Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser

2 Brusetkollen skole og ressurssenter - L.D - K.A.H
Virksomme tiltak har: Fokus på elevens helhetlige situasjon og skolen som system Fokus på felles forståelse av forventet atferd/ regler og håndtering av disse Fokus på positiv forsterkning og positiv involvering Tydelige, forutsigbare, milde og umiddelbare konsekvenser for negativ atferd Negative konsekvenser for å hindre destruktiv atferd fra å forstyrre skolens miljø (negative konsekvenser alene forandrer ikke negative atferdsmønstre) Brusetkollen skole og ressurssenter L.D - K.A.H 2

3 Håndtering av problematferd
Skille mellom hva som er alvorlig problematferd og hva som er mindre alvorlig problematferd. Bruke gode beskjeder for å få elever på sporet igjen. Ha en fast prosedyre for håndtering av mindre alvorlig problematferd. Ha en trygghetsplan for håndtering av alvorlig, utagerende problematferd. Benytte avtalte, forutsigbare konsekvenser. Re-lære og forsterke ønsket atferd. Benytte hendelsesrapporter for å få oversikt og planlegge tiltak på individ-, gruppe- og arenanivå.

4 Prinsipper for bruk av konsekvenser
Milde Forutsigbare Avtalte på forhånd med elever og foreldre Logiske eller naturlige Nært knyttet i tid til problematferden

5 Bruk av konsekvenser Samtale/problemløsning Tap av privilegium/gode
”Time-out” Vist til ledelsen Erstatning Kontakt med foresatte Individuell gjenlæring/instruksjon

6 Huskeliste for de voksne
Tenk deg om før du handler Velg rett tidspunkt for gjennomføring av de negative konsekvensene Vær rolig, men likevel bestemt Handle så raskt som mulig Vær konsekvent Unngå straffepreken Unngå trusler, bruk prosedyren, gi eleven valget

7 Bruk av time-out Handler om å fjerne eleven fra det som bidrar til å forsterke den negative atferden Er en forutsigbar reaksjon for å redusere eller stoppe uønsket atferd som opprettholdes ved oppmerksomhet eller andre positive forsterkninger Brukes for å dempe gemyttene og skape et brudd i en situasjon for å unngå at den trappes opp Er ikke effektiv på atferd som motiveres ved unnslippelse eller unngåelse Kan ikke benyttes på selvforsterkende atferd som det å drømme seg bort i timen Må læres bort til elevene i ”freds-tid”

8 Ulike grader av time-out
Planlagt ignorering Fjerning av materiale, arbeid eller leke Bruk av time-out sted i klasserommet Den voksne må kunne se/ha oversikt eleven Time-out på gangen anbefales ikke. Dårlig oversikt over eleven, kan forstyrre andre Er helt fjernet fra læringsmiljøet

9 Tap av gode/privilegium
Kan benyttes som en egen konsekvens eller som en konsekvens når eleven ikke vil gå til time-out. I kombinasjon med time-out, må tapet av gode være mindre attraktivt enn å velge å gå til time-out. To viktige premisser: Har jeg kontroll over godet? Kan det fjernes?

10 Oppgaver til avdelingene
Se på oversikten over mindre alvorlig problematferd og alvorlig problematferd Hva slags konsekvenser er nyttig å bruke i forhold til de ulike typene av problematferd? (skriv ned) Lag en plan for hvordan dere skal formidle prosedyren for håndtering av problematferd og presentere konsekvensene for elevene. Tenk gjennom hvordan time-out kan gjennomføres i klasserommet.


Laste ned ppt "Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google