Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGIOMSETNINGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGIOMSETNINGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGIOMSETNINGEN

2 Hvor får vi energien vår fra?

3 Bioenergetikk Hvordan matvarenes energi blir omformet før den kan brukes, og hvordan kroppen bruker energien som er i de ulike matvarene. Energimetabolisme Prosesser som mat gjennomgår for å frigjøre energi.

4 Energiinnhold i matvarer
Matvarenes energiinnhold bestemmes av innholdet av de energigivende næringsstoffene fett, protein og karbohydrat. Kilokalori (kcal) er definert som den mengden varme som er nødvendig for å øke temperaturen på 1 kg vann 1 grad celsius. Karbohydrat 4 kcal/g Fett 9 kcal/g Protein 4 kcal/g Alkohol 7 kcal/g

5 Hvor mye energi som omsettes avhenger av flere faktorer:
Kroppens størrelse Grad av fysisk aktivitet

6 Reguleringsmekanismer
Det er reguleringsmekanismer som tilpasser energiinntak til energiforbruk og gjør at friske voksne holder samme kroppsvekt over tid, mens barn og unge vokser normalt. Sult, appetitt og metthet er slike reguleringsmekanismer

7 Hvordan fastsette energibehov?
Et individs energibehov er det energiinntaket som vil balansere energiforbruket når individet har en kroppsstørrelse og sammensetning og et nivå av fysisk aktivitet som er i overensstemmelse med langvarig god helse; og som vil tillate opprettholdelse av økonomisk nødvendig og sosial ønskelig fysisk aktivitet

8 Energiforbruk kan deles i følgende komponenter
1. BMR- den basale energiomsetningen 2. Energiomsetning ved fysisk aktivitet 3. Kostens termiske effekt

9 1. Den basale energiomsetningen
BMR (Basal Metabolic Rate) Harris Benedicts formel Den energimengden som omsettes etter timers faste, når man er våken, men i fysisk og psykisk hvile og befinner seg i en behagelig romtemperatur (termonøytrale omgivelser). For menn: (13.75 x w) + (5 x h) - (6.76 x a) + 66 For kvinner: (9.56 x w) + (1.85 x h) - (4.68 x a) + 655 (w = weight in kg, h = height in cm, a = age in years)

10 Oppgave 1 Beregn din BMR vha Harris-Benedicts formel

11 2. Energiforbruk ved fysisk aktivitet
Muskelarbeid er den enkeltfaktor som forårsaker størst variasjon i energiomsetningen, altså som i størst grad bestemmer variasjoner i menneskets totale energiforbruk PAL (Physical Activity Level) 1.2 Lite/ingen fysisk aktivitet, kontorjobb 1.375 Lett aktiv, trening 1-3 x/uke 1.55 Moderat aktiv, trening 3-5 x/uke 1.725 Veldig aktiv, hard trening 6-7 x/uke 1.9 Ekstremt aktiv, hard daglig trening og tung fysisk jobb

12 Oppgave 2 Bruk 2 minutter til å tenke over hvilken PAL du synes best beskriver ditt aktivitetsnivå. PAL (Physical Activity Level) 1.2 Lite/ingen fysisk aktivitet, kontorjobb 1.375 Lett aktiv, trening 1-3 x/uke 1.55 Moderat aktiv, trening 3-5 x/uke 1.725 Veldig aktiv, hard trening 6-7 x/uke 1.9 Ekstremt aktiv, hard daglig trening og tung fysisk jobb

13 Oppgave 3 En generell anbefaling om fysisk aktivitet er satt til minimum 30 minutter rask gange daglig. PAL på 1,7 må til for å tilsvare denne anbefalingen. De som trener aktivt kan ha en PAL over 2,0 eller 2,5. For hver ukentlige time med hard fysisk trening (for eksempel løping) øker PAL med 0,05/dag, mens aktivitet med moderat intensitet øker PAL med 0,025/dag.

14 3. Kostens termiske effekt
Økningen i energiomsetningen som man finner etter et måltid kalles matens termiske effekt og den utgjør ca % av den daglige energiomsetningen. Økningen skyldes først og fremst at opptak av næringsstoffer i tarmen generelt stimulerer stoffskiftet i cellene, men også at fordøyelsesorganenes aktivitet øker.

15 Hvordan fastsette energibehov?
Energibehov = BMR x PAL + MTE

16 Oppgave 4 Beregn ditt eget energibehov
Bruk verdiene fra tidligere oppgaver til å sette inn i formelen.

17 Still confused? But now on a higher level…

18 Energiomsetning i cellen
Kroppens totale energiomsetning er summen av alle cellenes energiproduksjon! Cellene trenger energi for å opprettholde strukturer, vekst, celledeling, bevegelse og stofftransport Til dette må den kjemiske energien fra de energigivende næringsstoffene kunne omsettes til arbeid

19 Repetisjon (?) Kjemisk energi er en potensiell energi som holdes i kjemiske bindinger mellom molekylers enkelte atomer. De kjemiske bindingene er resultat av elektriske tiltrekningskrefter mellom de ladete småpartiklene i atomene. Når molekylet gjennomgår en reaksjon som forandrer atomstrukturen frigjøres energi i det en eller flere av de kjemiske bindingene brytes.

20 Forbrenning av næringsstoffer-ATP
Enkelte bindinger er spesielt energirike, som i ATP ATP dannes fra energigivende næringsstoffer, 40 % av den kjemiske energien fra forbrenningen av disse går til dannelse av ATP, resten til varme Energien i ATP- molekylet vil så kunne utnyttes til forskjellige former for arbeid i cellen

21 Oksidativ fosforylering
All produksjon av ATP foregår i mitokondriene i cellen Prosessen kalles oksidativ fosforylering

22 Oppgave 5 Gå sammen i grupper på 4 personer
Regn ut energiinnhold i 1 kg vekttap


Laste ned ppt "ENERGIOMSETNINGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google