Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk på 50 5 minutter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk på 50 5 minutter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk på 50 5 minutter
Frode Svartdal UiT April 2013

2 To hovedformer Beskrivende statistikk Slutningsstatistikk
Beskrive og oppsummere karakteristika ved et utvalg Gjennomsnitt Standardavvik Korrelasjon Slutningsstatistikk Trekke slutninger om populasjon fra utvalg Estimat Gruppeforskjell Sannsynlighet

3 Eksempel 1: Beskrive utvalg
Gjennomsnitt

4 Eksempel 1: forts. Varians: 511,6 / (10-1) = 56,84
Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 7,54 år Standardavvik: √56,84 = 7,54

5 Eksempel 1: forts. Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 7,54 år

6 Eksempel 1: forts. Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 2,15 år

7 Eksempel 2: Teste gruppeforskjell
Uavhengig variabel Spørsmål: Er skårer (prestasjon på test) bedre hvis man drikker kaffe enn vann? Avhengig variabel

8 Eksempel 2: Teste gruppeforskjell
Uavhengig variabel Gjennomsnitt kaffe: 14,2 Gjennomsnitt for alle: 11,1 Gjennomsnitt vann: 8,0 Avhengig variabel

9 Eksempel 2: Teste gruppeforskjell
Systematisk variasjon = Variasjon relatert til manipulasjonen Her er den systematiske variasjonen ca 13 * større enn feilvariasjonen Systematisk variasjon Feilvariasjon F = Feilvariasjon = Variasjon relatert til alt annet ANOVA (variansanalyse)

10 Eksempel 3: Samvariasjon
Sosial kompetanse Atferdsproblemer Antakelse: Barn med høy sosial kompetanse skal vise mindre atferdsproblemer Med andre ord: En _____ korrelasjon

11 Eksempel 3: Samvariasjon
Correlation: r = -.54 Merk -

12 Eksempel 3: Samvariasjon
Rett linje: ”Lineær” Data fra de 10 første elevene Avvik fra linjen Avvik fra linjen Avvik fra linjen


Laste ned ppt "Statistikk på 50 5 minutter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google