Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad1 Evaluering – en oppsummering Tilbakemelding fra en del av mottakerne av næringsfondmidler fra Nore og Uvdal kommune 99-03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad1 Evaluering – en oppsummering Tilbakemelding fra en del av mottakerne av næringsfondmidler fra Nore og Uvdal kommune 99-03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad1 Evaluering – en oppsummering Tilbakemelding fra en del av mottakerne av næringsfondmidler fra Nore og Uvdal kommune 99-03

2 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad2 Hvem ble spurt? Hvem svarte?  120 mottakere i perioden 99-03  44 virksomheter / 37% svarte - etter muntlig påminnelse  Et begrenset utvalg svarte, men stort nok til å gi viktige indikasjoner

3 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad3 Nærmere om de som svarte  Gjennomsnittlig alder 42 år  50% under 40 år  25% mellom 40 og 50 år  25% over 50 år  2/3 menn – 1/3 kvinner  50% har alltid bodd i kommunen  Kun 8% har bodd her mindre enn 5 år  Resten har bodd her 5-20 år av sitt liv

4 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad4 Virksomhetene til de som svarte  Jevnt fordelt på virksomhetenes alder  1/3 under 5 år  1/3 er 5-20 år  1/3 er mer enn 20 år gamle  Organisasjonsform – i tråd med snittet  ¾ er enkeltmannsforetak  ¼ er AS eller annen organisasjonsform  50% har virksomheten sammen med andre eiere/drivere  Ektefelle, famile, andre medeiere

5 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad5 Hva fikk de støtte til?  Jevnt fordelt på formål  50% av mottakerne fikk til nyetablering  50% fikk til å sikre/videreutvikle eksisterende virksomhet  80% til gjennomføring/hovedprosjekter  Kun 4% til forstudie – idè-fase  Kun 16% til forprosjekt – planfase

6 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad6 Hva med omfang i virksomhetene?  Over 65% har èn eller færre ansatte  25% har to ansatte  10% har mer enn to ansatte  Halvparten av virksomhetene utgjør ett eller under ett årsverk  ¼ har mer enn to årsverk i virksomheten

7 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad7 Hva mener de?  Generelt føler de at de blir tatt seriøst når de møter N&U kommune  og motivasjonen verken øker eller synker  Generelt føler de det er vanskelig å navigere seg fram i Norge  N&U kommune er ikke det helt naturlige eller klart foretrukne å kontakte når de søker bistand…..

8 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad8 Hva mener de videre….?  Støtte fra næringsfondet er viktig for næringsetablering og deres prosjekter  De er verken spesielt negative eller positive til hvordan det er blitt fordelt  Men – de savner oppfølging i etterkant…

9 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad9 I tillegg mener mottakerne  Flere ville aldri gjennomført tiltaket/satsningen uten hjelp fra næringsfondet  Støtte til landbruksrettede tiltak er sentral og viktig – til dels avgjørende for at de skulle skje.  Støtte er viktig som ekstra motivasjonsfaktor – utover tiltaket i seg selv!

10 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad10 Hva som skjedde etterpå  70% sier de opplevde en positiv utvikling  Ingen hadde en negativ utvikling….  Enkelte – men svært få - ble aldri startet!  86% hadde uendret antall ansatte  Kun 14% fikk flere ansatte  Men 33% brukte flere underleverandører  66% uendret antall underleverandører

11 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad11 Sammenhenger fra svarene….  Kvinner føler at deres prosjekter er mindre avhengig av næringsfondsmidler – enn menn…..  Godt etablerte tilskuddsmottakere har en mer positiv erfaring med sin kontakt med N&U kommune  Støtte fra næringsfondet er mindre viktige faktor for etablering – blant de som ser investeringslån som viktigste støtteform ved store investeringer i framtiden.

12 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad12 Utsagn fra enkelte av mottakerne  Næringsarbeidet bør legges ut fra kommunen – overføres til en sammenslutning av NTN, Næringsforum og N&U Næringspark  Sats på kompetanse og samarbeidstiltak – og målrette mer til den yngre garde!  Behov for en sparringpartner og støttespiller underveis – og etter etableringen….noen som bryr seg!  Sett krav til etablereren…..

13 Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad13 Flere utsagn….  Sats på Tunhovd som reiselivsområde – look to Nesbyen….må vi melde overgang til Halling`an?  Fysisk avstand til de sentrale byene og markedene er problematisk – fordyrende men nødvendig - må bygge relasjoner!  Bygdedyret lever for sterkt i Numedal! Misunnelse + manglende kompetanse….krever konstant mottrykk!  Hallingene er mer kremmere enn oss….  Vi har ikke råd å si nei….utgangspunktet må være ja!


Laste ned ppt "Siv.agr. Dag Åsmund Bilstad1 Evaluering – en oppsummering Tilbakemelding fra en del av mottakerne av næringsfondmidler fra Nore og Uvdal kommune 99-03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google