Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere Harebakken 20. november 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere Harebakken 20. november 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere Harebakken 20. november 2013
Bjørg Vedå , pmto-terapeut Renate gruben, PMTO-RÅDGIVER

2 PMTO = Parent Management Training Oregon
En metode som er spesielt utviklet for familier som har barn med små eller større atferdsproblemer i aldersgruppen 3-12 år. Vanskeligheter med å samarbeide Reagerer ofte med trass og sinne Biter, slår og sparker Søskenkrangling Vansker med å få venner Vansker med å tilpasse seg i barnehage/skole

3 MÅLGRUPPE ”Røde barn” – 1-2 % Alvorlig adferdsproblematikk
”Gule barn” – % Moderat risiko for alvorlige adferdsproblemer ”Grønne barn” – ca % Liten risiko for alvorlige adferdsproblemer

4 KJERNEKOMPONENTER I PMTO
1. Positiv involvering mellom foreldre og barn 2. Oppmuntring og belønning av positiv atferd 3. Negative konsekvenser for negativ atferd 4. Tilsyn 5. Problemløsning

5 STØTTEKOMPONENTER Gode Beskjeder for å fremme samarbeid
Kommunikasjonsferdigheter Emosjonsregulering for barn og voksne Kartlegging og observasjon av barnets og egen atferd

6 SAMARBEID - hjørnesteinen i prososial atferd
Høre etter /gjøre det man får beskjed om 70 % Innen 10 sekunder De voksnes ansvar Gode effektive beskjeder Tydelige forventinger eller regler

7 Alle som har barn eller jobber med barn vet at hverdagen er hektisk, og kan by på mange utfordringer. Det er mange ting som skal organiseres og samkjøres for at timeplanen skal gå opp, og det skal helst foregå på en hyggelig måte uten mas og krangling…….. La oss vise et eksempel….

8 GODE EFFEKTIVE BESKJEDER
Øker sannsynligheten for at barnet vil samarbeide! Gode beskjeder sier NÅR, HVORDAN og HVA som forventes.

9 Kjennetegn på MINDRE EFFEKTIV beskjed
1. uten å sikre seg barnets oppmerksomhet 2. med negative følelser 3. mange beskjeder 4. for mange ord 5. uhøflig 6. usikker på seg selv 7. spørsmål 8. uten oppfølging

10 Kjennetegn på gode effektive beskjeder
Sikre seg kontakt (eks. fysisk nær, øyekontakt, bruke navn) Kort og konkret Vennlig, men likevel bestemt Tydelig med få enkle ord En beskjed om gangen Følg opp beskjeden Velg riktig tidspunkt/timing ”Nå ” Unngå argumentering Unngå spørsmål

11 Forts. av GODE EFFEKTIVE BESKJEDER
START BESKJED Si hva du ønsker at barnet skal gjøre! STOPP BESKJED

12 REGLER – et nyttig hjelpemiddel
POSITIVT formulerte regler, - beskriver den atferden de voksne vil se! FÅ OG ENKLE TYDELIGE slik at barna forstår dem FØLG OPP MED Å ROSE når barna følger reglene

13 Bevisst bruk av oppmerksomhet
Det vi gir oppmerksomhet gir vi makt! Tommelfingerregel 5-1 Forskning viser at det vi gir oppmerksomhet får vi mer av…….

14 ROS OG OPPMUNTRING Er det forskjell på ros? Hva er effektiv ros?
Barn lærer best gjennom oppmuntring!! Er det forskjell på ros? Hva er effektiv ros? Konkret Ekte/realistisk Entydig Umiddelbart Barn får en opplevelse av at ”jeg kan klare det”. Kan man gi for mye ros?

15 Forts ROS OG OPPMUNTRING
Verbal og sosial oppmuntring Systematisk bruk av oppmuntring Belønningsskjema Oppmuntringstegn Viktige prinsipper: Del opp atferden i små trinn Positivt fokus Daglig gjennomgang Daglig belønning 70% er godt nok!

16

17 GRENSESETTING Milde til moderate konsekvenser er mest effektivt.
En prosess der voksne FORMULERER, FORMIDLER OG HÅNDHEVER regler for barns atferd. AVLEDNING IGNORERING Milde til moderate konsekvenser er mest effektivt. Konsekvenser bør være planlagt på forhånd og anvendes konsekvent.

18 IGNORERING Effektiv måte å stoppe upassende atferd som ikke skader andre Unngår å belønne barnet for upassende atferd Vanskelig å gjennomføre konsekvent…..

19 Atferd som er egnet til ignorering
Sutre Geipe, grimase Svare frekt Dårlig bordskikk Protest ved grensesetting Småkrangling mellom søsken

20 Hvordan gjennomføre ignorering
Unngå øyekontakt Unngå argumentering Når man har startet ignorering, unngå å gi etter selv om barnet er utholdende Bruk avledning Start med 1 el 2 atferder som du ignorerer systematisk Gi barnet MYE positiv oppmerksomhet ved all form for ønsket atferd. Et sterkt virkemiddel hvor det er SVÆRT viktig å komme i gang med noe positivt!

21 5-1 OPPSUMMERING: Bruk ”bra-briller”! Se etter det positive
Sett ord på det barnet gjør som er positivt Vær tydelig på hvilken adferd dere ønsker Grip barnet med en gang de viser ønsket adferd  Ignorer negativ atferd som ikke må settes grenser for 5-1 For hver negativ tilbakemelding bør vi ha gitt barnet minst 5 positive tilbakemeldinger!


Laste ned ppt "Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere Harebakken 20. november 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google