Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styring av bilskader (reparasjoner)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styring av bilskader (reparasjoner)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styring av bilskader (reparasjoner)
Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen

2 Hva ”styrer” det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap, bileier og verksted ?
-Forsikringsavtaleloven -Forsikringsavtalen -Forsikringsvilkårene Verkstedavtale (Kundeforhold)

3 Hvem har en avtale med hvem når det smeller?

4 Det må skilles mellom ansvars- og kaskoskade
Ansvarsskade: Dekkes av skadevolders forsikringsselskap Reguleres av alminnelige erstatningsprinsipper Kaskoskade: Dekkes av eget forsikringsselskap Reguleres av FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkår

5 Ansvarsskade Ingen avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap Bilansvarsloven og skadeserstatningsloven gjelder Alm. erstatningsrettslige prinsipper Full erstatning Skadelidtes tapsbegrensningsplikt

6 Kaskoskade Avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap
FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder Full erstatning, med mindre annet er avtalt (avtalefrihet)

7 Forsikringsvilkår som brukes:
Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas. eller Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted ikke blir fulgt erstattes ikke.

8 Forbehold om ikke å dekke merkostnader når anvist verksted ikke er brukt
Ordlyden er klar: Selv om selskapet kan avgjøre verkstedet som skal brukes, er konsekvensen kun at forsikringstaker ikke får dekket merkost ved å bruke ”eget verksted” Forutsetter at anvisning ikke er en urimelig en ulempe for forsikringstaker

9 Hva når det bare er fastsatt at: Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas.

10 Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår er uklar
Formuleringen: Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas Sier ingenting om konsekvensen av kundens ”ulydighet” Er selskapet helt fri ansvar? Kan selskapet gjennomføre ”anvist verksted” med tvang? Kan erstatningen avkortes?

11 Må løses ved tolkning av forsikringsvilkårene
Tolkningsprinsipp: Forsikringsavtaleloven § 6-1 sier at kunden skal ha ”full erstatning” Forsikringsavtalen tolkes mot den som har utformet avtalen I tillegg uttalelser i forsikringsavtalelovens forarbeider som gir veiledning

12 FALs forarbeider - NOU 1987:24 – side 127
En vilkårsbestemmelse hvor selskapet forbeholder seg rett til å anvise reparasjons- eller gjenanskaffelsessted, vil kunne reise tilsvarende spørsmål. Dersom dette ikke uttrykkelig er gjort til en absolutt betingelse for erstatning overhodet og sikrede ikke ønsker å følge selskapets anvisning, må sikredes krav være begrenset til det beløp reparasjon eller gjenanskaffelse ville ha kostet på det anviste sted.

13 KONKLUSJON: Ingen styringsrett ved ansvarsskade
Forsikringsvilkårene må leses nøye ved kaskoskade De vanligste forsikringsvilkårene gir ikke forsikringsselskapene rett til å styre reparasjoner til forsikringsselskapets ”eget verksted” Forsikredes krav kan etter vanlig vilkår bare avkortes med merkostnaden ved å bruke ”kundens verksted” Men: Det er avtalefrihet mellom forsikrede og forsikringsselskap (Kan settes uttrykkelig vilkår om at erstatningsutbetaling er betinget av at forsikringsselskapets verksted er brukt.)

14 Styring i strid med konkurranseloven?
Misbruk av dominerende stilling? Konkurranseloven § 11 Misbruk = forretningsnektelse ? forsikringsselskap-verksted Dominerende stilling (markedsmakt): Markedsandel > 50 % - presumpsjon for markedsmakt Markedsandel < 40 % - lite sannsynlig at markedsmakt Markedsandel < 20 % - utelukket at markedsmakt

15 Markedsandeler motorvognforsikring 31.12.2010
IF ,9 % Gjensidige 28,3 % Tryg 16,4 % Sparebank 1 10,0 % Codan ,7 % Konkurransetilsynet vurderte styring i 2002: IF hadde ikke markedsmakt (35,4 % og 32,2 % markedsandel) Siden den gang lavere markedsandeler og flere aktører


Laste ned ppt "Styring av bilskader (reparasjoner)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google