Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eliteutdanninger i Norge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eliteutdanninger i Norge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eliteutdanninger i Norge?
Trender i rekruttering til juss, medisin og siviløkonomi

2 Problemstilling I hvilken grad har betydningen av sosial bakgrunn for rekrutteringen til utdanningene juss, medisin og siviløkonomi endret seg over tid? Sosial bakgrunn: foreldres inntekt, foreldres utdanningslengde, foreldres utdanningstype (eliteutdanning)

3 Teoretiske utgangspunkt
Moderniseringsteori – utjevning, mot meritokratiske tilstander (Bell, Parsons, Blau&Duncan) Sosial posisjonsteori/rasjonell aktørteori – økonomi og prinsippet om relativ risikoaversjon (Boudon, Breen&Goldthorpe) Kulturteori – økonomi og kulturelle egenskaper ujevnt fordelt, horisontal deling, felt (Bourdieu, Collins) Webers stender og sosial lukning

4 Data Registerdata Fullført utdanning for hele Norges befolkning ved 29 års alder fra 1985 til 2011 Avhengig variabel: fullført juss, medisin, siviløkonomi, andre utdanninger på masternivå eller høyere, alle lavere Uavhengige variabler: foreldres inntekt, foreldres utdanningslengde, foreldre med samme utdanning (egenrekruttering), kjønn Metode: multinomisk logistisk regresjonsanalyse

5 Endring andel plasser masternivå
Prosentandel 29-åringer som har fullført en utdanning i siviløkonomi, juss, medisin eller andre utdanninger på samme nivå.

6 Andel i eliteutdanninger
Prosentandel 29-åringer som har fullført en utdanning i juss, medisin eller siviløkonomi.

7 kvinner Prosentandel kvinner i utdanningene fullført ved 29 års alder

8 Multinomisk logistisk regresjon fullført eliteutdanning ved 29 års alder, etter
Foreldreinntekt og kjønn (modell 1) og foreldres utdanningslengde (modell 2). Referansekategori: ikke fullført utdanning på masternivå.

9 Multinomisk logistisk regresjon fullført eliteutdanning ved 29 års alder, etter foreldreinntekt og kjønn (modell 1) og foreldres utdanningslengde (modell 2). Referansekategori: Fullført annen utdanning på masternivå.

10 BETYDNINGEN AV FORELDRES INNTEKT

11 Trender i betydningen av foreldres inntekt
Multinomiske logistiske regresjoner, betydningen av foreldres inntekt. Kontrollert for kjønn og foreldres utdanningslengde

12 Inntektsdesiler Foreldres inntekt brutt ned I desiler.

13 Desiler endring siviløkonomi
Desiler endring juss

14 Desiler endring medisin
Desiler endring andre høyere

15 BETYDNINGEN AV FORELDRES UTDANNING

16 Trender i betydningen av foreldres utdanningslengde
Multinomiske logistiske regresjoner, betydningen av foreldres utdanningslengde. Kontrollert for kjønn og foreldres inntekt

17 Trender egenrekruttering
Multinomiske logistiske regresjoner, betydningen av at foreldre har samme Utdanning. Kontrollert for kjønn og foreldres inntekt

18 Kryssende egenrekruttering?
Multinomisk logistisk regresjon, betydningen av at foreldre har samme utdanning. Kontrollert for kjønn (modell 1) og foreldreinntekt (modell 2). Referansekategori: fullført annen utdanning på masternivå.

19 86 40

20 Oppsummering Eliteutdanningene skiller seg ut ved betydningen av foreldres inntekt hele perioden, medisin i mindre grad enn de to andre. Noe nedgang, men ganske stabilt. Foreldres utdanningslengde har ulik betydning for rekrutteringen til de tre utdanningene, størst betydning på medisin Egenrekrutteringen er sterk og stabil, særlig på juss og medisin Lite “kryssende” egenrekruttering I liten grad bevegelse mot meritokratiske idealer

21 Oversikt foreldres utdanningslengde


Laste ned ppt "Eliteutdanninger i Norge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google