Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SETT I SAMMENHENG MED ATFERD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SETT I SAMMENHENG MED ATFERD"— Utskrift av presentasjonen:

1 SETT I SAMMENHENG MED ATFERD
POSITIV FORSTERKNING SETT I SAMMENHENG MED ATFERD Foreldremøte Pikhaugen barnehage

2 Skap arena for samhandling. Barnet ønsker å ha:
- trygghet - Forutsigbarhet - Oversiktlighet - Tydelighet - Rammer Det er de voksne rundt barnet som skal skape tryggheten og rammene barnet har behov for. Barnet trenger hjelp fra den voksne til å styre atferden (omsorgsfullt, kjærlig, men med grenser)

3 LEK Lek sammen med barna Barna lærer kreativitet og oppfinnsomhet
De kan ”bestemme” over foreldrene i leken Barna lærer om hvem de er, hva de kan, hvordan forhold seg til de rundt Skaper positive følelser Løse problemer, prøve ut ideer, utforske fantasien

4

5 Forts. lek Fremmer følelsen av mestring og selvstendighet
”lovlig kontroll” Korriger lite i lek (biler kan fly, hester kan snakke )

6 Positiv forsterkning Ingen motsetning mellom grensesetting og positiv forsterkning Hva ønsker barna? Tydelig voksen Grensesetting = omsorg

7

8

9

10 Ros – positiv respons Mangel på ros og oppmerksomhet for passende atferd kan føre til økt upassende atferd Ofte kan vi være raske med å påpeke det som ikke fungerer Når vi ønsker å oppnå endring: påpek det som fungerer

11 Måten barna lærer en spesiell atferd på er gjennom at atferden forsterkes
Mye oppmerksomhet på en atferd – sannsynligheten er stor for at den forsterkes og gjentas Hvis ignoreres er det mindre sannsynlig at den vil forekomme igjen God atferd skal IKKE tas for gitt

12 Omgivelsene rundt barnet som må gjøre endringer i forhold til hvordan de forholder seg til barnet
-foreldre, barnehagen, andre voksne rundt barnet Holdninger, kroppsspråk, utøvelse

13 Hvordan gi ros? Vær spesifikk i måten du roser på
Gi ros i rett tid og på rett sted Vis entusiasme Gi ros straks Unngå kombinasjonen ros og irettesettelse

14

15 Tips Jeg liker at du...... Se, så bra at du greide........
Det der er en god måte å..... Du verden, for en kjempejobb du har gjort..... Takk for at du..... Jeg blir veldig glad når du har.....

16 OPPSUMMERING Gi ros der barnet viser god atferd – ikke spar rosen til den perfekte atferden Ikke bekymre deg for at du skjemmer bort barnet med ros Gi mer ros til vanskelige barn Gi spesifikk ros som har klar adresse Gjør rosen betinget av atferd

17 Forts. oppsummering Gi ros med smil, øyekontakt og entusiasme
Gi positiv ros Ros umiddelbart Gi gjerne klapp, klem og kyss i sammenheng med ros Bruk ros på en konsekvent måte Ros i andres nærvær


Laste ned ppt "SETT I SAMMENHENG MED ATFERD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google