Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen en sykkelby med potensiale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen en sykkelby med potensiale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen en sykkelby med potensiale
Einar Grieg mandag 7. april 2014

2 Et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter. I perioden skal det investeres for nær 12,7 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen.

3 bergensprogrammet.no

4 Sykkelstrategi for Bergen 2010 - 2019
Ambisiøs sykkelstrategi vedtatt i bystyret april Kunstig lav sykkelandel i Bergen Analyser viser at 40 % av alle arbeidstakere i Bergen bor mindre enn 5 km fra arbeidsplassen, og 70 % nærmere enn 10 km.

5 Handlingsplan Dette er en handlingsplan knyttet til hva som må til for å nå målene i strategien, og ikke i forhold til hvor mye ressurser som er satt av pr i dag. Sykkelstrategiens mål for 10 års perioden er ambisiøse. Anbefalte tiltak vil ikke kunne la seg gjennomføre innenfor dagens rammer av økonomiske midler og personell. Handlingsplanen gir grunnlag for opptrapping av sykkelsatsingen for å nå målsettingene.

6 Handlingsplan Finansiering av handlingsplanen sikres gjennom plan- og byggeprogrammet i Bergensprogrammet, Nasjonal transportplan, belønningsmidler og ved hjelp av utbyggingsavtaler eller andre finansieringskilder. Handlingsplanen har fokus på infrastruktur på samme måte som i strategien, og utbygging og forbedring av hovedrutenettet står sentralt. De fleste infrastrukturtiltakene ligger derfor på hovedrutenettet. Selv om hovedfokuset ligger på infrastruktur, er det avgjørende for måloppnåelsen for sykkelstrategien at det også utføres andre typer tiltak for å fremme sykling. 100 millioner i 2014

7 Hovednett for sykkel • Hovedrutene skal tilrettelegges for effektiv transportsykling i 30 km/t • Den syklende skal oppleve kontinuitet og god tilgjengelighet i hovedrutenettet • Gående og syklende skal skilles, enten på sykkelveg med fortau eller med sykkelfelt i kjørebanen • Hovedrutene skal være attraktive og trafikksikre

8 Erkjenner utfordringene

9 Vinterstandard Fjøsangerveien

10 Sykkelvei med fortau

11 Sykkelfelt

12 Sykkelfelt eller sykkelsti?

13 Sykkelbyavtalen Prosjektgruppen skal arbeide med følgende områder:
Utarbeide prosjektplan for mobilitetsarbeid for sykkel i Bergen for avtaleperioden Utarbeide og iverksette årlig tiltaksplan for «ikke-fysiske» tiltak Initiere holdningsskapende tiltak og kampanjer Innhente nødvendig statistikk for sykkel i Bergen 2 millioner årlig

14 Vi skal stimulere folk til å sykle mer ved å:
Skape positive assosiasjoner; sykling er moro, kult, frihet og uavhengighet, og sykling bidrar til bedre bymiljø og nærmiljø. Bruke rasjonelle budskap; sykling er enkelt, praktisk, lønnsomt, billig, hurtig, miljøvennlig, trygt og gir god helse. Alminneliggjøre sykling.

15

16 RVU 2013 Nyanser i resultatene for sykkel:
Arbeidsreiser på sykkel i Bergen virker å være ganske stabil, faktisk en liten økning (usikker på om den er signifikant) med andel fra 6,1 til 6,5. Arbeidsreiser på sykkel til Bergenhus og Årstad holder ennå litt høyere nivå enn Bergen samlet, ca 7,5 %. Stabilt fra 2008. Det er barn og ungdom opp til 25 år som svikter sykkel. De over 25 år er stabile brukere og faktisk med en liten økning…. (her er det sett på hele RVU området).

17 Småpudden + Nygårdstangen

18 Ny sykkelvei åpner 8. mai kl 11
Lars Hillesgate Ny sykkelvei åpner 8. mai kl 11


Laste ned ppt "Bergen en sykkelby med potensiale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google