Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel
Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011 Advokat Nils F. Bull

2 MVA ved bilskadereparasjoner
Bakgrunn - rammebetingelser Reparasjonsarbeider utløser moms Forsikringsselskap mangler fradragsrett for moms Bileier har i visse tilfelle fradragsrett Riktig tilordning gir bileier/forsikringsselskap avgiftsmessig besparelse

3 Tidligere ordning Merverdiavgift innført i 1970
Samme år gir Skattedirektoratet anvisning på særskilt rutine for fakturering ved skadeoppgjør (kasko/”næringsbil”) Forsikringsselskapet dekket moms og foretok etteroppgjør med bileier i den grad fradragsrett forelå

4 Forsikrings selskap Bileier/ forsikrede Verksted
Eksempel: Verkstedregning kr ,- eks.mva/ egenandel kr / avkortning 20 % Kr ,- (hvis fradragsrett) Forsikrings selskap Bileier/ forsikrede Kr ,- ( – 9.000) Kr ,- Faktura nr. 1: MVA (5.000,-) = ,- Faktura nr. 2: avkortning kr ,- egenandel kr ,- = kr ,- Kopi av faktura nr. 1 Verksted

5 ”Gjeldende” ordning Innført på initiativ fra Norges Forsikringsselskapers Forbund i 2001 Forsikringsselskapene betaler ikke lenger moms på verkstedfaktura Begrunnet med at: Bilverkstedene kunne utøve tilbakeholdsrett i kjøretøyet Gammel praksis medførte ”betydelig merarbeid, økonomisk belastning og risiko for selskapene”

6 Forsikrings selskap Bileier/ forsikrede Verksted
Eksempel: Verkstedregning kr ,- eks.mva/ egenandel kr / avkortning 20 % Kr ,- ( – 9.000) Forsikrings selskap Bileier/ forsikrede eller? Kr ,- ( – 5.000 – 9.000) Kr ,- Faktura nr. 1: MVA (5.000,-) = ,- Faktura nr. 2: avkortning kr ,- egenandel kr ,- = kr ,- Kopi av faktura nr. 1 Verksted

7 Status for gjeldende ordning
Ikke fremforhandlet mellom organisasjonene Akseptert at Skattedirektoratet: ”Skattedirektoratet kan ikke se at det vil utgjøre noen forskjell mht. fradragsretten for inngående avgift hvorvidt forsikringsselskapet foretar oppgjør med verkstedet eksklusiv merverdiavgift og overlater til verkstedet å kreve inn merverdiavgiften av forsikringstaker.” Praktisert (og motvillig akseptert av bilverkstedene?) i snart 10 år

8 Begrensning av gjeldende ordning
Kun kaskoskader - Følger av rundskrivene fra FNH - Fremgår av Skattedirektoratets uttalelser Hva med ansvarsskader? Reguleres ikke av avtale mellom forsikringsselskap og bileier

9 Begrensning av gjeldende ordning – forts.
Kun aktuell for ”næringsbiler” - ”Næringsbil” er et uklart begrep - Merverdiavgiftsloven bruker ikke betegnelsen FNHs rundskriv nr. 20: - ”Hovedsakelig laste- og varebiler” - ”Forsikringsselskapene skal på forespørsel kunne gi beskjed om MVA skal faktureres bileier”

10 Begrensning av gjeldende ordning – forts.
For hvilke biler er ordningen reelt sett aktuell: Varebil klasse 2 Personkjøretøy ment for videresalg Personkjøretøy til bruk i utleie, herunder leasing Kjøretøy som benyttes i personbefordringsvirksomhet (taxi) Lastebiler og andre nyttekjøretøy

11 Er gjeldende ordning balansert og rimelig?
Er bilverkstedets tilbakeholdsrett i kjøretøyet en relevant begrunnelse? Er det rimelig at bilverkstedet pålegges den administrative byrden med å vurdere forsikredes fradragsrett? Er det rimelig at bilverkstedet bærer likviditets- og kredittrisikoen? Medfører gjeldende ordning risiko for feil avgiftshåndtering? Finnes et mer balansert alternativ?


Laste ned ppt "Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google