Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SØRLANDSMODELLEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SØRLANDSMODELLEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 SØRLANDSMODELLEN

2 Behandlingsbehov hos personer med førstegangspsykose
- som trenger innleggelse Oddvar Sæther Avdelingsleder Psykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling Sørlandet Sykehus HF Epost:

3 Sørlandet ~ 265 000 innbyggere 15 + 15 kommuner ABUP ARA 4 DPS
PSA = Kristiansand 7 døgn Arendal 4 døgn 7 mil

4 Arendal Kristiansand Spare penger Dreining av profil mot
førstegangs psykose Arendal Post Bjorbekk Enhet med 10 plasser Unge (< 35 år) med schizofreni Populasjon Vedtak om ansvar for førstegangspsykosene Arendal Post Bjorbekk Dagtilbud, Ambulant, Poliklinisk Post Bjorbekk 8 døgn 4 dagpasientplasser Kristiansand Post 2.1 Døgntilbud 10 plasser Post 2.1N 7 plasser sammen med like stor allm.psyk. post Kristiansand Post 7.1 Enhet 16 plasser Populasjon Kristiansand Post 2.1 Dagtilbud, Ambulant, Poliklinisk

5 Hvorfor i sykehuspsykiatrien?
Fordel Tilgjengelighet til sengebase Sikrer sømløs og rask overføring ved akuttinnleggelse Sikrer at pasientene får et spesialtilbud Lettere å holde fokus på pasientgruppen Sikrer kontinuitet i behandlingsperioden Så tidlig som mulig I kritisk fase Fare: Institusjonalisering Modellen er sårbar ved innsparingstiltak

6 Generelt Pasienter med førstegangspsykose skal tilbys et spesialisert og helhetlig utrednings- og behandlingstilbud. Et optimalt tilbud for denne gruppen pasienter kan inndeles i fem elementer: Oppdagelse Utredning Oppfølging/behandling Avslutning/overføring Evaluering/kompetansesikring

7 Elementer i behandlings- kjeden

8 Behandlingsforløp for FEP ved Sørlandet Sykehus HF

9 MODELL FOR FORSTÅELSE AV PSYKOSER

10 Noen elementer i behandlingen
Bekreftelse, anerkjennelse og akkomodasjon (Kierkegaard) Beskyttelse, støtte og struktur Trygghet og relasjon Medisinering Aktivisering

11 Relasjonsarbeid Målsetting: Mobilisering av pasienten som subjekt
Gjennom Virksomme relasjoner og prosess Menneskelig mangesidighet og miljøterapi Samvær, samhandling og samtale Samopplevelse og samarbeid Tilgjengelighet, vennlighet og toleranse, Respekt, mot, håp og aktiv interesse Behandling og rehabilitering – deler av samme sak

12 Hvorfor heldøgns tilbud?
Akutt psykose - viderebehandling uten opphold Avklaring rus/ ikke-rus Sikkerhet - suicidalitet Spørsmål om TPHV Utredningsopphold For å skaffe oversikt raskt Ved kontinuerlig observasjon Diagnostikk - logistikk i utrednings”pakken” Innslag av rus Raskere avklaring Raskere i posisjon ”I inngrep” raskere Kontroll på ytre usikre variabler Behandlingsopphold Får sikret at alle får de essensielle komponentene i ”god behandling”. Terapeutiske dilemmaer tilknyttet kjernefenomenene i psykoselidelsen Se prosessnotat v/overlege Sørlie

13 UTFORDRINGER Ved at en ny post 2.1 i Kristiansand skal betjene døgntilbudet til alle pasienter med førstegangspsykose i Agderfylkene, får den 30 kommuner å skulle samarbeide med. Det stiller store krav til samarbeidsrelasjonene med primærhelsetjenesten og med DPS – og med dynamikken innad i PSA (husk de 7 mil) Oppdagelse, henvisningskjede, videre oppfølging Bakgrunnsmateriale: Rapport om utredning av tilbudet til førstegangspsykosepasienter

14


Laste ned ppt "SØRLANDSMODELLEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google