Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighetsbegrepet i veiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighetsbegrepet i veiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighetsbegrepet i veiledning
Konferanse om utdannings- og karriereveiledning Universitetet i Oslo, 2. april 2004

2 Et grunnleggende spørsmål:
- Hva virker inn på den enkeltes karriereutvikling?

3

4 Personlighet kan ha innvirkning på om vi trives og fungerer bra i arbeidslivet

5 Hva mener vi med personlighet?

6 En vanlig definisjon: Med personlighet mener vi en tendens til å tenke, føle og handle på en bestemt måte ...Eller en persons atferdsstil/måte å forholde seg på Pervin & John; Personality, Theory and research

7

8 Teorier om personlighet
Psykodynamisk teori Humanistisk teori Trekkteori

9 Sigmund Freud Psykodynamisk teori vektlegger det underbevisste/ubevisste motiver Personligheten må utledes fra drømmer, fantasier, forsnakkelser etc.

10

11 Carl Rogers Humanistisk teori en motreaksjon til andre retninger, bl.a. Freuds vektlegging av det ubevisste og irrasjonelle hos mennesket Vektlegger både rasjonalitet og følelser; menneskers selvoppfatning og evne til vekst

12 Trekkteori Innfallsvinkel: Det vi observerer og kommuniserer om hverandre, nedfelles i språket (Gordon Allport)

13 Trekkteori Setter personlighetsbeskrivende ord i system (ordnet i dimensjoner og trekk) Fokuserer på hvordan vi er forskjellige mht. personlighetstrekk

14 Hva er et personlighetstrekk?
En atferdstilbøyelighet som er gjenkjennelig hos en person over tid og i ulike situasjoner

15 To vesentlige spørsmål:
Hvor stabil/konsistent er vår atferd over tid og i ulike situasjoner? Hvor mange personlighetstrekk er det hensiktsmessig å dele inn i?

16 Stabilitet Atferd er både personavhengig og situasjonsavhengig
…Men jo mer vi har av et trekk, desto mer sannsynlig er det at atferden som trekket disponerer for kommer til syne

17 Stabilitet Studier over tid indikerer stabilitet i voksen alder (30+)
Krysskulturelle studier gir indikasjoner på at en inndeling i fem store trekk er hensiktsmessig

18 Hvor mange trekk? Femfaktormodellen (The Big Five) (N) Nevrotisisme
(E) Ekstroversjon (O) Åpenhet (A) Medmenneskelighet (C) Planmessighet

19 (N) Nevrotisisme Rolig og tilpasningsdyktig, eller mer sårbar, engstelig og irritabel? For mye og for lite – begge deler kan være en utfordring

20 (E) Ekstroversjon Sosial, snakkesalig og energisk, eller mer forsiktig og ettertenksom? Lettere å være selger som ekstrovert enn som introvert

21 (O) Åpenhet Åpen for nye tanker, idéer og inntrykk, eller mer skeptisk og opptatt av det konkrete? Åpenhet en fordel f.eks. i intellektuelt arbeid, men kan være en utfordring i politiet, brannvesenet etc.

22 (A) Medmenneskelighet
Interesse for og tiltro til andre, eller mer uavhengig og egenrådig? Endringstendens: Medmenneskelighet stadig viktigere i lederrollen (mer relasjonsbasert ledelse enn tidligere)

23 (C) Planmessighet Arbeider samvittighetsfullt og systematisk, eller lar seg avspore/tar ting mer på sparket? Å kunne legge en plan og følge den til målet er nådd bidrar positivt i de fleste jobber

24 Personlighet og karriereveiledning
Måling (bruke testverktøy) Refleksjon (samtale/stille spørsmål)

25 Spørre rundt de fem dimensjonene
EKSEMPEL 1 Jeg ønsker en jobb hvor jeg kan hjelpe mennesker som har det vanskelig. Hvordan pleier du å reagere når du møter mennesker som ikke har det så greit?

26 Spørre rundt de fem dimensjonene
EKSEMPEL 2 Jeg lurer på om det å starte egen bedrift kunne være noe for meg… Spørre rundt dimensjonene N, E og C; erfaringer, hvordan de opplever seg selv, og hvordan andre beskriver dem.

27 Spørre rundt de fem dimensjonene
EKSEMPEL 3 Det er så mye som interesserer meg, jeg aner ikke hva jeg skal sikte meg inn mot etter studiene. Fortell meg om en aktivitet eller situasjon du gjerne oppsøker, og hva som gjør at du føler deg vel i den.

28 Spørre rundt de fem dimensjonene
EKSEMPEL 4 Jeg har fått tilbud om to jobber… Diskutere hva som kreves av personlige egenskaper i de to jobbene, med de fem dimensjonene som bakteppe

29 Oppsummering FFM gir oss ikke et røntgenapparat, men et begrepsapparat
Det kan være forskjell mellom trekk og ”tilstand” Ha tillit til den enkeltes vurderinger av seg selv Gevinsten ligger i bevisstgjøringen


Laste ned ppt "Personlighetsbegrepet i veiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google