Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering innen psykisk helsevern Midt-Norge Brukerkonferansen 4.-5. november 2013 Laila H. Langerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering innen psykisk helsevern Midt-Norge Brukerkonferansen 4.-5. november 2013 Laila H. Langerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering innen psykisk helsevern Midt-Norge Brukerkonferansen 4.-5. november 2013 Laila H. Langerud

2 Psykisk helsevern • I opptrappings-perioden, fra 1998 til 2008, ble det bygget ut en del tilbud. • Både regionalt og kommunalt. Tilbud som gjorde hverdagen etter innleggelse mye lettere for brukeren. • Her kan nevnes blant annet psykiatriske dagsenter, som var et godt «lavterskeltilbud» i kommunene.

3 Psykisk helsevern • Her fikk bruker, styrket sin selvtillit og bygget et sosialt nettverk. Forskjellige aktiviteter gjorde at en lettere kunne mestre sin egen hverdag. Av disse tilbudene, erfarte en at det ble mye mindre re- innleggelser. Støttekontakt-ordningen ble også bra i mange kommuner. • Som vi alle vet, så var opptrappings-perioden bare på 10 år.

4 Psykisk helsevern • Hva har skjedd etterpå? • Øremerkede midler ble lagt inn i rammene for den kommunale økonomien. Noe som vi i dag ser veldig negative resultater av. • Mange psykiatriske dagsenter, er i dag helt lagt ned igjen. Noen er skjert ned fra 4 dagers tilbud til 2.

5 Psykisk helsevern • Hva med brukeren nå? • Vi har dessverre fått flere re-innleggelser igjen. Flere selvmord, og uforutsigbar hverdag er atter et faktum for mange brukere innen psykisk helsevern igjen. • Noe av det viktigeste for denne brukergruppen er stabilitet i tilbudet, faste rutiner og det å komme sammen med andre i samme situasjon, og føle at en mestrer hverdagen.

6 Psykisk helsevern • Egenmestring er en veldig viktig faktor, og en følelse som en «vokser» på. Til og med noe så «enkelt» som å lage seg mat, blir et uoverkommelig fjell for mange, når tilbudet er å bare være hjemme hos seg selv. • Har sett mange eksempler på at enkelte faktisk blir sykere for hver gang de re-innlegges, etter at tilbudene i enkelte kommuner, har stoppet helt opp. Dette er en situasjon som ikke er en bruker verdig.

7 Psykisk helsevern • Mitt store ønske er at vi skal få tilbake «øremerkede» midler. LOVPÅLAGTE psykiatriske dagsenter innen kommunene og en bredere oppfølging av hver enkelt igjen.

8 Psykisk helsevern • Vi må også få bygget ut flere og bedre Ambulante team. Der hjelpeapparatet kommer hjem til bruker uansett. Det er først når en «ser» bruker, at en kan være sikker på at samtale og vider hjelp kan vente til en kommer til for eksempel poliklinikk. Mange ganger, så er det jo en samtale med en ikke pårørende som kan være den store faktoren i jobben videre.

9 Psykisk helsevern • Men det er da en kjensgjerning, at ventetiden på poliklinikk dessverre er for lang i dagens situasjon. Derfor er Ambulante Team veldig viktig. • Når det gjelder Rehabilitering etter innleggelse er også ventetiden alt for lang. Når en blir skrevet ut, burde rehabilitering startet samme uke. I dag, er det opp til flere uker med venting. Dette resulterer ofte i en forverring og reinnleggelse, før rehabilitering kommer i gang.

10 Psykisk helsevern • Dette gjelder også innen rusomsorgen dessverre.

11 Psykisk helsevern • Mange etterverngrupper er de siste årene bare blitt «borte» i mange kommuner. Og vi vet jo alle, at er det ikke noe tilbud å komme hjem til, så er de «vennene» en er vant til å være sammen med, veldig lette å finn tilbake til. Og da er jo mange dessverre tilbake i «karusellen».

12 Psykisk helsevern • Mangel på stabil bolig er et kjent problem også. De kommer ut etter endt avrusing. Til hva?? Mange får tildelt leilighet, nettopp der de helst IKKE skulle vært. (Bare rus på alle kanter). Dette er DÅRLIG planlegging og rehabilitering.

13 Psykisk helsevern • Så får vi håpe at det blir en forandring, for BRUKERENE sin del !!


Laste ned ppt "Rehabilitering innen psykisk helsevern Midt-Norge Brukerkonferansen 4.-5. november 2013 Laila H. Langerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google