 Alkoholisme og emosjonelle forstyrrelser
Menn med høy nevrotisisme utviklet i større grad alkoholproblemer og emosjonelle problemer senere i livet. Menn med alkoholproblemer hadde lavere impulskontroll enn menn med emosjonelle problemer

15 Prediksjon av personlighetsendring!
Like ektepar viser størst grad av personlighets-stabilitet. Ektepar med stor ulikhet gjennomgår størst endring.

16 Hva annet enn trekk kan endre seg over tid?
Mindre bruk av forsvarsmekanismer Mestringsstrategier Identitet ….

17 Oppsummering Sterk evidens for relativ stabilitet i personlighet over tid Personlighetsendring delvis systematisk og predikerbar Evidens for koherens og sammenheng over tid


Laste ned ppt "Disposisjoner over tid: Stabilitet, endring og koherens"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google