Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal 16.04.13

2 Organisering psykisk helsearbeid i Grimstad
Helse- og sosial (10 enheter, men 4 har oppgaver knyttet til psyk helse) Helsetjenesten Familiesenteret Fysio- og ergoterapitj. Helsest.- og jordmortj. Psykisk helse Folkehelse Miljørettet helsevern Legetjenesten Sosial- og barnevernstj. Rusfeltet Barnevernstj. Jobbsentralen m.m. Berge Gård senter Rehab.avd. Rehab.boliger psyk. helse Omsorgsboliger Bestillerenheten Vedtaksavd FoU avd.

3 Samhandlingsreformen – samhandling med sykehuset
Psykisk helse/rus tas inn i reformen i 2014? Hva må eventuelt forberedes i 2013? Forberedelser i gang – Østre Agder/Grimstad og sykehuset Sykehuset har utvidet åpningstiden for akutt teamet og endret rutiner for innleggelse og utskriving Endret på fordeling av antall plasser på DPS Byglandsfjord – økt antall plasser innen rusfeltet, nedgang psykisk helse Dialog mellom kommunene og sykehuset vedr. arbeid i team Sykehuset har økt fokus på utredning – bedre grunnlag for kommunene for å gi riktige tjenester

4 Intern samhandling og fokusområder
Tidlig innsats – levekår, velferd og økonomi Egenmestring – hjelp til å mestre egen hverdag, ansvarliggjøre Omdisponert 20 % stilling psyk helsearbeider til skolehelsetjenesten videregående skole Oppfølging av deprimerte mødre – rask igangsetting av psykisk helsehjelp ABUP på plass i kommunen hver måned Familieråd – samarbeid mellom tjenester til barn, unge og familier (barnevern, ppt, familiesenter, helsestasjon…) Organisering av tjenester til barn, unge og familier i Familiens hus Barn som bekymrer – samarbeid mellom helse, barnevern, ppt, barnhager Kvellomodellen (barnehager)

5 Intern samhandling og fokusområder
Frisklivssentralen - livsstilsendring 9te9 – aktiviteter på bakgrunn av interesser, aktiviteter for alle Samarbeid mellom rusfeltet og psykisk helse, team bl.a. Samarbeid med interesseforeninger og frivillige Flere gruppetilbud Samtaler og individuell oppfølging Noen trenger mer tradisjonell omsorg og da er kanskje hjemmetjenesten rette tjenesteyter? Rehabiliteringsboliger – mål å etablere seg i egen bolig Omsorgsboliger – har nok boliger nå, men ikke riktig type boliger.. Mangler foreløpig omsorgsboliger med heldøgns omsorg innen psykisk helse eller rus


Laste ned ppt "Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google