Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAMILIENS HUS Hvor: Hoff Terrasse 20 (Senter for familiebarnehager)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAMILIENS HUS Hvor: Hoff Terrasse 20 (Senter for familiebarnehager)"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAMILIENS HUS Hvor: Hoff Terrasse 20 (Senter for familiebarnehager)
Når: Oktober 2010 For hvem: Familier med barn 0-12 år Mål: Å tidligere identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien Gi og formidle hjelp og bistand Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA

2 Mål for Familiens Hus • tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien • tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak • støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle • legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk • utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige • utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne • være tilgjengelig som møteplass der folk bor • formidle relevant informasjon Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA

3 Ressurser og fagpersoner i huset
Fast på huset: 1 stilling som leder for Familiens Hus 1 stilling som styrer for åpen barnehage Bidragsytere i ulike tiltak: Helsesøster/ jordmor Logoped/ spesialpedagog ICDP veileder Barnevernet Enhet for psykisk helse BUP Vest/ DPS Vinderen Frivillige /organisasjoner/ støtteforeninger Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA

4 3. NIVÅ 2. NIVÅ 1. NIVÅ Familiens hus 3. NIVÅ
Tertiærforbyggende tilbud Barn og familier med særskilte behov 2. NIVÅ Sekundærforebyggende tilbud Barn, unge og familier med individuelle behov 1. NIVÅ Primærforebyggende tilbud Alle barn og unge med familier 1. NIVÅ 3. NIVÅ 2. NIVÅ Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA Familiens hus

5 3. NIVÅ 2. NIVÅ 1. NIVÅ Familiens hus 1. NIVÅ
Primærforebyggende tilbud Åpen barnehage 9 mnd.kontroll Barselgrupper Informasjon om tilbud til barn og unge Base for familiebarnehagene Home Start, Kirkens Bymisjon Lunchtreff Fagfrokost Forum for råd og veiledning Kurs opplæring 1. NIVÅ 3. NIVÅ 2. NIVÅ Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA Familiens hus

6 3. NIVÅ 2. NIVÅ 1. NIVÅ Familiens hus 2. NIVÅ
Sekundærforebyggende tilbud ICDP grupper SMIL grupper for barn med foreldre som strever med psykiske og/ eller rusrelaterte problemer Råd og veiledning Home Start, Blå Kors Kveldstilbud for foreldre med lite nettverk. Lekotek Individuelle samtaler 1. NIVÅ 3. NIVÅ 2. NIVÅ Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA Familiens hus

7 3. NIVÅ 2. NIVÅ 1. NIVÅ Familiens hus 3. NIVÅ
Tertiærforbyggende tilbud Barnevernet : samvær under tilsyn 1. NIVÅ 3. NIVÅ 2. NIVÅ Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA Familiens hus

8 Litt fra ungdommen og foreldrene i bydelen:
”Det er vanskelig å ikke være perfekt i Ullern.” ”Vi er ikke problembarn – det er foreldrene våre som har store problemer!” ”Vi ønsker oss helsestasjon for ungdom på CC Vest” ”Alle foreldre er en ressurs for barna sine.” ”Snakk med foreldrene om bekymring!” ”Det finnes mye bra foreldrearbeid, natteravn og foreldre nettverk – snakk med oss!” Oslo kommune Bydel Ullern RISKBA

9 For å lykkes er vi avhengig av medarbeidere med MOT til å bruke det ekstra blikket og kunnskap til å HANDLE! …….et kontinuerlig arbeid uavhengig av prosjekt, men avhengig av holdninger hos den enkelte og kultur på egen arbeidsplass! Oslo kommune Bydel Ullern


Laste ned ppt "FAMILIENS HUS Hvor: Hoff Terrasse 20 (Senter for familiebarnehager)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google