Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saker hos LDO – et utvalg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saker hos LDO – et utvalg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Saker hos LDO – et utvalg
Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder, LDO

2 LDO og verden – og folk flest..
BLID FN Uavhengig Ombudet EU Likestillings- og diskriminerings- nemnda Brukerutvalget

3 Ombudet – på en – to -tre Talsperson for individenes rettigheter
Lovhåndhever Pådriver Kompetansesenter

4 Diskrimineringsvernet
Likestillings- loven Diskriminerings-loven Diskriminerings- og tilgjengelighets-loven Arbeidsmiljøloven kapittel 13 Kjønn Graviditet og foreldrepermisjon Etnisitet, Nasjonal opprinnelse, Avstamning, Hudfarge, Språk, Religion og livssyn Nedsatt funksjonsevne Politisk syn, Medlemskap i arbeidstaker-organisasjon, Seksuell orientering Alder 4

5 Diskriminering i arbeidslivet
Kjønn Etnisitet språk mm Alder Religion Nedsatt funksjons evne Seksuell orientering 2006 377 89 75 8 9 3 2007 413 76 50 15 26 5 2008 311 67 63 17 28 2009 250 77 42 70

6 Hvor trykker skoen? Ulovlige stillingsannonser
Forbigåelse ved ansettelse Endrede arbeidsoppgaver Tilrettelegging Likelønn Trakassering

7 Hvem tar kontakt? Enkeltpersoner Fagforeninger Advokat Arbeidsgivere

8 Problemstillinger Bevisvurderinger Lovlig forskjellsbehandling?
Forskjellsbehandling på grunn av …? Stilt dårligere? Lovlig forskjellsbehandling? Saklig formål? Nødvendig? Ikke uforholdsmessig?

9 Kvinne eller mann?

10 Positiv særbehandling
”For å fremme likestilling”, ”fremmer lovens formål” Positiv særbehandling av menn? Adgang – ikke plikt!

11 ”Sorenskriversaken” Kvinnelig søker utnevnt Innstillingsrådet:
Mannlig søker innstilt som nr. en Kvinnen innstilt som nr. tre – under tvil Departementet: kvinnen best kvalifisert Uansett tilnærmet like godt kvalifisert

12 Sorenskriversaken Ombudets konklusjon Nemndas konklusjon
Vilkåret om positiv særbehandling oppfylt Nemndas konklusjon Opprettholdt ombudets konklusjon Dissens

13 ”Du er jo ikke her uansett!”

14 Gravide arbeidstakeres vern
”i en dårligere stilling enn hun ellers ville vært på grunn av graviditet eller fødsel..” Typiske saker: Blir ikke innkalt til intervju/ansettes ikke Vikariat fornyes ikke Arbeidsoppgavene er endret ved tilbakekomst

15 Helsevesenet – en versting!

16 Vikarbyråer og gravide
Særtrekk: Fast ansatt i vikarbyrå Midlertidig oppdrag hos virksomheten Oppdrag stanset ved graviditet

17 Vikarbyråer og gravide
Arbeidsgiveransvaret? Ansvar for å ikke diskriminere? Medvirkning? Dårligere stilt?

18 Vikarbyråer og gravide
Ombudets konklusjon: Oppdragsgiver diskriminerte Vikarbyrået medvirket til diskriminering Nemndas konklusjon: Verken oppdragsgiver eller vikarbyrå diskriminerte

19

20 NB! Begrenset holdbarhet!
Ansettelse av kapellan til ungdomsarbeid Arbeidsgiver ansatte en yngre søker Begrunnelse: Måtte forstå og kunne kommunisere med ungdom..

21 Minoriteter i arbeidslivet
Språkkrav Innkalles ikke Innstilles ikke Forbigåelse ved lønns-forhandlinger

22 Vikarbyråer og minoriteter
Søknad om vikariat avslått Oppdragsgiver ville ikke ha ”utlendinger” Ombudet: brudd på diskrimineringsloven Nemnda: ikke brudd

23 Nedsatt funksjonsevne
Typetilfeller: Forbigåelse Manglende tilrettelegging Oppsigelser

24 Tilrettelegging DTL § 12, første ledd:
”rimelig tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver” Hva er mulig? Faglig ekspertise?

25 Barnehageassistent med epilepsi

26 Seksuell orientering –
Søknad om opprykk til professor avslått Ombudet: Ikke grunn til å tro at seksuell orientering var vektlagt Nemnda: Samme resultat

27


Laste ned ppt "Saker hos LDO – et utvalg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google