Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips
Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole Ny GIV i teorien er noe annet enn Ny GIV i praksis

2 HER ER VI Nemi og Cyan «Nemi» av Lise Myhre

3 HIT VIL VI Pondus og Beate med sønnen Påsan «Pondus» av Frode Øverli

4 Hva kjennetegner eleven?
Mangelfull basiskunnskap Sliter med grunnleggende begreper Mangler grunnleggende læringsstrategier Gir lett opp De kjeder seg Lav selvtillit Innesluttethet eller utagerende adferd Har falt av lasset allerede på barneskolen Vet ikke hva de enkleste begrepene betyr – tør ikke si ifra Den viktigste er lesing. Ikke mer enn 500 år siden vi lærte det. Før hadde vi andre strategier. De fungerte de også

5 Ny GIV handler om 2 ting: MOTIVASJON MESTRING

6 Hvordan skal vi få det til?
Relasjonsbygging Klasseledelse Dette krever hardt arbeid

7 «Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid
«Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid. Det er derfor det er en hemmelighet for de fleste.” (Mark Twain)

8 Relasjonsbygging Selve nøkkelen til læring
Kjente tilbakemeldinger: «Nå må du jobbe!», «Ta deg sammen!» eller «Du prøver jo ikke engang» Vi må møte dem med klare forventninger, krav Eleven må oppleve å bli sett og å bli tatt på alvor Konstruktive tilbakemeldinger Vi må like ALLE Den uformelle samtalen Eleven må oppleve å bli sett, hørt og trodd på De må stole på deg Ingen tvil om at kjemi har en del å si

9 Klasseledelse - Lærersamarbeid - Forutsigbare regler og rutiner
- Rydde plass til diskusjoner og samtaler - ”Tidstyvene” - Vis elevene at vi har tro på dem ved å gi dem ansvarsområder og ved å stille krav - Vær ærlig - Tidlige tiltak og reaksjoner - Trivselskontrakt - Involver de foresatte(?)

10 Hva sier elevene om Ny GIV?
Liker opplegget Liker organiseringen Engasjerte lærere Alle vil fortsette til neste år Får bedre karakterer Føler seg ikke stigmatisert Godt å ikke være alene Økt motivasjon Liker rommet og stolene 

11 På Fyllingsdalen Forkurs/intensivkurs Informasjon på foreldremøte
Utvelgelse Tett oppfølging Fleksibilitet og velvilje fra ledelsen

12 Elever fra ulike utdanningsprogram sammen
Velfungerende teamarbeid Nært knyttet opp til vår utviklingsplan; redusere antall IV og hindre frafall Vurdering Karakterutvikling: 3,16 – 3,32

13 Noen veier inn: Strategier for å tilegne seg kunnskap er nyttig i ALLE fag De må brukes og internaliseres for at de skal «funke» Målet er at eleven skal få et bevisst og reflektert forhold til egen læring Noen (mange) har ingen ide om hvordan de lærer

14 BISON: BILDER OG BILDETEKSTER INNLEDNING SISTE AVSNITT OVERSKRIFTER
NØKKELORD OG ORD SOM SKILLER SEG UT Studer all bilder og illustrasjoner, også tabeller og skjemaer. Husk å lese bildetekstene også. Les innledningen til teksten. Innledningen er det første avsnittet i teksten. Der pleier forfatteren å skrive noe om hva hele teksten handler om. Les siste avsnitt i teksten. Der skriver forfatteren ofte et lite minisammendrag. Les alle overskriftene i den teksten du skal lese. En lang tekst er ofte delt opp i mindre deler, hver med sin overskrift.

15 Dobbelt refleksjonsnotat:
Dato: Dette tror jeg betyr Før lesing Dette tror jeg betyr Etter lesing

16 Kapitteloversikt: Side Finn alle overskrifter
Forklar hva du ser på bildene Hva viser tabellene? Skriv ned ord som er forklart Lag egne spørsmål/svar ut fra underoverskriftene

17 Logg Navn og dato Mål for dagen Dette skal jeg gjøre i dag
Dette har jeg gjort i dag Dette har jeg lært i dag

18 Lesing og skriving: To grunnleggende ferdigheter
Ikke utelukkende knyttet til norskfaget Behov for kartlegging Konkrete arbeidsmål; hva er det de skal lære + strategi Tilbakemelding, underveisvurdering og framovermelding + samtalen Varierte undervisningsmetoder er bra Her er noen forslag:

19 Veiledet lesing «Hjertelekse» Rollekort; strukturerer samtalen om skjønnlitteratur Førlesningsaktivitet; forberede eleven Rammer for skrivingen og hjelpeord gjør at eleven lettere kommer i gang Kan brukes på alle type tekster (i alle fag)

20 Andre skriveøvinger og igangsettere:
Bussturen; hva ser du, hva hører du, hva lukter du? SKRIV.NO Å skape nye dikt av dikt; «kjøleskap-poesi» Ordslanger (Eks. Hus – hustak – takpapp – papptallerken osv.) Tøysefortellinger Skriveinspirasjon ut fra et bilde Snorkort Straffekort

21 Lage sammensatte ord og skape en fortelling:
Hva er et Ny GIV-foster? Fosterfaste? Ny GIV- prest? Definisjoner på ord Loop Ny GIV Nøkkel Prest Foster Pyroman Faste

22 Informasjon Lesesenteret Skrivesenteret udir.no Håndboka

23 «Zofies verden» av Grethe Nestor og Norunn Blichfeldt Schjerven


Laste ned ppt "Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google