Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighet Historisk tilbakeblikk Personlighetstrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighet Historisk tilbakeblikk Personlighetstrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighet Historisk tilbakeblikk Personlighetstrekk
Sosial-kognitive perspektiv

2 På noen måter er vi … lik alle andre mennesker
… lik noen andre mennesker … forskjellig fra alle andre mennesker (Kluckhohn & Murray, 1953)

3 Personlighet Konsek-venser? Hvorfor? HVA?

4 Hva er personlighet? Mennesker ser ut til å Mennesker er ulike
være relativt konsistente – på tvers av tid og situasjon. Mennesker er ulike hverandre – på meningsfylte måter Personlighet defineres som distinkte og relativt stabile måter å tenke, føle og handle på

5 FREUD ?

6 Mye av vårt mental liv – inkludert tanker, følelser og motiver er ubevisst
Barndomsopplevelser spiller en viktig rolle i personlighetsutvikling Mennesker oppfører seg noen ganger på måter som er uforståelig for dem selv Noen ganger har vi motstridende følelser ovenfor en person eller situasjon

7 Freudiansk teori Personlighetstruktur Id Ego Superego
Opererer ut fra “nytelsesprinsippet" Ego Opererer ut fra “realitetsprinsippet” Superego Inneholder verdier, normer og idealer.

8 Freuds “isfjell” - bevissthetsnivåer
Tanker og Følelser Førbevisst Tilgjengelig minner Ubevisst Seksuelle ønsker, aggressive impulser, fortrengte opplevelser

9 Forsvarsmekanismer EKS: Fortrenging Reaksjonsdannelse
Intellektualisering Forskyvning Projisering

10

11 Problemer Begrepene er vanskelige å operasjonalisere
Vanskelig å teste empirisk Teorien tillater ikke klare prediksjoner Empirisk forskning støtter ikke alle de grunnleggende antakelsene.

12 Psykodynamisk videreutvikling
Alfred Adler Sosial motivasjon Carl Jung Universelle arketyper – et kollektivt ubevisste Objekt-relasjons teori Fokus på mentale representasjoner vi former på basis av tidlig erfaring

13 Humanistisk perspektiv
Carl Rogers Selvet og selv-følelse Fokus på vekst og realisering Vi har behov for: Selv-konsistens (fravær av konflikt mellom selv-persepsjoner) Kongruens (Konsistens mellom selv-persepsjoner og erfaring)

14 Personlighets-trekk Underliggende atferdstendenser
Normalvariasjon langs ulike dimensjoner Personlighetens ”grunnstoffer” Leksikalske hypotese Cattell, Big5, Eysenck

15 Faktor-analyse Kreativitet Målrettethet 4 5 6 1 2 3

16 Personlighets-trekk: Cattell 16PF
Interpersonlig varme Intelligens Emosjonell stabilitet Dominans Impulsivitet Konformitet Tapperhet Sensitivitet Mistenksomhet Forestillingsevne Kontrollert Usikkerhet Radikalisme Selv-tilstrekkelighet Selv-disiplin Spenning

17 Personlighets-trekk: 5-faktor modellen (Costa & McCrae)
Åpenhet (Openness) Organisert (Conscientiousness) Ekstraversjon (Extraversion) Varme (Agreeableness) Nevrotisisme (Neuroticism) (OCEAN)

18 Dimensjonalitet Emosjonell stabilitet Nevrotisisme

19 X Innadvendt Utadvendt Fåmælt Pratsom Passiv Aktiv
Innadvendt Utadvendt Fåmælt Pratsom Passiv Aktiv Ikke dominerende Dominerende      Varm Kald       Ikke kynisk Kynisk Omsorgsfull Ikke omsorgsfull Vennlig Uvennlig Ikke velorganisert Velorganisert Ikke planmessig Planmessig Ikke disiplinert Disiplinert Ikke strukturert Strukturert   Tradisjonell Original Ikke fantasifull Fantasifull Ikke kreativ Kreativ Ikke oppfinnsom Oppfinnsom      Bekymret Ubekymret Hårsår Ikke hårsår Nervøs Ikke nervøs Anspent Ikke anspent X

20 Eysenck: Ekstraversjon & Nevrotisisme

21 Gener og miljø Arvelighet: 30-60% Gen-miljø korrelasjoner
Arvelighet kun på gruppenivå

22 Stabilitet

23 Stabilitet: situasjon og tid
Trekk A5 A6 Trekk A1 A2 A3 A4 Tid

24 Personlighet og helse Type A personlighet Type B personlighet
Ambisiøs, stresset, agressiv, krevende Risiko for hjerte-lidelser Type B personlighet Avslappet, vennlig, rolig Type C personlighet Holder på alle emosjoner Økt risiko for kreft-lidelser

25 Sosial-kognitive perspektiv
Locus of control (Rotter) Indre versus Ytre Kognitivt-Affektivt Personlighetssystem Kognisjon-Emosjon-Situasjon (Mischel & Shoda, 1999)

26 Mestringsforventning (Self-efficacy) Bandura
4 viktige determinanter: Tidligere atferd Ovservasjonslæring Verbal overtalelse Kontroll av negativ arousal

27 Reliabilitet og validitet
Er du utadvendt? Ja Nei Svært Svært uenig enig Liker å snakke med andre Trives som midtpunkt Misliker å være alene Tar ofte kontakt med ukjente

28 Personlighet - oppsummering
Konsek-venser? Hvorfor? HVA?


Laste ned ppt "Personlighet Historisk tilbakeblikk Personlighetstrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google