Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling

2 Samhandling og samspill
Sanse Tolke andres uttrykk Finne løsninger Se konsekvenser

3 Samhandling mellom barn
Leken er samhandlingen Grunnlag for læring og sosial kompetanse (barn som lett får venner) Makt og utestenging kan hindre vennskap og gode relasjoner

4 Sosial kompetent Forstår hva som forventes i ulike situasjoner
…..at man må skifte på roller ….slippe til og vise omsorg for andre …..ikke være selvutslettende

5 Prososial adferd Barnet utfører handlinger som er til nytte for andre
Støtter andre barn, er oppmuntrende, positive og hyggelige mot andre

6 Samhandlingsvansker Problemer med selvkontroll Forstår ikke reglene
Eks s 92-93 BUA : lære barna hvordan de skal samhandle, være forutseende og hjelpe barn med det sosiale samspillet

7 Samhandling voksen-barn
Fysisk lek Rollespill Personalet må være tilgjengelig for barn ved å støtte , inspirere og oppmuntre Barn som ikke deltar må gis særskilt oppfølging Husk:Verbal og ikke verbal kommunikasjon fra voksne oppfattes av barnet

8 Anerkjennende kommunikasjon
Det er ikke en anerkjennende relasjon hvis du anser deg selv som mer verdt enn barnet Voksne har definisjonsmakt «vet best.» VIS INTERESSE FOR BARNET

9 Overgang mellom barnehage og skole
Barna prøver ut nye roller Jobber aktivt for å finne sin plass i det sosiale systemet. Forutsigbarhet gir trygghet Unngå stressituasjoner Overgangene er viktige struktur

10 Samhandling i klasserommet
Inkluder alle elevene Vis anerkjennende kommunikasjon Skap gode rammer og strukturer

11 Samhandling i fritiden
Frivillighet påvirker samhandlingen

12


Laste ned ppt "Samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google