Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrive og studieteknikk V/ Espen Schønfeldt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrive og studieteknikk V/ Espen Schønfeldt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrive og studieteknikk V/ Espen Schønfeldt
Mål Skape en nye erkjennelse om hva læring er Gi deg konkrete verktøy som du kan bruke når du kommer tilbake til jobb Læringsprinsippene: Oversikt detaljer oversikt All effektiv læring bygger på noe du kan i fra før av

2 Min første dysleksidefinisjon
Et uhelbredelig handikap Skolen gjør hva de kan, grunnen til at jeg ikke lærer er min uhelbredelig dysleksi Uansett hvor mye jeg leser så lærer jeg ikke noe mer Dysleksi er et medfødt handikap som ikke kan behandles Lat: Grunnen til at enn ikke lærer er at en ikke jobber nok Dysleksi gir godt grunnlag for medlidenhet

3 Hva er dysleksi Dysleksi er et medfødt handikap
Det er ofte en sammenheng mellom dysleksi og språkvansker Dysleksi kan forårsake konsentrasjonsvansker Dysleksi kan forårsake motivasjonsproblemer Dysleksi er et medfødt handikap og et dynamisk handikap Dyslektikere har 10 ganger så stor sannsynlighet for å bli en gründer enn skoleflinke Bortlæringsvansker En god lærer er i stand til å undervise de elevene enn har Dysleksi handler om å lære på en annen måte 28 av 30 lærere innrømmer at de ikke vet hvordan de skal undervis elever med dysleksi I Norge går det ut over 3 ganger så mange elever med lese og skrivevansker som i Finland Dyslektikerens Strategivansker God metode kan kompensere for mye Dette handler om studieteknikk Det er ofte viktigere hva en tenker om sitt eget handikap en hvor alvorlig handikapet er

4 Drøm X Tro = Motivasjon Hvorfor er det viktig å drømme
På Yail universitet gjorde de enn undersøkelse som viste at 3% av studenter har skrevet ned sine mål. 20 år senere tente disse tre % like mye som 97 personene til sammen Forskjellen mellom mål og drømmer Laban tanker

5 Tro Sannhetens betydning
Hva hjelper det med drømmer om du ikke har tro på å lykkes med de Trossetninger De som lykkes begynner med det de kan, mens de som mislykkes begynner å tenke på det en ikke kan. Drømmer skaper tro Historier skaper tro Metoder og erfaringer skaper tro

6 Læringsprinsipper All effektiv læring bygger på prinsippet oversikt detaljer oversikt. Nesten alle bøker og undervisning bygger på at studenten går fra detaljer til oversikt All effektiv læring bygger på at du tar utgangspunkt hva en kan i fra før når en skal lære seg noe nytt Du lærer 12% av det du leser og 20% av det en hører og 80% av det du gjør

7

8

9 Alle fag er sted i mellom 2-5 basisbegreper som du må kunne og ikke 100
Elektro faget som eks På elektrofaget er 768 sider med forskrifter og normer som en må kunne Det å bare gi en dyslektikere disse to bøkene kan best sammenlignes med å gi en telefonkatalog til enn funksjonsfrisk

10 Hva vil det si å skrive godt
Før trodde Det er skj, kj sj lyder Det er stumme bokstaver Det er dobbelt konsonanter Det er komma regler Det er preposisjoner Det er grammatikk Stumme bokstaver Innledning hovedel og en avsluttning Nå vet jeg Det handler om å vise det jeg kan Det handler om å anvende det jeg kan Det handler om å kunne overbevise andre Det handler om å tenke Det handler om å lære Det handler om å huske

11 Å skrive handler om å kunne skille det viktige fra det uviktige
10 til 15% av det som står i en lærerbok er viktig resten er uviktig eller bare nøkkelord Øvelse Skriv nøkkelord av dagsnytt 18 i 10 min Hvorfor Det går så fort at vi kan skrive ned alt Det går så fort at du ikke kan skrive setninger Det er en viktig øvelse for å kunne skille det viktige fra det uviktige

12 Skrive godt handler om å svare på gode spørsmål
Hvorfor For når du skriver så svarer du på spørsmål Fordi når du stiller spørsmål så rydder du opp Hjelpespørsmål Hva er saken ?(overskrift) Hvorfor er dette en viktig sak ?(ingress) Hva er barkrunn for saken ? Hva er å årsaken til det som har skjedd ? Hva er utspillet ? Hva er reaksjonene på utspillet?

13 Det å skrive godt handler om å skrive overbevisende
Hva er det å skrive overbevisende Det er at leseren blir overbevist om at du har rett Det er at leseren er overbevist om at du kan ditt fag godt Det å overbevise vil si at du også er i stand til å kunne ta hensyn til motforestillinger (drøfte, Redegjøre) Hvordan Gruppere argumentene For det første for det andre for det trede Være en god advokat Argumenter er det samme som avsnitter

14 Det å skrive godt handler om å ha et godt nedslag
Hva er en god avslutning Det er riktig konklusjon på bakgrunn av enn overbevisende argumentasjon Leseren skal tenke at dette det virker fornuftig Nå skal du vise at du er i stand til å anvende det du tidligere har redegjort for Det er det som skal få brikkene til å falle på plass All god læring og skriving bygger på prinsippet på oversikt detaljer oversikt

15 Studieteknikk Hvorfor er det å kunne stille spørsmål noe av det viktigste du kan lære deg

16 Kunsten å stille spørsmål
Roma og Folkemuset Å lese uten å tenke er det samme som å pløye uten å forstå Når en leser er er en dårlig kopimaskin som register ca 12% av det en leser. Når en stiller spørsmål kan en gå utover det som står i pensum Det er forskjell på å gjengi et pensum og det å kunne anvende et pensum. Når du stiller spørsmål så anvender du pensum

17 Kunsten å stille gode spørsmål
Strukturert ide dugnad S Oppgave: svineinfuensa Hva Hvem Hvorfor Når Hvordan Hvilke

18 Disponering Hva er disponering Det er det samme som vi gjorde i sted
Det er å finne overskriftene Det er å finne argumentene Hvordan Se over det du skrev på ide dugnaden Se etter poenger som ligner på hverandre Bruk hjelpespørsmålene Finn overskriften

19 Tanker om tid Tanker om tid Viktig og haster (henge med)
Viktig og ikke haster ( ta igjen) Ikke viktig og haster ( feilprioriteringene) Ikke viktig og ikke haster ( tidssløsing og den bedagelige nødvendighet)

20 Dagens indigrenser Planlegging Hva skal jeg kunne når dagen er over
Hvor lang tid skal jeg bruke på å lære meg det Ferdighetsutvikling ( viktig og ikke haster) 20 min Innlæring ( viktig Strukturert idedugnad 10 min Disponering ( oversikt) Innlæring og lesing (detaljer) Disponering 2 oversikt og reppeitsjon


Laste ned ppt "Skrive og studieteknikk V/ Espen Schønfeldt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google