Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnstjerne Bjørnsons gate"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Fylkesveg Riksveg Fylkesveg

2 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - utvidelse
Buskerud fylkeskommune - handlingsprogram for fylkesveger : 62 mill kr i 2013 60 mill kr etter 2013 Midler for riksvegdelen er uavklart. Reguleringsplan startet - planprogram sendes ut

3 Planens avgrensing

4 Analyseområde

5 Reguleringsplaner på delstrekninger
1: Konnerudgata-Telthusgata 2: Telthusgata-Bangeløkka 3: Bangeløkka-Rundtom

6 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - Vegvesenets overordnede målsettinger
Det er viktig at Bjørnstjerne Bjørnsons gate fungerer kapasitetsmessig for å få riktig og god utnyttelse av sentrumsringen i Drammen. (Fra handlingsprogrammet 2010 – 2013). Mål for endring i transportmønsteret: Redusere omfanget av reiser med privatbil i forhold til 2009 og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel (Samarbeidsavtale mellom SD og Buskerudbyen)

7 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - Vegvesenets forslag til prosjektets mål
Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal fungere som en kapasitetssterk del av sentrumsringen. Dagens trafikkstrømmer skal optimaliseres innenfor en ramme av 0-vekst i biltrafikken på Strømsø.

8 Bjørnstjerne Bjørnsons gate – beskrivelse av tiltaket
Ombygging av eksisterende gate til gjennomgående 4-felt Kryssområder skal bygges om Anlegg for myke trafikanter Trafikkregulerende tiltak/gatebruk på Strømsø

9 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - tema i planprogrammet
- Sikkerhet/fremkommelighet for kjøretøy på sentrumsringen Sikkerhet og fremkommelighet for g/s Fremkommelighet for buss Bybilde/estetikk - Kryssinger i eller under gateplan Forholdet mellom kryssplasseringer og gatebruk for øvrig innenfor analyse- området (for eksempel busstrasé og bilbruk til stasjonen) Skoleveier Busstraséer og –prioritering

10 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - forholdet til bydelen
Kollektivknutepunkt K P-hus P

11 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - fremkommelighet buss
Kilde: Overordnet vurdering av framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken Urbanet Analyse/Multiconsult, Desember 2010

12 Forslag til prosess for planarbeidet
Informasjon formannskap: 7. juni Varsel om planoppstart/utlegging av planprogram: 8. juni Åpent møte: 14.juni Høringsfrist: 8. august Behandling i formannskap: 18. oktober Planprogram (behandles politisk) Bjørnstjerne Bjørnsons gate som del av trafikksystemet på Strømsø, informasjonssak formannskap Overordnede vurderinger (informeres politisk) Høring av 1. reguleringsplan på strekingen Konnerudgata – Telthusgata: februar – juni 2012 Planvedtak: juni 2012 Reguleringsplan(er) med beskrivelse og bestemmelser (behandles politisk) 2. og 3. reguleringsplan 2012/2013


Laste ned ppt "Bjørnstjerne Bjørnsons gate"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google