Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 1 Evaluering HalvBirken 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 1 Evaluering HalvBirken 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 1 Evaluering HalvBirken 2010

2 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av påmeldte deltakere til HalvBirken 2010. Vi sendte ut invitasjon om å delta i undersøkelsen via e-post til 443 deltakere. Totalt har vi svar fra 315 respondenter. Både størrelsen på utvalget og den relativt høye svarprosenten er tilstrekkelig til å kunne gi nøyaktige estimater om det undersøkte for den populasjonen som representeres. I undersøkelsens første del har vi evaluert elementer ved arrangementet på en tilfredshetsskala fra 1 til 6. I denne rapporten er denne skalaen omregnet til en skala fra 0 – 100 poeng, hvor 100 er best og vil tilsvare 6 (svært tilfreds) i gjennomsnitt. Erfaringsmessig er 70 - 75 poeng etablert som en kritisk grense for et tilfredsstillende resultat. Områder som scorer lavere enn dette bør det spesielt fokuseres på i forbedringsarbeidet. Stavanger 14.04.2010 Markedsføringshuset ___________________ Bjørn Bruland Partner/Markedsanalytiker

3 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 3 Meget misfornøyd Spørsmål Hvor tilfreds er du med …? Omregning Eks: 5 på en 6-punktsskalaen, tilsvarer scoren 80 på 100- punktsskalaen. 0 25 50 75 100 1 2 3 4 5 6 0204060100 1 - 6 skala 0 - 100 skala 80 Meget fornøyd Metode - omregning fra 6- til 100-punkts skala Vi omregner til 0 – 100 skala for at det skal bli enklere å sammenligne resultater, uansett opprinnelig skalabruk. Eks. Et gjennomsnitt på 4,4 på en 1 – 6 skala gir scoren 68 poeng, mens 3,5 gir 50 poeng.

4 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 4 Gir en score på 54 poeng Utvalg av varmmat Metode - eksempel på svarfordeling  I undersøkelser skal vi som regel fortolke og sammenligne svarene fra mange spørsmål. For å forenkle dette fortolkningsarbeidet velger vi i hovedsak å presentere disse resultatene i form av gjennomsnitt på en 0 – 100 skala. (gjennomsnitt gir bare en meningsfull representasjon av resultatene dersom svarfordelingen er tilnærmet normalfordelt).  Forutsatt at svarfordelingene er tilnærmet normalfordelt, vil en gjennomsnittsscore representere en prosentvis svarfordeling som vist nedenfor. %-fordeling av svarene Gir en score på 76 poeng Tilgjengelighet til kontaktperson %-fordeling av svarene

5 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 5 Oppsummeringer

6 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 6 •HalvBirken scorer 86 poeng på generell tilfredshet. Dette er svært bra og noe høyere sammenlignet med årets Birkebeinerrenn. •Forhold og aktiviteter før start løses tilfredsstillende, og vitner om god nok kapasitet. •Tilbud og service ved matstasjonene oppleves som svært bra. •De tekniske fasilitetene rundt selve løypetraseen scorer svært høyt. Oppsummering

7 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 7 •For de fleste kvinnelige deltakere er HalvBirken et første møte med Birkebeinerennet – 86 prosent har ikke deltatt på rennet tidligere. •Nesten halvparten av de mannlige deltakerne har deltatt i Birkebeinerrennet tidligere. •Opp mot 30 prosent av mennene deltar også i Birkebeinerrennet allerede i år. Oppsummering

8 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 8 Resultatene

9 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 9 Alt i alt - hvor tilfreds er du med årets arrangement? •HalvBirken scorer 86 poeng på generell tilfredshet. •Dette er svært bra og noe høyere sammenlignet med årets Birkebeinerrenn (80 poeng).

10 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 10 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med HalvBirken? •Startnummerutdelingen før start er en hyggelig affære. •Øvrige forhold løses tilfredsstillende, og vitner om god nok kapasitet.

11 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 11 Hvor tilfreds er du med innholdet/serveringen på drikke- og matstasjonene? •Tilbud og service ved matstasjonene oppleves som svært bra. •Som for selve rennet får stasjonen i mål noe lavere evaluering – noe som kan tyde på at kapasiteten (plass, kø, bemanning, etc) i noe større grad presses her.

12 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 12 Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med HalvBirken? •De tekniske fasilitetene rundt selve løypetraseen scorer svært høyt. •Deler av tilbudet som påvirkes av kapasiteten under selve arrangementet får lavere men likevel en tilfredsstillende score.

13 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 13 Ville du delta i HalvBirken igjen? •De fleste ønsker å delta i HalvBirken ved en senere anledning.

14 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 14 Kunne du tenkt deg å delta i StafettBirken? •StafettBirken er først og fremst aktuell for en tredjedel. •For mange er det likevel en betingelse at den ikke legges til dagen før Birkebeinerrennet.

15 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 15 Har du tidligere deltatt i Birkebeinerrennet? •For de fleste kvinnelige deltakere er HalvBirken et første møte med Birkebeinerennet – 86 prosent har ikke deltatt på rennet tidligere. •Nesten halvparten av de mannlige deltakerne har deltatt i Birkebeinerrennet tidligere.

16 2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 16 Kunne du tenkt deg å delta i Birkebeinerrennet? •De fleste ønsker å delta i selve rennet en gang. •Nesten 30 prosent av mennene deltar også i Birkebeinerrennet allerede i år.


Laste ned ppt "2010 - m arkedsføringshuset HalvBirken 1 Evaluering HalvBirken 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google