Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bystyrets forventninger og rammer Fornye og forankre bystyrets visjon, ambisjoner og strategier fra 2003/2007 Tilrette for en grunnleggende debatt om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bystyrets forventninger og rammer Fornye og forankre bystyrets visjon, ambisjoner og strategier fra 2003/2007 Tilrette for en grunnleggende debatt om."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bystyrets forventninger og rammer Fornye og forankre bystyrets visjon, ambisjoner og strategier fra 2003/2007 Tilrette for en grunnleggende debatt om langsiktige veivalg og strategier Sikre bred medvirkning, som vektlegger innbyggernes og andre bybrukeres interesser Et regionalt helhetsperspektiv Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel = BYSTRATEGI Bystrategien vedtas av bystyret innen 2012 Bystrategien skal initiere behov for rullering av arealdel og andre temaplaner

3 3 Planarbeidet Før valget Planprogram Høring og offentlig ettersyn I valgperioden 2012-2015 Bystrategi 2013-2036, ferdig 2012 Medvirkning knyttet til valg av utviklingsretning/veivalg Høring og offentlig ettersyn 2013-2015 Kommuneplanens arealdel Temaplaner/kommunedelplaner Årlig Økonomiplan (prioritering av ressurser, fremdrift) Høring og offentlig ettersyn Virksomhetsplaner Medvirkning Høring og offentlig ettersyn

4 1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv 2011 2012 Valg Bystyret 2. Gangs behandling Bystrategi Bystyret 2. Gangs behandling Bystrategi Bystrategi for Drammen – hovedprosess 2011-2012 FSK/PU/BYS 1. gangs behandling Plan- program FSK/PU/BYS 1. gangs behandling Plan- program Bystyret 1. gangs behandling Bystrategi Bystyret 1. gangs behandling Bystrategi FSK/PU/BYS 2. gangs behandling Planprogram Nye fremtidbilder/ alternative utviklingsretninger FSK/PU/BYS 2. gangs behandling Planprogram Nye fremtidbilder/ alternative utviklingsretninger FSK/PU/BYS Rammer Bystrategi- arbeidet FSK/PU/BYS Rammer Bystrategi- arbeidet FSK/PU/BYS Valg av utviklings retning FSK/PU/BYS Valg av utviklings retning Planprogram Høring og offentlig ettersyn Planprogram Høring og offentlig ettersyn Alternative utviklings- retninger Medvirknings- prosesser Alternative utviklings- retninger Medvirknings- prosesser Bystrategi Høring og offentlig ettersyn Bystrategi Høring og offentlig ettersyn


Laste ned ppt "Bystyrets forventninger og rammer Fornye og forankre bystyrets visjon, ambisjoner og strategier fra 2003/2007 Tilrette for en grunnleggende debatt om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google