Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Sentrumskonferansen 26. September 2007 Levende Oslo v/byråd Merete Agerbak-Jensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Sentrumskonferansen 26. September 2007 Levende Oslo v/byråd Merete Agerbak-Jensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Sentrumskonferansen 26. September 2007 Levende Oslo v/byråd Merete Agerbak-Jensen

2

3 Levende Oslo •Videreføring av Hovedstadsaksjonen som ble avsluttet i juni 2005 •Samarbeid mellom Oslo kommune, staten og privat næringsliv i sentrum representert ved Byfolk og Oslo Handelsstands Forening •Målsetting: Gjøre Oslo sentrum mer attraktivt og tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende

4 Dette søkes oppnådd ved konkrete prosjekter som skal bidra til å: •Ruste opp gater, gågater, plasser og torg med vekt på god design og estetikk •Skape og utvikle gode møteplasser •Stimulere til mer effektiv kollektivtransport og bedre parkeringsdekning •Høyne standarden på renhold og snømåking •Etablere programmer for områder som belysning og blomster •Bidra til økt trygghetsfølelse for alle brukergrupper i sentrum •Stimulere til aktiviteter og arrangementer til alle årstider •Sikre medvirkning rundt utforming og finansiering

5 Organisering •Samarbeidsgruppen –Ledes av byrådsleder/byråden, gruppen koordinerer arbeidet og prioriterer tiltak •Fagutvalget (med et eget arbeidsutvalg) –Tverrfaglig sammensatt utvalg ledet av etatsdirektør Ellen de Vibe (Plan- og bygningsetaten), gir estetiske og arkitektoniske premisser for nye byrom •Funksjonsutvalget/referansegruppe –Representerer brukergrupper og organisasjoner, skal sikre medvirkning og forankring av prosjektene •Sekretariatet for Levende Oslo –Plassert i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, organiserer arbeidet i de ulike utvalgene og koordinere gjennomføring av prosjekter

6

7 Estetiske og arkitektoniske premisser for 5 byrom våren 2007: •Jernbanetorget kollektivknutepunkt –Norges største trafikknutepunkt •Vinkelplassen –Ny elegant plass på Majorstua •Arbeidersamfunnets plass –Utvidet plass ved Sentrum scene og Torggata bad •Europarådets plass –Sentralt myldreområde ved Kirkeristen •Olav Vs gate –Ny gågate fra Nationaltheatret ned mot Aker Brygge

8

9

10

11

12

13 Publikumskonkurranse – sommerblomster langs Karl Johan •Elever ved Gjennestad gartnerskole utformet fem forslag til plantesammensetning for 60 •Forslagene presentert i Oslonå (avis utgitt av Oslo kommune) og på Internett. Publikum invitert til å stemme frem sin favoritt. •Vinnerforslaget ”Symfoni” plantet ut juni 2007. •Stor oppslutning og stor medieinteresse

14

15 Prøveordning med gateverter •Prøveordning fra 7. mai – 23. desember 2007. •Uniformerte medarbeidere som oppholder seg i sentrumskjernen mandag t.o.m. lørdag fra kl. 10.00-18.00. •Gatevertene skal ha oversikt over gatebildet og bidra til å sikre generell orden og tilgjengelighet. •Gatevertene skal være tilgjengelige for publikum og turister og kunne bistå ved behov. •Gatevertene skal melde fra til ansvarlige offentlige instanser når de kommer over forhold som bør utbedres •Gatevertene tar kontakt med politiet ved truende eller kriminelle episoder

16

17

18 Nye prosjekter høsten 2007 •Grensen •Storgata •Rådhusgata •Torggata (østre del)

19 Utfordring ved gatefornyelse •Viktige gater med mange funksjoner: –Kollektivårer med buss og trikk –Transport av varer/ varelevering –Forretning, kontor og serveringssteder –Historiefortellende gateløp •Sterk trafikk krever solide løsninger •Bidrar til estetisk oppgradering av sentrum •Samarbeid med gårdeiere og handelsstanden lokalt

20

21 Hva har vi oppnådd •Økt oppmerksomhet på gatearkitektur •Etablert høy standard på sentrumsgatene –Granittfortau og gatestein –Universell utforming •Økt oppmerksomhet på renhold og vedlikehold •Økt oppmerksomhet på drift –Hvordan bruker vi byrommene våre –Hvordan kan sentrum utvikles videre

22 www.levendeoslo.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Sentrumskonferansen 26. September 2007 Levende Oslo v/byråd Merete Agerbak-Jensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google