Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009
Øyvind Schage Førde, advokat, Nedre Romerike distriktsrevisjon

2 Nærmere om presentasjonen
Rettslig utgangspunkt Formålet med og gjennomføring av eierskapskontroll Erfaringer ved gjennomføring av eierskapskontroll NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

3 Rettslig utgangspunkt
Kommunelovens § 80: Selskapskontroll Innsynsrett AS og IKS Kommunelovens § 77 nr. 5: Tilsynsplikt Kontrollutvalgsforskriften § 14: Selskapskontroll Ledd – Eierskapskontroll Ledd - Forvaltningsrevisjon NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

4 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon
Hensyn Samfunnsinteressen – overordnet Ansvar – utføring av oppgaven Ressurser – begrensende faktor NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

5 Utgangspunkt for gjennomføring av eierskapskontroll
Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for at det gjennomføres eierskapskontroll Aksjeselskap IKS Formål: At kommunen følger opp sitt eierskap som forutsatt/ kontrollutvalgsforskriften § 14.1 NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

6 Nærmere om formålet med eierskapskontroll
Kilder Vedtekter Selskapsavtale Eierstrategier Saksbehandlingen i kommunen KS anbefaling Best practice – Norsk Anbefaling om Eierstyring og Selskapsledelse m.v. Planer NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

7 Innholdet i kontrollen
Kontrollutvalgsforskriften § Eierskapskontroll – trinn nr. 1 Åpen undersøkelse for å avdekke mulige problemområder på eier- og styrenivå og i virksomheten relatert til utøvelse av eierskapet - obligatorisk Kontrollutvalgsforskriften § 14.2 Forvaltningsrevisjon – trinn nr. 2 Dypere undersøkelser av konkrete problemstillinger NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

8 Gjennomføringen av eierskapskontrollen - § 14.1
Ingen lovfestede retningslinjer for gjennomføringen Behov for å utvikle egne rutiner Innhente informasjon Eierne (egenerklæring) Styret (egenerklæring) Administrasjon ved daglig leder (møte) Revisor Andre offentlige kilder (søk på nett) Utarbeidelse av rapport NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

9 Erfaringer så langt - funn
Manglende etablering av strategier Manglende oppfølging av strategier fra eierne Manglende styreinstruks Manglende etablering av kontrollrutiner Brudd på vedtekter Spørsmål om brudd på selvkostreglene Manglende kunnskap hos eierne Usikkerhet hos administrasjonen i selskapet om hvem som representerer eier NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

10 Erfaringer så langt - Prosess
Varierende kompetanse hos eiere Varierende engasjement hos eiere Varierende rolleforståelse hos eiere Politisk oppfølging NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

11 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon
Hvordan bruke funn? Nyansert tilnærming Også hensynta hva det ikke informeres om, manglende respons, motstrid mv. Stille ulike krav ved vurderingene av administrasjonen i selskapet, styret og eierne NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

12 Hvordan utarbeide rapport?
Negativ tilnærming Kontradiksjon Hvordan forholde seg til motstridende tilbakemeldinger? NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon

13 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon
Problemområder Hvem representerer eier? Administrasjon Kommunestyret Eierrepresentanter Grensen mot § 77 nr. 5 og tilsynsrollen NKRF 5. februar Nedre Romerike distriktsrevisjon


Laste ned ppt "Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google