Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøkartlegging med MiljøReflektor ™. MiljøReflektor  Basert på bruk og lang erfaring med teammålingsverktøy  Items fra TeamReflektor, TCI-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøkartlegging med MiljøReflektor ™. MiljøReflektor  Basert på bruk og lang erfaring med teammålingsverktøy  Items fra TeamReflektor, TCI-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøkartlegging med MiljøReflektor ™

2 MiljøReflektor  Basert på bruk og lang erfaring med teammålingsverktøy  Items fra TeamReflektor, TCI- Team Culture Inventory og helserelaterte items fra QPS Nordic, og kartlegginger gjennomført for store selskaper  18 faktorer og 50 spørsmål  Påbygningsmuligheter med inntil 15 items  Statistisk kvalitetssikret verktøy ved høy Cronbach-Alfa  Norsk sammenligningsgrunnlag og norm-skårer  Internet-basert besvarelse på kryptert Easyfact-plattform

3 Anonymitet er sikret  Human Factors har ingen tilgang til persondata  Invitasjon utsendt fra oppdragsgiver internt eller HF  Ingen form for persondata i besvarelsen  Analyser og rapporter vil ikke omtale små enheter eller utvalg

4 Målingsområder - faktorer 1. Mål 2. Selvbestemmelse 3. Innflytelse 4. Informasjonsdeling 5. Trygghet 6. Tillit 7. Konflikthåndtering 8. Mestringsbetingelser 9. Arbeidsbelastning 10. Innflytelse på egen arbeidssituasjon 11. Stress 12. Tilfredshet 13. Kompetanseutnyttelse 14. FLYT-opplevelse 15. Mobbing 16. Likestilling 17. Forutsigbarhet 18. Belønning Alle svar gis på en skala fra 1 – 7, fra "Svært uenig" til "Svært enig" MiljøReflektor er basert på godt utprøvde spørsmål (items). De er hentet fra Team Climate Inventory (n=1480), fra TeamPerformance Inventory (n=1412), fra et organisasjonsmålingsverktøy anvendt på 3302 personer i et norsk-basert internasjonalt selskap, og fra STAMI’s QPS Nordic med normer basert på 2010 respondenter. Internkonsistens (Chronbach Alfa) på over.70 på alle faktorer. Dette sikrer at MiljøReflektor gir pålitelige, relevante og nyttige resultater selv om det er et relativt nyutviklet verktøy.

5 Tilleggsspørsmål MiljøReflektor kan ha inntil 15 tilleggsutsagn. Disse kan velges fra en pool med kvalitetssikrede utsagn, eller utvikles lokalt i organisasjonen ut fra aktuelle problemstillinger og ønsker.

6 Resultat og rapportformat  Gjennomgang av hovedfunn for organisasjonen  Gjennomgang av de ulike faktorer, der vi samtidig trekker frem likheter og forskjeller mellom ulike underutvalg  Gjennomgang av eventuelle systematiske mønstre i underutvalg  Oppsummering av funn  Ingen rapportering på små underutvalg som innebærer trussel ift anonymitet Diagrammer og tabeller Kommentarer og analyser ift:

7 MiljøReflektor oversiktsdiagram Diagram med hver avdeling/enhets gjennomsnitt på variablene:

8 MiljøReflektor variabeldiagram Q45. Menn og kvinner behandles likt på arbeidsplassen vår Q46. Eldre og yngre arbeidstakeres ulike behov ivaretas på en god måte Q47. Det tilrettelegges godt for ansatte med spesielle behov eller funksjonsbegrensninger Hver variabel og tilhørende utsagn presenteres med gjennomsnitt i diagram som gir lettfattelig innsikt i både helhet og lokale variasjoner innad i organisasjon. I rapporten vil det også være kortfattede kommentarer på funn og sammenhenger. Svært enig Enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Uenig Svært uenig

9 Gjennomsnitt og uenighet…  Viser prosentandel som har besvart utsagnet med "Svært uenig", "Uenig" eller "Delvis uenig"  Dette tydeliggjør at det under like gjennomsnittsskårer kan være ulike realiteter 10% tilsvarer XX ansatte Prosent- andel

10 MiljøReflektor tabeller Tabeller med alle data

11 Underutvalg  Avdelinger/enheterJA  AldersgrupperAv interesse?  KjønnAv interesse? Språk og kategoriseringer skaper vår virkelighet, og valg bør henge sammen med de mål organisasjonen har…

12 Utvikling av påbygningsspørsmål Grovformuleringsprosess Fanger formuleringen den ideen du hadde? Kontrollspørsmål:  Er spørsmålet relevant ift formålet?  Er det relevant for alle ansatte?  Er det interessant? Presiseringsarbeid; spørsmålet bør være:  Om kun ett fenomen eller område  Entydig formulert  Så kort som overhodet mulig  Så enkelt som mulig  Positivt formulert  Uten doble nektelser  Mulig å besvare på en gradert skala (Svært Uenig – Svært Enig)

13 Kontaktperson: Adm. dir Bj ø rn Z Ekelund bze@human-factors.no Tel + 47 908 75 547


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøkartlegging med MiljøReflektor ™. MiljøReflektor  Basert på bruk og lang erfaring med teammålingsverktøy  Items fra TeamReflektor, TCI-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google