Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

2 Oversikt over Smiley- systemet Hensikten med systemet er å hjelpe lærere id å gi positive tilbakemeldinger til alle elever. Utforme korte , observerbare regler for atferd i klassen/basen. Henge disse reglene lett synlig i rommet, med bilde og tekst , samt en stor Smiley-plakat. Finne ut hvilke timer/økter de skal brukes. Sette av tid til å gi individuelle tilbakemelding til 2-3 elever etter hver Smiley-økt (hemmelig observasjon). Henge opp navnet på disse elevene på Smiley-plakaten i form av belønningslapper eller bare stjerner. Informere foreldrene om systemet. Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

3 Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 3

4 I hvilke klasser kan dette brukes?
I klasser/trinn der enkeltelever eller grupper av elever viser uro og har problemer med konsentrasjon. - enkeltelever med vanskelig atferd har lettere for å fungere i et system som omfatter hele klassen. Har også god effekt i klasser uten de store problemene Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 4

5 KLASSEN FØR TILTAK Klasse 4b er en klasse på 26 elever.
Den består av mange ukonsentrert og urolige elever spesielt blant guttene .Mange av elevene hører lite på lærer. Det er en del forsentkomming, spesielt etter friminuttene. Det er varierende arbeidsinnsats, noen meget flinke og arbeidsomme elever. Andre får lite gjort. Elevene svarer ofte uten å rekke opp hånden. Mye rot på enkelte pulter. Mange negative tilbakemeldinger fra lærer. Mye ”hysjing”. Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 5 5 5

6 Analyse og refleksjon Refleksjon og samarbeid mellom lærerne som underviser klassen. Kartlegging Hva fungerer? Hva kan gjøres bedre? Hvor ønsker vi å være? Hvilke regler og rutiner skal innarbeides Konkret med fokus på det man øver på Målbart Fremdriftsplan Når skal man starte og hvor lenge skal man holde på? Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 6 6 6

7 Tiltak Vurdere fysiske forhold i klasserommet: Arbeidsmåter:
flytting av elevhyller? Arbeidsmåter: Sats på arbeidsmåter klassen mestrer, lurt med strukturert start på undervisningen som for eksempel diktat. Nye elevplasser: -- Kan være lurt å omgruppere elevene Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 7 7 7

8 Klassemøte Klassen evaluerer seg selv ut fra gitte kriterier
Her kan elevene ofte være for strenge mot seg selv Ende ut med 2-4 gode regler, eks. Presis, raskt på plass Stille hør på lærer Arbeidsro, husk rekk opp hånden Ryddet pult Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 8

9 HVOR ER KLASSE 4b? Presis, raskt på plass Sitter stille, høre på lærer
Arbeidsro, husk rekk opp hånden Ryddet pult. Somler, sent på plass Urolig mens lærer snakker Arbeider lite, prater Glemmer å rydde pulten For sent inn, går sent til pulten Bråker når lærer snakker Arbeider ikke, går omkring i klasserommet Forstyrrer Bøker på pulten og på gulvet Eksempel på evaluering med en klasse. Vi evaluerer ut fra regler som vi er blitt enige om sammen med lærer. Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 9 9 9

10 Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole
10

11 Hemmelig observasjon Regelplakater henges opp godt synlig i klasserommet. Velg ut ”smiley”-økter. arbeid elevene mestrer, for eksempel eget arbeid ved pulten Lærer ser på 2-3 elever i forhold til reglene, elevene vet ikke hvem som blir observert. Økten evalueres med direkte tilbakemeldinger til elevene Vekt på det positive. naboros Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 11 11 11

12 Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole
12

13 Tilbakemeldinger Enkeltelever: elevene har laget egne navnemerker
som settes på en stor ”smiley” plakat Hel klasse Elevene får samlet tilbakemelding, små figurer settes på stor smiley Liv Per Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 13 13 13

14 Tiltak i 4b. Læreraktivitet Elevaktivitet
De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 14 14 14

15 PRESIS RASK PÅ PLASS Gunn Kragseth & Henry Liamo.
Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 15 15 15

16 Læreraktivitet Elevaktivitet De første minuttene er viktigst
Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Minne på regler Gi klare konkrete beskjeder angående arbeid og atferd Fokus på lærer Bli orientert om arbeid og krav STILLE HØR PÅ LÆRER Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 16 16 16

17 STILLE HØR PÅ LÆRER Gunn Kragseth & Henry Liamo.
Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 17 17 17

18 De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang
Læreraktivitet Elevaktivitet De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Minne på regler Gi klare konkrete beskjeder angående arbeid og atferd Fokus på lærer Bli orientert om arbeid og krav STILLE HØR PÅ LÆRER Velge riktig arbeidsform Overblikk, se etter signaler Oppmuntre, rose Forstyrr ikke elevene Hemmelig obs. 3 – 4 elever Starte arbeide, ha utstyr og bøker klar Rekke opp hånden ved behov for hjelp ARBEIDSRO HUSK REKK OPP HÅNDEN Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 18 18 18

19 ARBEIDSRO HUSK REKK OPP HÅNDEN
Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 19 19 19

20 De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang
Læreraktivitet Elevaktivitet De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Minne på regler Gi klare konkrete beskjeder angående arbeid og atferd Fokus på lærer Bli orientert om arbeid og krav STILLE HØR PÅ LÆRER Velge riktig arbeidsform Overblikk, se etter signaler Oppmuntre, rose Forstyrr ikke elevene Hemmelig obs. 3 – 4 elever Starte arbeide, ha utstyr og bøker klar Rekke opp hånden ved behov for hjelp ARBEIDSRO HUSK REKK OPP HÅNDEN Viktig planlagt handling Evaluere timen/økten Tilbakemeldinger Trekk frem det positive RYDDET PULT Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 20 20 20

21 Husk ryddet pult Gunn Kragseth & Henry Liamo.
Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 21 21 21

22 KLASSEN ETTER TILTAK Raskere på plass
Flinkere til å høre på lærer og å rekke opp hånden. Bedre konsentrasjon og arbeidsro i timene. Flere positive tilbakemeldinger, lite ”hysjing” Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 22 22 22

23 Alternative tilbakemeldinger
Gladmeldinger Diplomer Per arbeidet meget godt i norsk timen i dag Liv var flink til å rekke opp hånden i dag DIPLOM Gis herved til Ole for godt arbeid DIPLOM Til Muhammed for å være rask på plass Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole 23 23 23


Laste ned ppt "Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google