Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og næringsliv i Drammen sentrum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og næringsliv i Drammen sentrum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og næringsliv i Drammen sentrum

2 Oppdraget Vedtaket i bystyret 23.11.2010: ”Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening å gjennomføre en studie med etterfølgende tiltaksplan for å fremme handel og servicenæringen i sentrum. Forslag til tiltaksplan bes lagt fram for bystyret i forbindelse med 2. tertial.”

3 Prosessen • Studier og analyser: Sentrumsprosjektet • Utfordringer og muligheter: SWOT-analyse 09-10.02.11 • Diskusjon av tiltak: Referansegruppe 06.09.11 • Forslag til mulige tiltak legges frem på Frokostmøte 28.09.11. • Forankring i Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening • Tiltaksplan legges fram for bystyret i forbindelse med 2. tertialrapport i løpet av høsten.

4 Utfordringer: SWOT-analysen 09-10.02.11 Tilgjengelighet til sentrum • Generelt • Bybrua, funksjon og standard • Parkeringstilbudet Sentrumsfunksjoner og byutvikling • Fysisk utforming og aktivitet • Attraktive sentrumsboliger • Flere arbeidsplasser • Byutviklingen krever nye større grep Bydrift (organisering, drift og vedlikehold) • Vedlikehold av gater, plasser og torg • Aktivitet og åpningstider • Driftsøkonomien er avgjørende for næringslivet • Bybrua Markedsføring, informasjon og aktiviteter/events • Markedsføringen • Kommunikasjonen kommune/næringsliv • Aktiviteter og ”festival planning” Andre utfordringer • Areal- og transportstyring – lokalt og regionalt • Befolkningsvekst og –sammensetning • Økonomisk utvikling

5 Overordnete rammer • Sikre sentrums regionale rolle i Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-23 • Revidering kommuneplan • Revidering av KDPL for Sentrum Byutvikling • Arbeid med egen sentrumstrategi : - rammebetingelser for fortetting - lokalisering av ny virksomhet - gjennomføring - kommunens aktørrolle - markedsføring (videreføring Omdømmeprosjektet) Bydrift • Sikre bedre vinterdrift • Sikre et rent sentrum • Felles åpningstider • Aktiv bruk av byrom (gater, plasser) Tilgjengelighet • Parkering - endring offentlig/privat parkeringsordning - nye offentlig/private p-hus - bedre sykkelparkering, spesielt jernbanest. • Kollektivtrafikk - bedre busstilbud - bedre traséer og holdeplasser - utrede bybane • Sykkel - reetablere bysykkelordning Bybrua • Avklare nytt kjøremønster • Oppgradering av Bybrua Informasjon • Bedre informasjon kommune-næringsliv Diskusjon av tiltak: Referansegruppe 06.09.11

6 - ATP for Buskerudbyen 2012-23 (pågår) - Bystrategi : kommuneplanens samfunnsdel (2012) - Strategisk næringsplan for Drammen (pågår) - Videreføring Omdømmeprosjektet (avklaring pågår) - Nytt p-hus på Strømsø (start høsten 2011) - Utvikling av bedre busstilbud (pågår) - Utrede busstraséer og holdeplasser (pågår) - Reetablering bysykler (våren 2012) - Kommunal avtale om brøyting (pågår) -Avklaring nytt kjøremønster på Bybrua (våren 2012) - Frigivelse av arealer (pågår) Pågående tiltak og prosesser

7 Transformasjons- og fortettingsområder STRØMSØ BRAGERNES TRAVBANEN SUNDLAND NYBYEN TOLLBUKAIA BRAKERØYA TANGEN/ NØSTED

8 Forslag til mulige tiltak Strakstiltak (1-2 år) • Parkeringsordning - prøveordning basert på offentlig-privat samarbeid • Felles åpningstider i sentrum • Vinterdrift - abonnementsordning - prioritering av sentrumsområder • Oppgradering av Bybrua - fysiske tiltak på kort sikt - idékonkurranse eller lignende for fremtidige tiltak

9 Forslag til mulige tiltak Tiltak på sikt (3-4 år) forts. • Egen strategi for utvikling av sentrum - arealplan med rammebetingelser for fortetting - gjennomføring av fortettingsprosjekt (utbyggingsavtaler, urbant jordskifte, ekspropriasjon) - kommunens aktørrolle (oppkjøp, partnerskap) - parkeringsregime, p-husstrategi • Bedre informasjonen mellom kommune og næringsliv: - synliggjøre rammebetingelser - kunnskapsutveksling - markedsføring

10 Forslag til mulige tiltak Tiltak på sikt (3-4 år) • Utvikling av samarbeidet mellom næringsdrivende i sentrum: - eiendomsutvikling - utvikling av handelstilbudet (markedsføring, vareutvalg, logistikk, fysiske tiltak) • Utvikle nye aktiviteter/events i sentrum


Laste ned ppt "Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og næringsliv i Drammen sentrum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google