Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgangsprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgangsprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgangsprosjektet

2 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo

3 Risikofaktorer i forbindelse med frafall i vgs.
Lave karakterer – økt frafall Gutter har det verre enn jenter Barn fra familier med lav utdanning Ikke – etniske nordmenn er overrepresentert. Store forskjeller på studieretninger. Hva skjer med de som ikke fullfører videregående skole?  Dårligere forutsetninger på arbeidsmarkedet Lavere inntekt Høyere arb ledighet Benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd Klar sammenheng mellom frafall i videregående skole, sosial ekskludering, kriminalitet, dårlig helse og lave materielle levekår Falck m. fl 2009, i utdanningsspeilet, 2012 Betydelige samfunnsøkonomiske kostnader.

4 Hva er Ny GIV? Sikre overgangen til videregående skole
Både i ungdomsskolen og videregående Hindre «drop-out» Grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier Selvtillit, mestring og motivasjon På u-trinnet: kort og intensiv oppfølging i vårtermin Elevene følges spesielt opp på vidergående

5 Kjernen i Ny GIV Fange opp de elevene som har et uutnyttet potensiale
Nytt syn på skole, læring og seg selv Tilpasset opplæring «Vurdering for læring» Tett relasjon lærer-elev. Liten gruppe – gir andre muligheter. Grunnleggende ferdigheter – ny innfallsvinkel Konkretisering

6 «Hva er ditt forhold til skolen?»
Alle elevene skrev et oppstartsbrev basert på noen spørsmål fra oss. Et av disse var: «Hva er ditt forhold til skolen?»

7 « det er litt vanskelig å si
« det er litt vanskelig å si.. Ser på skolen som et sted med smartinger, alle utenom meg..»

8 «Trist, umotivert, en får kun vise hva en er dårlig til og ikke hva en er god til..»

9 «jeg synes det er vanskelig å huske ting og så er jeg veldig lei av skolen generelt..»

10 «Dårlig. Kom dårlig ut i niende fordi jeg sluttet å bry meg om skolen
«Dårlig.. Kom dårlig ut i niende fordi jeg sluttet å bry meg om skolen. MASSE jentekrangler og dårlige venner ++ at det skjedde mye dumt hjemme»

11 «Jeg har ikke noe særlig bra forhold til skolen fordi jeg ikke liker lærerne..»

12 «På skolen er det mye som er vanskelig
«På skolen er det mye som er vanskelig. Det kan det av og til være hjemme også.»

13 «jeg hater å få tilbake prøver
«jeg hater å få tilbake prøver. Jeg ser de andre sine karakter og vet innerst inne at dette kunne jeg klart like bra..»

14 «Alt er vanskelig fordi jeg henger etter i alle ting og vi går bare videre hele tiden..»

15 Ny GIV eleven Ofte mangelfull basiskunnskap
Sliter med grunnleggende begrep Begrenset ordforråd Mangler læringsstrategier Mangler «motor» og «kondisjon» Lav selvtillit og dårlig selvbilde Elevene er de svakest presterende elevene på 10. trinn/ Vg1/ Vg2 Felles for elevene er at de mangler motivasjon Har ikke innarbeidet grunnleggende læringsstrategier Mange elever vet rett og slett ikke hvordan de skal løse de ulike arbeidsoppgavene de møter De har ofte mangelfull basiskunnskap og grunnleggende ferdigheter Sliter med grunnleggende begreper Gir lett opp, mangler ”motor” og ”kondisjon” og uttrykker at de kjeder seg Er vant med tilbakemeldinger av typen: ”Skjerp deg litt!” eller ”ta deg sammen! ” Mange har lav selvtillitt og dårlig selvbilde Mange kompenserer med innesluttethet eller med utagerende oppførsel Motivasjonsarbeidet i enkelte klasser på videregående kan være mer omfattende og utfordrende enn i en normal klasse på ungdomstrinnet

16 Så her var vi… Hvordan nå disse elevene?? Stort fokus på:
ansvarliggjøring forventninger mestring relasjon lærer –elev «Den gode samtalen» Lærestrategier Alternative prøveformer

17 Ny GIV på Kirkevoll Startet med 9 elever, avsluttet med 8
2 lærere – et godt team Fast rom Facebook gruppe Samtale sentralt Godt humør

18 Dette har fungert for oss
Stort fokus på relasjon lærer – elev. Samtale, feed - back fra elev. Korte økter, kjappe oppsummeringer, hele tiden sjekke at alle er med Bruke øktene annerledes. Veilede under «testsituasjon.» sette dem på sporet og hjelpe dem til å få ut alt de kan! Skriveøkter der vi jobber med å bygge tekst sammen. Stillasbygging, modellering fra lærer på det nivået eleven trenger det Mye refleksjon rundt egen læring. Samtale om læringen. Hvordan lærer jeg best? Klare mål, gangbare skritt. Å tegne for å huske. Alternativer til vanlige algoritmer. Viktig at disse elevene opplever at det er greit å bruke en annen metode. Bl.a. å gange med fingrene, bruke tellebrikker el. base 10 el. annen form for visualisering. Et ess i ermet Brøk domino, brøk kamp, legge tall på tallinjen Algebraspill Mye alternativ metode og konkretisering – MEN, det viser seg at også tradisjonell tavleundervisning fungerte bra.

19 Takk for oss! Kontaktinfo: Randi Hole, randi.hole@bergen.kommune.no
Ingvild Nicolaysen, Begge Kirkevoll skole, Bergen


Laste ned ppt "Overgangsprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google