Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fritidslederen min roper hjelp!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fritidslederen min roper hjelp!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fritidslederen min roper hjelp!
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

2 Impulsivitet Oppmerksomhets- / konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet
Kjernesymptomer Impulsivitet Oppmerksomhets- / konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet

3 Impulsivitet Handler uten å tenke seg om Er der ting skjer
Vansker med å vente på tur Forstyrrer andre Svarer før spørsmålet er stilt Er kjappe til å finne unnskyldninger / forklaringer når de blir konfrontert med noe Henvisning – ved mistanke Utredning – informasjon Diagnose – sorgreaksjon - avvisning Oppfølging – tiltak – ikke bare medisinering

4 Oppmerksomhet - konsentrasjon
Vansker med å konsentrere seg om oppgaver Overfokusering Lett avledbar Tar inn alt på en gang

5 Overaktiv – løper i stedet for å gå Tar risiko – oppsøker farer
Hyperaktivitet Kan ikke vente Overaktiv – løper i stedet for å gå Tar risiko – oppsøker farer Indre hyperaktivitet – indre uro

6 Sosialt samspill Sosial umodenhet Sterk grad av selvsentrering
Lav frustrasjonsterskel Problemer med å få med seg alle signalene / kodene i et samspill Misforstår lett

7 Sosialt samspill Vanskeligheter med å forstå og forholde seg til regler Må ha gjentatt og tydelig forklaring / informasjon De øvrige i en gruppe / lag og lignende må få forklaring på forskjellsbehandling

8 ødelegger selvtillitten Klovnerolle når en situasjon ikke mestres
Sårbare barn Serier av nederlag ødelegger selvtillitten Klovnerolle når en situasjon ikke mestres

9 Aggresjon Noen barn er veldig raske til å få raseriutbrudd Trenger forutsigbarhet, Takler ikke at ting skjer på andre måter enn de hadde tenkt…

10 Taktil skyhet / kroppsforståelse
Misliker berøring Kjenner ikke grad av berøring Forstår- / kjenner ikke når en selv berører Vet ikke ”hvor kroppen er” Motoriske vansker Høy smerteterskel

11 Kjennetegn Tourettes syndrom
Tics – ufrivillig gjentakelse av bevegelser, ord og lyder – vedvarer over en viss tid Kan ha tillegg med tvang – ritualer Muskelspenninger

12 Kjennetegn Asperger Forstår ikke sosialt samspill
Dårlig evne til innlevelse / empati Vansker med å forstå sammenhenger Rutinepreget

13 Muskelspenninger Tilrettelegging Oppvarming Viktig med god uttøying
Pauser for å kunne ta seg inn igjen Ta høyde for variabel yteevne

14 Dårlig motorikk / koordinasjon / kroppskontroll / tics
Tilrettelegging Dårlig motorikk / koordinasjon / kroppskontroll / tics Noen aktiviteter blir uoverkommelige Tren på det som fungerer – ikke det de ikke får til – eks. hoppe over enkelte ting Sørg for nok armslag for å unngå unødig knuffing Plassering i rekka / på banen / ved venting

15 Struktur Tilrettelegging Vite hva en skal gjøre
Hva er det neste som skal skje? Repiter regler og klargjør rolle – jevnlig Beskjed skal være enkle, konkrete og enkeltvis – gi mening og være lette å huske

16 Struktur Tilrettelegging
Kontakt med barnet – helst øyekontakt (noen takler ikke øyekontakt – da må vi finne andre metoder for å sikre at de får med seg informasjonen – eks. repitere beskjed) Vær forutsigbar – varsle endring i forkant Dårlig tidsforståelse – gi konkret informasjon eks. en runde til ikke 2 min. Bruk SMS, e-post, telefon for beskjeder

17 Ikke skap problematiske situasjoner
Tilrettelegging Ikke skap problematiske situasjoner Eks. alle rusher inn i dusjen – gi oppgaver som gjør det naturlig at barnet ikke kommer rushende samtidig med de andre – egen garderobe? Samle inn utstyr? Ekstra tøye – øvelser? Gi ros for det de får til – ikke kjeft for det de ikke mestrer

18 Samarbeid med foreldre
Tilrettelegging Samarbeid med foreldre Positiv tilnærming Våg å ta opp ting Åpenhet viktig Unngå mobbing – lett å fyre opp hyperaktive barn Styrk selvtilliten – krav, men realistiske


Laste ned ppt "Fritidslederen min roper hjelp!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google