Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske utfordringer ved MS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske utfordringer ved MS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske utfordringer ved MS
Guro Steffensen Psykologspesialist Avdeling for nevrologi & RSA Brøset St Olavs Hospital

2 Det å bli diagnostisert med en kronisk sykdom som MS kan i seg selv være en psykisk belastning.

3 Hva vil jeg være i stand til å gjøre i fremtiden?
Sykdomsforløp ved MS er svært forskjellig, og usikkerheten vedrørende prognose kan være det verste å forholde seg til.

4 Reaksjoner Alle reagerer forskjellig på å få diagnosen MS, og det finnes ikke noen fasit eller ”oppskrift” på hvordan man skal reagere.

5 Sjokk Fornektelse Lettelse

6 Sinne Frustrasjon Angst

7 Sorg Fremtidsplaner Deltakelse i aktiviteter Fysiske begrensninger
Arbeidsevne

8 Det å få en kronisk sykdom medfører ofte at man må redefinere bildet av seg selv.
Det er viktig å ta sykdommen på alvor, ta nødvendige hensyn og gjøre tilpasninger, men ikke la sykdommen ta for stor plass. Et aspekt forteller ikke hele historien om en person.

9 Heller enn å ha et mål om å forsone seg med/akseptere sykdommen handler det kanskje mer om å lære seg å håndtere den og gjøre tilpasninger.

10 Endret perspektiv og prioriteringer
Visse ting kan få større eller mindre betydning enn tidligere Endringer i livet kan medføre nye interesser og arenaer

11 Psykiske lidelser og MS
Depresjon Om lag 50 % Mange faktorer kan bidra

12 Store livsbelastninger
Uvisshet Bivirkning av medisiner Del av selve sykdommen Kognitive vansker som medfører begrensninger i yrkesliv og sosialt

13 Ikke relatert til sykdommens alvorlighetsgrad
Depresjon ved MS viser typisk mindre av apati og sosial tilbaketrekning, og mer fremtredende irritabilitet samt bekymringstanker

14 Humørsvingninger Om lag 40 % Sykdommen i seg selv kan medføre vansker med å regulere følelser og uttrykkelsen av disse Mange faktorer kan bidra

15 ”Dette er ikke hvem jeg er”
Partnere og øvrig familie fremhever ofte dette som den mest fremtredende endringen psykisk Lettere å forstå og tolerere svingninger når man vet at det er en del av sykdommen

16 Fatigue Over 80 % Ofte symptomet som har størst negativ innvirkning på fungering og livskvalitet Fatigue Depresjon Virker inn på hverandre, - felles mekanisme?

17 Fatigue og depresjon har mange felles trekk
Slitenhet Lite motivasjon og initiativ Igangsettingsproblemer Søvnforstyrrelser (om lag 60 %)

18 Depresjon kan feiltolkes som fatigue, viktig å vurdere og eventuelt starte behandling

19 Forebygging og behandling
Informasjon Deltakelse i fritids- og øvrige aktiviteter utenfor hjemmet Tilpasset fysisk aktivitet Sosial støtte Grupper

20 Tilpasninger og realistiske mål og planer gir mestring
Samtalebehandling Medikamentell behandling

21 Stress Stress er i seg selv uunngåelig og en del av livet
Fokus på håndtering og hvordan leve med stress Stressmestring Avspenning

22 Stress har blitt fremstilt som en mulig utløsende faktor for utbrudd, men forskningen viser blandede funn Enkeltstående belastninger versus kontinuerlig stress Psykologi Immunologi

23 Men du ser jo så godt ut! De ”usynlige” symptomene
For eksempel fatigue, smerter og kognitive vansker Det kan være stor forskjell på hvordan man føler seg på innsiden, og reaksjonen man møter – men du ser jo så godt ut!

24 Man kan oppleve at symptomene ikke blir tatt på alvor, og at man begynner å tvile på egne opplevelser. Dette kan påvirke selvtilliten/ selvbildet.

25 Kognitive vansker Hva menes med kognitiv funksjon?
Påvirkes i ulik grad ved MS

26 Vanligst er vansker med:
Prosesseringshastighet Oppmerksomhet Innlæring og hukommelse Eksekutive funksjoner

27 Det å oppleve kognitive vansker kan bidra til depresjon
Vansker med fungering på arbeid og sosialt MS-forbundet har utarbeidet to brosjyrer om kognitive endringer

28 Tiltak hjemme og på arbeidsplassen med hensyn til type oppgaver, tilpasninger og hjelpemidler
Kompensering, tilpasning og trening Gode tiltak i forhold til kognitive vansker kan bidra positivt for livskvalitet og psykisk helse

29 Pårørende Man får ikke MS alene
Kronisk sykdom hos et familiemedlem har følger for hele familien, noe som igjen påvirker pasienten og hvordan vedkommende forholder seg til sykdommen Partnere kan ha andre mestringsstrategier, noe som kan gi opphav til problemer i parforholdet

30 Åpenhet om bekymringer og endringer i ”roller”
Pårørende har behov for mer enn ”å være med” og få informasjon Anerkjennelse og en følelse av at man har noe å bidra med Mestring skjer for de fleste i familien

31 Å være den sterke, støttende
Å tilpasse seg endringer Å gi den gode støtten, for mye og for lite Å ivareta egne behov Sorg

32 Ensomhet Sinne Redsel og bekymring Dårlig samvittighet Å være den det ikke gjelder

33 Foreldrerollen Et sårbart prosjekt
Samspillet med barna påvirker humør, selvbilde og tro på egen mestring Aktiviteter, nye arenaer, kommunikasjon om sykdom med barna


Laste ned ppt "Psykiske utfordringer ved MS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google