Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYR Ny GIV 09.11.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYR Ny GIV 09.11.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYR Ny GIV

2 Hva er FYR? Fellesfag Norsk, engelsk, matematikk
Yrkesretting Konkret sammenheng med yrkesfaget Relevans Faglig, samfunns-, ungdoms- Eller: Hvordan få til god undervisning på YF? Ny GIV

3 Hvorfor FYR? Stort frafall i videregående skole, spesielt på YF
Ny GIV

4 Organisering 1 knutepunktskole per fylke
1 knutepunktlærer norsk 1 knutepunktlærer engelsk 1 knutepunktlærer matematikk Akershus = Skedsmo videregående skole Norsk: Randulf Rønningen Engelsk: Marina Bråthen Matematikk: Tor Arne Holm Ny GIV

5 Tilbake til FYR Yrkesrette fellesfagene. Gjøre fellesfagene relevante. Er dette «keiserens nye klær»? Noe vi har gjort i alle år? Ja: Nei: Ny GIV

6 Utfordringer – vgs YF Elevene er lite motivert for teorifag
Læreplanene blir for akademiske/abstrakte Norsk er et 2-timersfag (over 2 år) Engelsk (3+2) har felles eksamen på YF og ST Løsning: Yrkesretting og relevans Ny GIV

7 Utfordringer – ungd.sk Mange teoretiske fag
Alle elevene skal ha alle fagene Liten mulighet for yrkesretting Løsning: Relevans Ny GIV

8 Utfordringer er til for å løses! Ny GIV

9 Læreplananalyse – norsk YF
Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kompetansemål Aktuelle undervisningsemner Merknad Mestre ulike skriveroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv Blogg, leserinnlegg/ nettkommentar, søknad, CV, rapport, logg, instruksjoner Ny GIV

10 Læreplananalyse – norsk YF
Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kompetansemål Aktuelle undervisningsemner Merknad Drøfte innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Skjønnlitteratur – noveller/dikt (Science –fiction/Fantasy?) Sakprosa – instruksjoner, læreboktekster, fagtidsskrifter m.m. Utfordring! Sammenheng med muntlige tekster Ny GIV

11 Læreplananalyse – norsk u.sk
Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar Ny GIV

12 Læreplanen er relevant!
Du finner aktuelt stoff her! (Bl. a) Ny GIV

13 Mal undervisningsopplegg
TITTEL/ILLUSTRASJON Interessevekker Involverte fag (yrkesretting/relevans) OM UNDERVISNINGSOPPLEGGET Omfang Rammer LÆREPLANMÅL ELEVENES SLUTTKOMPETANSE Hvilken kompetanse skal eleven oppnå Ny GIV

14 Mal undervisningsopplegg – forts.
FORSLAG TIL GJENNOMFØRING Hva gjør eleven i programfaget? Hva gjør eleven i fellesfaget? Trinnvis beskrivelse VURDERING FOR LÆRING Tips om vurderingsmåter VURDERING AV LÆRING Tips om vurderingsform Ny GIV

15 Eksempelopplegg Munnleg framføring. Forteljing. Ny GIV

16 Skriveprossessen Å ha noe å skrive om Samtale Å komme i gang
Modelltekst/mønstertekst Startsetning Diktat Tekstlengde Å gjennomføre skriveoppgaven Temasetninger. Innledning og avslutning Tekstbinding Å revidere teksten og gi funksjonell respons Å fullføre arbeidet med en tekst Ny GIV

17 Førskriving/tenkeskriving
Still konkrete spørsmål (setninger) Gi en kort, men fastsatt tid La alle lese opp svaret sitt Jeg tror novellen «Snømannen til Erling» handler om … Ny GIV

18 Førskriving/tenkeskriving
Nå tror jeg «Snømannen til Erling» handler om … Ny GIV

19 BISON Bilder og bildetekster Innledning Siste avsnitt Overskrifter
NB!-ord = kursiv, understreking o.l. Ny GIV

20 Skrivehjulet Utgangspunkt i skrivehandling - ikke sjanger
Ny GIV

21 Skrivehjulet Skrivehjulet Ny GIV

22 Konkretisering Lage undervisningsopplegg!
Prøve ut undervisningsopplegg! Evaluere undervisningsopplegg! Ny GIV

23 Skape Forsøke Dele Ny GIV

24 Resultat Fornøyde og motiverte elever (og lærere) Ny GIV


Laste ned ppt "FYR Ny GIV 09.11.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google