Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 2020

2 Bystyrets vedtak om kunnskapsbyen
Trondheim kommune skal innta en aktiv rolle i utvikling av kunnskapsbyen og kunnskapsregionen Rådmannens bes jobbe videre med strategier for kunnskapsbyen- og regionen uavhengig av hvor NTNU og HiST ønsker å lokalisere seg

3 Bystyrets vedtak om samlokalisering
Bystyret ser bynær samlokalisering av NTNU og HiST som et viktig grep for å realisere kunnskapsbyen- og regionen

4 Strategi for fysisk byutvikling
Lokalisering av NTNU og HiST i området Teknobyen-Øya-Gløshaugen er i tråd med overordnet byutviklingsstrategi: Fortetting Rett virksomhet på rett sted

5 Transport og tilgjengelighet, Elgeseter
Generelt: god tilgjengelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende Avviklingsproblemer i Elgeseter gate m.fl. i rushtiden, store problemer med luft og støy Trafikken i området vil øke uansett om NTNU og HiST samlokaliserer i området eller ikke Nødvendig med tiltak!

6 Tiltak – helhetlig pakke
Parkeringspolitikk Styrke kollektivtrafikk Fysiske tiltak for å bedre situasjonen

7 Parkeringspolitikk St. Olavs hospital: 20% av de ansatte har p-plass, avgiftsbelagt NTNU Gløshaugen: 45% av de ansatte har p-plass, avgiftsfri Samordning og samme parkeringspolitikk som på St. Olavs vil begrense trafikkøkningen mot 2020 med 5%

8 Fysiske tiltak transport
Krysset Olav Kyrres gate – Elgeseter gate Høgskoleringen – rundkjøring i Strindvegen Lokk fra Pr. Brochs gate til Abelsgate Internt tiltak innenfor prosjektet Kostnadsramme 230 mill. kr.

9 Finansiering av tiltak
NTNU og HiST Trondheim kommune Statens vegvesen

10 Boligpolitikk - studenter – hyblifisering; vedtak i Boligprogrammet 3
Bedre kunnskap om studenters boforhold og endringer dette gir i boligmarkedet TK skal i samarbeid med SiT og andre aktører utrede muligheter for bygging av nye studentboliger med vekt på studentenes preferanser Vurdere innføring av lokal vedtekt til PBL med hjemmel til å avslå ombygging til hybler i områder med hyblifiseringsproblem Utrede omfanget av ulovlige hybler og reelt behov for nye hybler

11 Eget prosjekt TK-SiT Følger opp vedtaket i Boligprogrammet
Ser spesielt på muligheter og utfordringer ved en evt. samlokalisering Deler inngår i bystyresaken Egen rapport ferdig i oktober

12 Videre planprosesser Rullering av kommuneplanens arealdel, overordnet Konsekvensutredning, pågår Planarbeid i Elgeseterområdet Andre planprosesser på vent Oppstart planprosess knyttet til Elgeseter gate

13 Medvirkning i planprosessene
Berørte partner inviteres til medvirkning ved arealplanlegging i henhold til PBL Dette innebærer: muligheter for innsyn i planforslagene som er under utarbeidelse og beslutningsprosesser muligheter til å gi innspill Bystyret er planutvalg for Trondheim kommune. Møtene i bygningsrådet og bystyret er åpne for alle

14 Kunngjøringer Kunngjøring av alle planer, inkl. oppstart av planarbeid i Adresseavisen Offentlig ettersyn og vedtatte planer kunngjøres i tillegg på kommunens hjemmeside, på Bytorget og ved Trondheim folkebibliotek

15 Hvem inviteres til medvirkning?
Grunneiere innenfor planområdet  Naboer Offentlige etater Interesseorganisasjoner Velforeninger/borettslag Medvirkningens omfang og type kan variere fra plan til plan, avhengig av planens størrelse, omfang og konsekvenser for berørte parter.

16 Hvordan gi innspill? Brev: Nabolag kan skrive en felles merknad til planforslaget. Dette styrker vanligvis saken dersom det er flere naboer som er berørt. Kontaktpersoner bør oppgis ved innsending av felles merknader E-post til kommunen. Alle innkomne e-poster vedrørende saker arkivføres Politikertorg

17 Bystyresak i mai/juni Vurdere campusløsning etter NTNU og HiST sine styrevedtak Infrastrukturkostnader Transportmessige utfordringer Boligpolitiske utfordringer Drøfte TKs videre engasjement


Laste ned ppt "Trondheim 2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google