Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerudregionens incestsenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerudregionens incestsenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerudregionens incestsenter
et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

2 BUSKERUD: Befolkning i region 23 kommuner (21+2 fra Vestfold ) > innbyggere mange ”fattige”- 20% flerkulturelle (Drammen) Organisasjon – BRiS (start 2007) Drammen kommune – vertskommune Eget styre med bred kompetanse Profesjonell fagstab 4,6 årsverk Statlig og kommunal finansiering (80/ mill ) Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

3 FAKTA Hver 5. kvinne og hver 10. mann har opplevd seksuelle overgrep før 18 år. NB! 10 % av befolkningen har vært utsatt for SO (5%gjentatt og alvorlige) Størstedelen av overgrepene er begått av en som barnet/ungdommen kjenner overgriper er en kjent person i 9 av 10 voldtekter Ca 80% av overgrep begås av menn – ca 20% av kvinner Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

4 500 av 5000 ungdom mellom 17-19år oppga at de hadde blitt utsatt
for minst ett ufrivillig Samleie. (10%!) Nova-2007

5 Ressurssvake familier, ”barnefattigdom” Forsømte el oversette
 RISIKOFAKTORER I ”de beste familier” Dårlig psykisk helse Alkoholmisbruk Ressurssvake familier, ”barnefattigdom” Forsømte el oversette barn og unge

6 Statstikk 2011 Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men… Henvendelser : Menn / kvinner 1555 18% / 82% Samtaler på BRiS 270 Antall individ /nye 96 / 65 Undervisn, foredrag elever/ ansatte 1674 990 /684

7 BRiS’ OPPGAVER OG MÅL: Informasjon Formidling ut i samfunnet (nå alle grupper!) Tilgjengelig lavterskeltilbud Støtte tilbud Tverretatlig samarbeid Kompetanse”bank” (veiledning/temadager!) Forskning (legge til rette for) Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

8 AKTIVITETER-TILBUD Tlf. henvendelser/ Individuelle samtaler Støtte-/vekstgrupper Temakvelder Brukerkvelder Ulike aktiviteter Veiledning av samarbeidsp. Formidling–Undervisning! Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

9 Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep?
• Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

10 UNGDOMSSATSNING Ansatt pedagog (2008) utviklet /utprøvd undervisingsopplegg for videregående skole Laget temahefte for ungdom Laget film om overgrep mot gutter (+ Forbedret for hørselshemmede) Tilbyr undervisning i vg.skole og ungdomsskole (9.-10.tr) Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

11 UTFORDRINGER FREMOVER
”DET NYE NETTSAMFUNNETS” UTFORDRINGER: Unge og utforskende barn enormt tilbud av sosiale medier Foreldrene henger ikke med Et ”eldorado” for overgripere Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

12 SATSNINGSOMRÅDER NÅ OG FREMOVER:
Overgrepsutsatte fra hele regionen som trenger bistand Pårørende Kompetanse til Samarbeidspartn./fagfolk Ungdom (!) Ansatte i skoler og barnehager Flerkulturelle (samarbeid m/ Intro.sentr.!) Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

13 Til ettertanke:

14 I Norges befolkning: ca 10% lider av hjerte- og karsykdom ca 20% er overvektige ca 30% får kreft en eller annen gang i livet 10% har et alvorlig alkoholproblem – (annen rus kommer i tillegg) Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

15 Når ca 10% av befolkning er utsatte for seksuelle overgrep og ca 6-8% er overgripere, må det ikke da være et FOLKEHELSEPROBLEM? ….med i planen til Drammen? Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

16 FLERE FAKTA 6 av 7 rusmisbrukere har vært utsatt for seksuelle overgrep nesten alle prostituerte er utsatt Flere innsatte/kriminelle har overgrepserfaring 50-70% av innlagte i psykiatrien har opplevd seksuelle overgrep Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

17 Til ny ettertanke:

18 Når BRiS har hatt utsatte brukere fra 11 – 81år, hver har en overgriper og begge har venner og familie, Er det ikke da en alvorlig SAMFUNNSUTFORDRING??? Hva gjør du om et barn forteller at det er utsatt for seksuelt overgrep? • Du må ikke ha mye kunnskap om seksuelle overgrep • Barnet har valgt deg fordi du har kvaliteter barnet ser etter • Hva du skal gjøre er avhengig av situasjonen barnet er i, men…

19 BRiS et senter for: Alle som har opplevd incest
eller seksuelle overgrep Familie og nære venner Alle som ønsker informasjon og veiledning


Laste ned ppt "Buskerudregionens incestsenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google