Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal: Startside Tips språkmal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – ønsket språk. Eller velg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal: Startside Tips språkmal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – ønsket språk. Eller velg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal: Startside Tips språkmal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – ønsket språk. Eller velg DEPMAL– ønsket språk under ”oppsett”. Universell utforming av IKT- løsninger i norsk lovgivning Fred-Arne Ødegaard Stockholm 10. april 2013 Tittel på presentasjon1

2 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne • En bred lov for å styrke rettslig vern mot diskriminering av funksjonshemmede • Bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes • Klar politisk vilje til å satse • Også IKT skulle inkluderes • Usikkerhet knyttet til økonomiske konsekvenser • Arbeider med forskrifter Tittel på presentasjon2

3 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Henger sammen med vårt ”digitaliseringsprogram” • Brukeren i sentrum • Digitalt førstevalg • Helhetlige og brukervennlige tjenester • Klart og forståelig språk • Universell utforming av digitale tjenester Tittel på presentasjon3

4 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Nyskapende teknologi for funksjonshemmede har lange tradisjoner • Telefonen • Fonografen • Skrivemaskinen • OCR • Fjernkontrollen • (Norsk lydbok-produksjon) Tittel på presentasjon4

5 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hva omfatter loven? (i) • §2 – ”Loven gjelder på alle samfunnsområder, med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.” – Private virksomheter – Offentlige virksomheter og etater – Lag og organisasjoner – ”på områder som ikke er regulert av annet lovverk” Tittel på presentasjon5

6 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hva omfatter loven? (ii) • Det betyr – Den PC’en du kjøper privat er unntatt – Men om en PC stilles til disposisjon i det offentlige rom… • Men unntatt ”regulert i annet lovverk”: – Skole og utdanning – Arbeidsliv – Fjernsyn, film, nett-TV Tittel på presentasjon6

7 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hva omfatter loven? (iii) • §9: – ”hovedløsning” – ”virksomhetens alminnelige funksjon” – ”benyttes av flest mulig” • Eks: – Nettløsning og automater for banker – Hva med bankens bruk av sosiale medier? Tittel på presentasjon7

8 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” §11 er hjemmel for å gi forskrifter på IKT-området • Eks. løsninger senest fra 1.1.2021 • ”nye IKT-løsninger” • Forskrift fra (for eksempel) 1.7.2013 • Gjelder ”nye løsninger” fra 1.7.2014 • Gjelder der hvor vi har standarder Tittel på presentasjon8

9 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Standarder • Over 50 standarder er vurdert • 10 standarder er foreslått – Nettløsninger WCAG 2.0 AA, med unntak 1.2.4, 1.2.5 – Ni standarder for automater Tittel på presentasjon9

10 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Håndhevelse og klager • Vårt direktorat, Difi, skal ha tilsyn med at kravene overholdes • Dispensasjoner • Departementet (FAD) er klageorgan • Forholdet til Likestillings- og diskrimineringsombudet Tittel på presentasjon10

11 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Poenger fra høringsrunden • Forholdet til sosiale medier • Skolens systemer for LMS • Unntaket av skole og arbeidsliv • Bruk av AAA noen steder • Dispensasjonsadgang Tittel på presentasjon11

12 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” UU som en ”business opportunity” • Microsoft/Apple og tilrettelegging av løsninger • Økende kursvirksomhet og oppmerksomhet • Kan norske leverandører ha fordel av den foreliggende lovgivning? • Eks: Ny billettautomat for ”Ruter” Tittel på presentasjon12

13 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal: Startside Tips språkmal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – ønsket språk. Eller velg DEPMAL– ønsket språk under ”oppsett”. Takk for oppmerksomheten Tittel på presentasjon13


Laste ned ppt "Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Norsk mal: Startside Tips språkmal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – ønsket språk. Eller velg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google